torstai 10. helmikuuta 2022

Hyvät ja huonot ihmiset - kumpaan ajatteluun kannattaa tukeutua? - päivitys 4.3.2022

"Kaikki me olemme ratkaisevalla tavalla yhtä huonoja ihmisiä." Näin julisti päätoimittaja Jaakko Heinimäki Kirkko- ja kaupunki-lehden  numerossa 2 / 27.1.2022 otsikolla "Kiinan peli ei vetele". Tiivistän Jaakon argumentit ilman tätä Kiina- talviolymialaisnäkökulmaa. (1)

 • "Pyrimme mielellämme hyvään, mutta itsekkyytemme, ahneutemme, kateutemme ja heikkotahtoisuutemme takia hyvät pyrkimykset pakkaavat unohtumaan  tai jäämään muiden vaikuttimien varjoon. 
 • Uskonnollisessa kielessä tästä käytetään nimeä perisynti. Kukaan meistä ei ole läpikotaisin puhdas ja aatteellinen, vaan jokainen on myös ahdas ja puutteellinen. 
 • Koska ihminen ei ole pohjimmiltaan vain hyvä, meitä pitää joskus pakottaa hyvään tai vähintäänkin lopettamaan pahuudet."

Luin jokin aika sitten eli ennen Heinimäen pääkirjoitusta Rutger Bregmanin kirjan "Hyvän historia" (2). Yli 400-sivuinen kirja pohtii ja perustelee, miksi me ihmiset olemme perimmältään hyviä ihmisiä emmekä huonoja ihmisiä. Mitä? Onko Bregman vääräuskoinen? Ei hän kuitenkaan julista mielestäni mitään erityistä uskontoa, vaan eettistä periaatetta. Hän kuitenkin käsittelee myös tätä perisyntiä ja ilmaisee, että uskonnollisissakaan piireissä perisynnin käsite ei ole kiistaton.  Bregman toteaa seuraavaa:

 • "Jos uskomme, etteivät useimmat ihmiset ole kunnollisia, myös kohtelemme toisiamme sen mukaisesti. Silloin saamme toisistamme huonoimmat puiolet esille. Meissä on hyvää ja meissä on huonoa - oleellista on kumpaa puolta vahvistamme."
 • "Kun puhuu ihmisen puolesta, toimii myös maailman mahtavia vastaan. Heille toiveikas ihmiskuva on kertakaikkinen uhka, vaara valtiolle, vallan horjuttaja. Antaahan se ymmärtää, ettemme olekaan egoistisia eläimiä, joita on kontrolloitava, säädeltävä ja puhutella ylhäältä alaspäin."

Kirjansa lopussa Bregman antaa kymmenen elämänohjetta (ss.377-392). Selvensin ohjeita omalla tulkinnallani, joka perustuu kirjan luvun koko tekstimassaan.

 1. Jos et ole varma, lähde hyvästä. Ollin tulkinta: Tässä harkittu kommunikaatio ja ihmissuhteiden tuntemus on avuksi.
 2. Ajattele win-win-skenaarioita. Ollin tulkinta: Kannattaa arvioida, mitä on auttaminen ja epäitsekkyys. Ehkä oppi on, että kannattaa arvioida win-win-skenaarioita laajemmin ja pidemmällä aikajanalla kuin juuri ja nyt.
 3. Paranna maailmaa, esitä kysymys. Ollin tulkinta: Ei aina tiedetä, mitä toinen haluaa. Siksi tuo kysymyksen esittäminen on hyvän alku.
 4. Hillitse empatiaa, treenaa myötätuntoa. Ollin tulkinta: Bregman perustelee, että myötätunto on hallitumpaa, etäisempää ja rakentavampaa kuin empatia.
 5. Yritä ymmärtää toista, vaikka se menisi yli ymmärryksen. Ollin tulkinta: Niin kait tässä painotetaan järjen käyttöä tunteen sijasta eli rationaalista ajattelua ja pohdintaa, mistä on kyse.
 6. Rakasta lähimmäistäsi kuten muut rakastavat lähimmäisiään. Ollin tulkinta: Pitäisi ymmärtää laajemmin, että muillakin ihmisillä on lähimmäisiä ja samat tunteet vallalla.
 7. Vältä uutisia: Uutisissa usein puhutaan ihmisryhmistä yleistävin termein. Ollin tulkinta: Bregman suosii syvällisempää uutisanalyysin lukemista kuin nopeita päivän uutisia. Näin voi välttää karkeita yleistyksiä pienten uutispätkien kautta.
 8. Alä lyö natsia.(Tai ojenna käsi suurimmalle vihollisellesi). Ollin tulkinta: Pitää itse luopua kyynisestä asenteesta toisinajattelijaa kohtaan. Bregmanin mukaan kyynisyys on vain toinen sana laiskuudelle.
 9. Tule kaapista, älä häpeä hyvää. Ollin tulkinta: Pitäisi olla rohkea eikä ajatella, että tämä on tekopyhyyttä. On muistettava, että hyvän tekeminen voi myös tarttua.
 10. Ole realistinen. Ollin tulkinta: Bregman haluaa muuttaa sanan realismi merkityksen. Arkikielessä realismi tulkitaan kyynisyydeksi, pessimismiksi. "Muista kuitenkin, että se, mikä nyt vaikuttaa naiivilta, voikin olla huomenna terveen järjen mukaista."

