sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

Eläkeläinen - ei pelkkä kuluerä

Dementian riskitekijät, viite 2
Olen 67-vuotias eläkeläinen. Monen muun eläkeläisen tapaan olen kokopäivätyössä ja koen olevani täysin työkykyinen ja -haluinen. Työkaverini pitävät minua vertaisena työntekijänä. Joskus pitkä kokemukseni on hauskojen juttujen kimmoke, joskus kokemuksesta on suoranainen hyöty liiketoiminnallemme. Haittoja en ole juuri nähnyt. No tietysti nuoret ovat monessa notkeampia vaikkapa IT-asioissa, mutta kyllä jatkuva oppiminen on tälläkin iällä mahdollista.

Meitä eläkeläisiä on kunnoltaan ja osaamiseltaan monenlaisia niin kuin työikäisissäkin on asian laita. Mutta on työikäisissäkin monenlaisia asenteita meitä eläkeläisiä kohtaan.  Nyt olen vajaat kaksi vuotta ollut töissä eräässä yrityksessä. Voin sanoa tällä kokemuksella, että kyllä töitä tehdään ahkerasti yrityspuolella, mutta kyllä töitä paiskittiin vähintäänkin samaan tahtiin julkisellakin. Voin myös sanoa, että lyhyellä kokemuksellani myös yrityksissä on melkoisia asenne-eroja. Nykyisessä työpaikassa on ymmärretty kokemus monenlaisena voimavarana. Ei näy ikärasismia. Eikä myöskään nähdä, että julkisella puolella olisi jotenkin löysempää työnteko.

Eräänä päivänä nykyisiin töihini liittyen keskustelu kosketteli ikääntymiseen liittyviä ikärajoja. Eräs  vanhustenhuollon asiantuntija kertoi, että ei missään tapauksessa voida ikäihmisten palveluissa lähteä liikkeelle ikärajalla 65 ja yli. Se on oltava yli 75-vuotiaat. Ajattelin, että enpä tähän nyt totea yhtään mitään. Vanhana tilastovirkamiehenä tunnen trendit. Ikääntyminen lisää sote-palvelujen tarvetta, mutta yksilötasolla on suuria eroja. Toisaalta tilastot kertovat, että elinikä on viime vuosikymmeninä pidentynyt merkittävästi. Kokemusasiantuntijana olen monesti kertonut äidistäni, joka eli täyttä elämää lähelle 100-vuotta, kunnes siirtyi tehostettuun palveluasumiseen. (http://ollintuumailut.blogspot.com/2012/08/pitkaikaisyys-vanhustenhuollon.html). Puoli vuotta ennen kuolemaansa hän totesi 101-vuotissyntymäpäivillää - nyt en enää jaksa. Toinen esimerkki on vanhempi veljeni (yli 80v.), jonka kanssa pelaan säännöllisesti tennistä. Herra on kuin nuori poika, kun pääsee pelikentälle.

Eroja on tietysti meissä eläkeläisissä moneen suuntaan. Toimintakyky voi heikentyä monistakin syistä varsin nuorella iällä. Syynä voi olla yksinäisyys, turhautuminen elämän menoon. Syynä voi olla muistisairauden eteneminen. (2) Syynä voi olla fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen. Tai kaikkea kolmea tekijää rinnan.

HS:n 30.3.2019 lauantai-liitteessä haastateltiin vanhustyön ammattilaista, Toini Nukaria. (1) Hän on täsmälleen samanikäinen kuin minä. Toinilla oli viisaita ajatuksia erityisesti muistisairaista ikääntyneistä ihmisistä ja heidän hoidostaan. Tiivistän Toinin pohdinnat seuraavaan:
 • hoidossa keskeistä hoitajien aika, ammattitaito ja ymmärrys
 • "Muistisairauksissa pitää ottaa ihmisten yksilöllisyydet huomioon ja tuntea jokaisen hoidettavan elämäntarina."
 • "Asiansa osaavat hoitajat pystyvät tekemään tämän kaiken ilman, että hoitajamitoitus on mahdottoman iso."
 • Hoitajien palkkaus on työn määrään ja vastuullisuuteen nähden huono.
 • Ongelmana ristiriitatilanteet hoidettavan itsemääräämisoikeuden sekä suojaamisvelvoitteen välillä (esimerkiksi peseytyminen). 
 • Hyvä hoito on yksittäisen hoitopaikan vastuulla, mutta kokonaisvastuu on yhteiskunnassa jaettu. 
 • "Merkitystä on myös, miten asiasta puhutaan. Jos aina puhutaan, että vanhukset ovat suuri rahareikä ja heitä tarvitsee vielä hoitaakin, niin sehän jo luo yleisen ilmapiirin."
Testatkaapa kaikki omia kokemuksianne ja asenteitanne. (3). Ensimmäinen testauksen kohde voisi olla yleensä ikääntyminen ja suhtautuminen siihen. Varsin yleistä on puhua ikärasismista. Oletko havainnut sitä ympärilläsi työssä, vapaa-ajalla, eläkkeellä jne. Toinen testi voisi koskea Toini Nukarin listaa muistisairaan hoidon ja yleisemminkin vanhusten hoivan perustarpeista ja niiden toteutumisesta. Voin kertoa, että kokemuksia on moneen suuntaan. On hyviä hoitoyhteisöjä ja vähemmän hyviä sellaisia. Aikanaan äitini oli viimeiset elinvuotensa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Omaisena kokemus ei ollut kaikilta osin rohkaiseva. (4).