Hyvän ihmisen ajatustapaan nojaa myös edesmennyt Timo Honkela (1962-2020). Rauhankone -kirja on Timo Honkelan testamentti, jossa tavoitteena on maailman rauhoittaminen tekoälyn avulla. (3) Honkelan rauhankone-konsepti koostuu kolmesta tekijästä: 1) vuorovaikutuksen edistäminen, 2) tunteiden ymmärtäminen ja rauhoittaminen, 3) oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Hänen sanoma on, että tekoälyn avulla on mahdollista saada aikaan rauhanomaista ongelmanratkaisua kaikissa kriiseissä ja päätöksentekoa vaativissa asioissa ihmisten välillä. Rauhankoneen taustalla ei ole pelkästään tekoäly, koneoppiminen vaan eri tieteenalojen teoreettiset viitekehykset. Se on myös menetelmä, jolla valjastetaan tekoäly oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Rauhankone on väline avoimuuteen ja mahdollisimman laajaan kansalaisten osallistumiseen - jopa demokratian laajennuksen väline.

Niin näinä koronan ja Putinin aikoina kannattaisi kaikkien - myös maailman johtajien muuttaa ihmiskuvaa vallitsevan ajatustapansa vastaiseksi. Erilaisia vastakkainasetteluja esiintyy jokapäiväisessä elämässämme. Some on myös melkoisen hyvä masinoimaan näitä vastakkainasetteluja. Ehkä kannattaa välttää astumasta niihin ajattelijoiden kuplaan, jotka eivät vastaa omia ajatuksia. Niin vai pitäisikö vain vuorovaikutteisesti altistaa itsensä hyvälle, ymmärtävälle keskustelulle. Hankala yhtälö. Kannatan kuitenkin eettistä periaatetta, että ihminen on hyvä kaikesta huolimatta. Suosittelen kaikille sekä "Hyvän historian" että "Rauhankoneen" lukemista. Ne tekevät hyvää. 

Päivitys 4.3.2022: Avohoitopotilas. Aamun sulkapallopelin jälkipelissä sain vinkin tästä laulusta. Tämä sopii hyvin juttuni jatkeeksi. https://www.youtube.com/results?search_query=avohoitopotilas

 
Lähteet

(1)  Jaakko Heinimäki: Kiinan peli ei vetele, Kirkko ja Kaupunki 2/2022, 27.1.2022

Wikipedia: Perisynti (latinaksi peccatum originale) tarkoittaa ihmisen olem
ukseen kuuluvaa taipumusta pahaan. Kirkkoisä
Augustinuksen mukaan jokaisessa ihmisessä on ominaisuus, joka selittää maailmassa olevat pahat asiat: itsekkyyden ja rakkaudettomuuden.
Martti Lutherin Ison Katekismuksen mukaan perisynnistä kasvavia pahan hedelmiä ovat esimerkiksi epäusko, harhaoppi, epäjumalanpalvelus, ylimielisyys, epätoivo, Jumalan sanan halveksiminen, murha, epäsiveellisyys, varkaus ja petos. Perisynti on peräisin syntiinlankeemuksesta. Se saa ihmisen tekemään myös tekosyntejä.
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Perisynti

Pasi Palmu: Perisynti kaikkien syntien äiti. Tässä kirjoituksessa pohditaan, onko ihminen perimmältään paha vaiko ei. https://www.sley.fi/toiminta/raamattu-tutuksi/raamattuluennot/perisynti-kaikkien-syntien-aiti/

Kaiken tietävä Wikipedia määrittelee näin perisynnin: Perisynti on kristinuskoon liittyvä käsite, jolla tarkoitetaan ihmisen olotilaa niin sanotun syntiinlankeemuksen jälkeen. Juutalaisuudessa ja islamissa ei sitä esiinny. Kristinuskon sisällä ei olla yhtä mieltä siitä, mitä perisynti on. Wikipedia

(2) Rutger Bregman: Hyvän historia - ihmiskunta uudessa valossa, Otava 2021 (alkuperäisteos 2019)

(3) Timo Honkela: Rauhankone. Tekoälytutkijan testamentti. Gaudeamus 2017
Maailmanrauha on utopia, josta kaikki haaveilevat mutta johon kukaan ei oikein usko. Ihminen on ladattu tunteilla. Neuvottelutilanteissa kielimuuri kärjistää kriisin, kun ihmiset tarkoittavat samoilla sanoilla eri asioita tai puhuvat samasta asiasta eri sanoilla. Syvästi henkilökohtaisessa teoksessaan Timo Honkela hahmottelee idean Rauhankoneesta, joka auttaisi ihmiskuntaa rauhanomaisemman maailman luomisessa. Rauhankone perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja muihin kehitettäviin teknologisiin menetelmiin. Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä, taltuttaa tunnemyrskyjä yhteisöissä ja edistää oikeudenmukaisuutta teknologian avulla. Tekoäly ei ole tieteiselokuvien kaiken tuhoava äärimmäinen paha. Päinvastoin se tuo toivon paremmasta. Rauhankoneiden avulla ihminen voi nousta tietoisen ajattelun rajoitusten yläpuolelle. Lähestymässä on viisaiden koneiden aika.