Viitteet

(1) Toini Nukarin lista muistisairaan hyvään hoitoon: https://www.hs.fi/elama/art-2000006052169.html
Perustarpeet
Hoitoympäristö
 • Jos tunnen kotihoidossa itseni levottomaksi, ahdistuneeksi ja yksinäiseksi, minulla on mahdollisuus päästä ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan, jossa voin kokea olevani turvassa, ammattitaitoisten hoitajien ympäröimänä.
 • Asun pienessä 12–14 hengen yhteisössä. Ympäristöni on rauhallinen ja levollinen. Yhteiset tilat ovat siistit, kaiuttomat ja viihtyisät.
 • Huoneeni on riittävän kokoinen ja järjestyksessä. Huoneeni muistuttaa minua kodistani ja elämästäni. Se on sisustettu omilla tavaroillani. Voin sulkea oveni ja olla hyväksymättä kutsumattomia vieraita.
 • Hoitajat kunnioittavat huonettani kotinani ja voin toteuttaa siellä omannäköistä elämääni, mikäli se ei vahingoita itseäni tai yhteisöni jäseniä
 • Voin liikkua ulkona turvallisesti rajatulla alueella ja riittävästä pukeutumisestani huolehditaan.
Ravitsemus
 • Jos herään varhain, saan aamupalaa aiemmin. Jos tapanani on nukkua myöhään, saan yöllä herätessäni välipalaa, jotta yöajan paasto ei ole 11 tuntia pidempi.
 • Minulle tarjotaan aktiivisesti juotavaa, ellen pysty huolehtimaan riittävästä juomisesta tai janon tunteeni on hävinnyt.
 • Saan säännöllisin väliajoin päivän ateriat lämpimänä.
 • Voin jonkin verran vaikuttaa siihen, mitä ja minkälaista ruokaa syön.
 • Mikäli en selviä itse ruokailustani, saan siihen kiireetöntä apua.
 • Saan syödä niin paljon kuin haluan ja sellaista ruokaa, jota pystyn syömään. Ruoka on kauniisti tarjolla.
 • Ruokani on sairauteni ja ruokahaluni huomioon ottaen riittävän energiapitoista ja ravitsevaa. Saan juotavaa halutessani ja yöpalaa, jos heräilen yöllä.
 • Painoani seurataan kuukausittain.
Hygienia
 • Pääsen päivittäisten pienten pesujen lisäksi suihkuun tai saunaan niin usein, kun on tarpeen, vähintään kerran viikossa. Voin jonkin verran vaikuttaa suihkun ajankohtaan itse.
 • Ellen lainkaan halua pesulle, joku ystävällisesti suostuttelee minut sinne.
 • Hampaani huolletaan huolellisesti vähintään kaksi kertaa päivässä, ja pääsen hammaslääkärille tai hammashoitajalle vuosittain.
 • Vaatteeni ja hiukseni hoidetaan niin, että olen riittävän huolitellun näköinen jokaisena päivänä.
 • Ihoni kunnosta huolehditaan tarpeen mukaan ja kauneudenhoidosta tottumuksieni mukaan.
Erittäminen
 • Pääsen vessaan aina halutessani, vaikka minulla olisi pidätyskyvyttömyyttä ja käyttäisin vaippoja.
 • Voin olla päivävaatteissa iltapalaan saakka. Iltatoimet tehdään ja yövaippa laitetaan vasta illan vessakäynnin ja iltapesun jälkeen.
 • Yölläkin pääsen tarvittaessa halutessani vessaan.
(2) Dementian riskitekijät / Lancet:https://ollintuumailut.blogspot.com/2017/11/dementian-riskitekijat-ja-karu.html
 Väestöpohjaisten tutkimusten tuloksena Lancetin komissio on tunnistanut seuraavat riskitekijät: 
 • syntymä, 7%
 • nuoruus: alhainen koulutustaso, 8%
 • keski-ikä: kuulon menetys 9%, verenpainetauti 2%, lihavuus 1%
 • loppuikä: tupakointi 5%, masennus 4%, fyysinen laiskuus 3%, sosiaalinen eristäytyminen 2%, diabetes 1%
 • 35%:iin riskeistä voimme vaikuttaa; 65%:iin riskeistä emme voi vaikuttaa. 
(3) Asenteiden testaamisessa voisi käyttää apuna Dobellin kolmea periaatetta:http://ollintuumailut.blogspot.com/2013/07/dobellin-viisaudet-52-valtettavaa.html
 1. Suhtautuminen ulkoa esitettyihin faktoihin - kavahda faktoja
 2. Vallitseva näkemys tai toisen henkilön mielipide - vaihtoehtojakin on
 3. Oma mielipide - arvioi senkin kantavuutta
(4) Vanhusten hoito ja kohtelu - näitä olen pohtinut vuosien varrella: 
- https://ollintuumailut.blogspot.com/2019/02/30-vuoden-sota-vanhustenhuollosta.html :
"ihminen ei ole desimaali, entä kuluerä
- https://ollintuumailut.blogspot.com/2018/01/kotipalvelun-asiakas-heittopussina.html:
kotipalvelun asiakas heittopussina - missä asiakaslähtöinen toiminta
- https://ollintuumailut.blogspot.com/2016/03/vanhusten-kohtelu-pelkka-laki-ei-auta.html:
potilasturvallisuus laitoshoidossa, kotihoidossa jätetään vanhus yksin
- https://ollintuumailut.blogspot.com/2015/09/vanhusten-laitoshoito-v-2040.html: 
ennusteiden mukaan pitkäaikaishoidon tarve kasvaa
- https://ollintuumailut.blogspot.com/2014/01/liukumaki-vanhustenhuollon-uusi.html:
odotus pois, esteet pois - liukumäki
 - https://ollintuumailut.blogspot.com/2013/03/vanhukset-ylos-sangyistaan.html:
"Vanhukset ylös sängyistään" - vaatii emeritusprofessori Erkki Vauramo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti