perjantai 29. maaliskuuta 2013

Ei potilas vaan asiakas - päivitys 5.4.2013

"Kohti asiakkuutta" on mielenkiintoinen, lukijalleen haastava tietoteos. Asetelma on yksinkertainen. Terveydenhuollossa pitäisi siirtyä tuottajakeskeisestä palvelustrategiasta asiakaskeskeiseen strategiaan. Kauko Koivuniemi ja Kimmo Simonen tekevät systemaattisen ja kattavan asiakaskeskeisen liketoimintaidean siirron ikivanhaan terveydenhuollon maailmaan. Kaikki alkaa käsitteistä. On luovuttava käsitteestä "potilas" ja siirryttävä käyttämään käsitettä "asiakas". Tavoitteena on, että asiakas "pärjää" arjessa omillaan. Se on itse asiassa suhteellisen terveyden merkki. Pärjääjiä on neljää tyyppiä: aktiiviset terveet, terveet pärjääjät, alttiit, riskiryhmä. Asiakkaan vaivat ja elintavat sekä niihin suhtautuminen vaikuttavat siihen, miten ihminen kokee pärjäävänsä arjessa ja mitä apua hän tarvitsee. Asiakkaan kannalta terveydenhuolto on palvelua, joka tähtää uudelleen pärjäämiseen. Terveydenhuollossa asiakas on vuorovaikutuksessa ammattilaisten kanssa siten, että hän itse aktiivisena osapuolena edesauttaa hoitoprosessissa ja kuntoutusvaiheessa omaa pärjäämistään. Kyse on asiakkaan näkökulmasta myös oppimisprosessista. Pohdiskelen seuraavassa tätä nelikenttää ilman kirjan antamia viisauksia.

Aktiiviset terveet. Tämä on lasten, nuorten, työssä olevien ja aktiivisten eläkeläisten pärjäämisalue. Aktiivisuus liittyy hyviksi koettuihin elintapoihin, tasapainoiseen sosiaaliseen verkostoon ja aktiiviseen tavoitteelliseen elämään. Kaunista, ihanteellista ja ylevää. Kilot ovat kurissa, kunto on kohdallaan ja ihmissuhteet paikallaan. Aktiivi toiminta (on se koulussa, työssä tai eläkkeellä) on monipuolista eikä stressi, masennus vaivaa. Luulen, että parhaimmillaan jossain elämänvaiheessa jonakin hetkenä koemme tällaisen autuaan tilan.

Terveet pärjäävät. Tällä porukalla elintavat ovat kohdallaan, mutta jokin pysyvä vamma, vaiva, ongelma jäytää ruumista tai mieltä siellä taustalla. Yksilön tasolla on kuitenkin tasapaino ja sinut vallitsevien tosiseikkojen kanssa. Ääripäässä ovat hyvin menestyvät vammaisurheilijat. Toisaalta meitä tavallisia tallaajia on tässä ryhmässä viljalti. Kun ikää tulee lisää, tulee myös erilaisia vammoja ja ongelmia, joiden kanssa on pärjättävä. Kenellä on ongelmia kuulossa, näössä, ,liikkumisessa jne.

Alttiit. Alttiit ovat jollain tapaa velttoja, välinpitämättömiä omissa elintavoissaan joko tietoisesti tai tietämättään. Kunto ei ole paras mahdollinen, kropassakin on läskiä yli oman tarpeen ja normien. Muutenkin ahdistus, masennus saattaa vaivata aika ajoin. Eikä koulussa, työssä tai eläkeputkessakaan kaikki aina mene auvoisesti.

Riskiryhmä. Alttiit henkilöt ovat kyllä jo riskiryhmänä siihen, että tuleekin jokin sairaus, vamma tai ongelma. Astetta suurempi riski joutua riippuvaiseksi toisista ihmisistä on, jos henkilöllä on joitain pysyviä vammoja, ongelmia sekä samalla välinpitämätön suhtautuminen omaan hyvinvointiinsa.

Jäin pohtimaan tämän nelijaon oikeutusta inhimillisessä elämässä:
 • Onkohan maailmassa sellaista ihmistä, joka aina vain porskuttaa kategoriassa "aktiiviset terveet"? Muiden ihmisten kannalta tuollainen tyyppi on kyllä monesti ärsyttävä, itsekeskeinen, omahyväinen hyypiö. Koulussa sellaisia olivat eturivin viittaajat, joita opettajat paapoivat ja palkitsivat vielä keväällä korkeilla arvosanoilla sekä stipendeillä. Monenlaisia kohtaloita olen tuossakin ryhmässä nähnyt. Katoavaista on tuo aktiivisen terveen elämä - ainakin pysyvänä olotilana. 
 • Onkohan maailmassa sellaisia ihmisiä, jotka kuuluvat riskiryhmään tai alttiiden ryhmään koko elinikänsä. Kyllä - valitettavasti. Yksinkertaisesti maailma ei olle reilu - ei edes hyvinvointivaltio-Suomessa. Synnynnäistä voi olla köyhyys, syrjäytyneisyys ja erilaiset mielen sairaudet, jotka passivoivat ihmisiä vaikka kuinka yritettäisiin ulkoa aktivoida. Ehkä kuitenkaan näissäkään tapauksissa ole tilanne täysin toivoton.  
Minusta tuntuu, että inhimilliseen elämään kuuluvat nuo kaikki neljä kategoriaa. On vain kyettävä pitkässä juoksussa kääntämään asioita terveen pärjääjän roolin suuntaan. Nyt tietysti terveydenhuolto voi puuttua asioihin, jos minä asiakkaana (tai omaiseni, huoltajani) niin haluan. On tietysti myös pakkokeinoja, jotka ovat äärimmäisiä puuttumisen mekanismeja. Toisaalta terveydenhuoltojärjestelmä voi myös toimillaan joko tietämättään tai tietoisesti opettaa (kouluttaa) asiakkaan riippuvaiseksi ulkopuolisesta tahosta tai arkielämässä pärjääjäksi. Taustalla on kuitenkin aina ihmisten oma arvomaailma, joka on kehittynyt elämän varrella monin tavoin.

Niin ja sitten vielä tämä sattuma. Se on todettu monissa tutkimuksissa keskeiseksi pitkän, aktiivisen elämän selittäjäksi. "Kohti asiakkuutta" - kirjan kirjoittajista toiselle sattuma toi jo nuorella iällä sairauden, josta oli edessä vain yksi tie - kuolema. Iällä ei ollut tässä mitään korrelaatiota. Kolmekymppinen aktiivinen Kimmo menehtyi kirjan teon loppumetreillä.

Toinen pohdinnan paikka olisi selvittää, miten Koivuniemen ja Simosen näkökulma istuisi terveydenhuollon organisaation toiminnan ohjaukseen tai vielä laajemmin sote-uudistukseen. Palaan tähän näkökulmaan joskus toiste. Haaste on suuri, koska vallitsevalla paradigmalla on vuosikausien perinteet, valtarakenteet ja asenneilmasto.

Lähde: Kauko Koivuniemi, Kimmo Simonen: Kohti asiakkuutta. Ihmistä arvostava terveydenhuolto, Duodecim, Keuruu 2011

Päivitys 5.4.2013: Keskustelin Kauko Koivuniemen kanssa kirjan saamasta vastaanotosta. Kauko on  kiertänyt aiheen kanssa maata ja saanut mielestään hyvän vastaanoton. Tarkoitus on jatkaa aiheen kehittelyä. Kunpa tuo kehittely saataisiinkin sote-uudistuksen käyttövoimaksi. Olen edellisessä blogissani yrittänyt pysyä sote-uudistuksen vauhdissa. Huoli on suuri, että ylätasolta voidaan vielä sotkea olemassa oleva kentän hyväkin toiminta. Asiakkaan näkökulma on kyllä kaukana ellei nyt sitten asiakas ole poliitikko omine inhimillisine yksilötavoitteineen. Kansalaisnäkökulma on kyllä edennyt varsin kauas. Tässä vielä Kaukon kirjalliset kommentit Ollille tiivistettynä:

 Kaukon motto:"non sanatoriis, sed vitae discimus"

"1 ASIAKKUUS: koostuu (toistaiseksi) kuntalaisten ja lääkärien tavoitteellisista  kohtaamisista, vuorovaikutussuhteista kasvokkain, korvatusten ja virtuaalisesti. Asiakkuus alkaa syntymän hetkellä kuntaan kuulumisesta ja se päättyy vasta ihmisen kuollessa. Kuten hyvin muistat,  alettiin sairaaloita jo 1700- luvulla (selvemmin 1800-luvulla) pitää mahdollisuutena huolehtia väestön terveydestä. Määritelmän mukaan osaajien työn  kohteena ovat sekä aktuaaliset potilaat että potentiaalisisten "potilaiden" pitäminen "omillaan", niiden seinien ulkopuolella.

2. ARJESSA PÄRJÄÄMINEN JA TERVEYS: WHO on lanseeraamassa uutta terveyden määritelmää verbein "to adopt and self-manage". Me määrittelimme terveyden toimeen tulemiseksi omien kremppojen ja sairauksien kanssa, lyhyesti arjessa ja työssä pärjäämiseksi. Suureksi ilokseni olen saanut todeta sen saaneen hyvää ilmaa siipiensä alle. Mm Oulun seudun sekä Pirkanmaan kuntien terveydenhuollon tuoreimmissa järjestämisuunnitelmissa löytyy tästä mainintoja. Eläköön ne!

3. PALVELU: Kimmolla ja allekirjoittaneella oli yhteistä taustaa logistiikan,ja palveluteorioiden puolelta. Me ajattelimme logistiikan prof. Vepsäläisen tapaan, että palvelussa on kyse kahden tai useamman osapuolen vuorovaikutuksesta, avoimesta järjestelmästä. Sen "vastapuoli" tuotanto perustui käsityksemme mukaan toiminnan eristämiseen ympäristöstä. Mitä lähemmäksi kuntalaista TH-osaaminen ja palvelut tuodaan, sitä enemmän siinä on palvelun piirteitä. Tätä käsitystä ovat edelleen kehittäneet prof Vargo ja Lusch (svargo@sdlogic.net) ja tuoneet uutta palvelulogiikka Tekesin kautta Suomeenkin.

4. AJATUSTEN LEVIÄMISESTÄ: vaikka Kimmon työ jäi kesken, olen minä saanut kahden vuoden ajan iloita sanomamme leviämisestä/levittämisestä eri puolille Suomea. Yksi ilahduttavimmista hankkeista on Pirkanmaan sydänpiiri ry:n KURKIAURA-hanke, joka toivottavasti valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Siinä on otettu todesta monet kirjassa esittämämme vinkit - ja viety niitä voimalla eteenpäin.  Eläköön sekin! Saattaa olla, että myös Forssasta ja Kajaanistakin kajahtaa - Oulun seutua unohtamatta. Eikä Keski-Suomikaan ihan heikøilla ole.

Rohkenin kirjamme epilogiin kirjoittaa Kimmon muistoksi seuraavaa:'"Voi olla että olemalla oma itsesi ja sairastamiseesi liittyneillä erilaisilla prosesseilla olet jo jättänyt lähtemättömän jäljen terveydenhuoltomme rakenteisiin ja prosesseihin". Näin näyttää käyneen ja olevan käymässä.

Olen osaltani koettanut pitää huolta tuon ajatuksen todentumisesta viemällä sanomaamme mm. ministerille ja Kelan pääjohtajalle. Tärkeintä minusta kuitenkin on, että suomalaiset tarttuvat ajatukseen omasta osuudestaan arjessa pärjäämiseksi - yhteistyössä erinomaisten SOTE-osaajiemme kanssa.

Sitä edistäkäämme! Minun mottoni vanhana klassikkona on: "non sanatoriis, sed vitae discimus". Minä ajatttelen, että lääkäreiden, hoitajien ja muiden alaln asiantuntijoiden panos on parhaimmillaan, kun opimme pysyttäytymään laitosten seinien ulkopuolella, pois lakanoiden välistä."

lauantai 23. maaliskuuta 2013

Sote ja kuinkas tässä kävikään? - päivitys 12.4.2013

http://2.bp.blogspot.com/-nYEhZ74KSzs/T85djfUnDrI/AAAAAAAAAGk/WP-l7kFha9k/s1600/shp.gif
Sairaanhoitopiirit 2013
Päivitys 12.4.2013: Peruspalveluministeri täydensi työryhmää, joka nyt yli 30 hengen työryhmä ja jolla on toista kymmentä valmistelijaa. Päätös on mennyt myös tiedoksi kansliapäällikkö Sillanaukeelle. 11.4.2012 selvitysryhmän jäsen Kati Myllymäki  kritisoi tilannetta kovin sanoin niin Helsingin Sanomissa kuin YLE1:n A-talkissa. Myllymäen mukaan ratkaisumalli jopa pilkkoo terveyskeskukset ja saattaa perusterveydenhuollon tilaan, jota hän ei voi hyväksyä.  http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6556944&name=DLFE-26250.pdf
Päivitys 10.4.2013: Oikeuskanslerin mielestä eduskunnan tulisi tietää sote-uudistuksen keskeiset ratkaisut ennen kuntauudistusta. Uudistusten eritahtisuus on ongelma oikeuskanslerin mielestä. http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=13299/type=1
Päivitys 8.4.2013: STM:n työryhmän aikataulua onkin pidennetty 2013 loppuun, kertoo YLE:n uutispalvelu. http://yle.fi/uutiset/guzenina-richardson_miehitti_sote-ryhman_oman_puolueen_vaella/6567486
Taitaa työryhmän kokoonpanokin vielä keskusteluttaa. Onko riittävästi edustusta eri tahoilla? Lääkäriliittokin kommentoi asiaa tuoreeltaan. (http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=13294/news_db=web_lehti2009/type=1/ref=rss). Ministerit näyttävät kiistelevän lisäjäsenistä (Hesa/STT 8.4.2013 "Sote-ryhmän lisäjäsenistä syntyi kinaa."). Asiasta riemuitsee myös PS:n Timo Soini (Hesa/STT: Soini : "Sote-sekoilu poikki vaikka uusilla vaaleilla").
Vaikea on pysyä perässä. Kyllä poliitikkojen kuviot ovat nopeita, vaikka on kyse vuosisadan uudistuksesta. Ei tässä todellakaan tiedä, kuinka tässä käy.

Päivitys 4.4.2013: STM on asettanut järjestämislain valmisteluun työryhmän. Uusi osastopäällikkö Kirsi Paasikoski on puheenjohtajana. Jäseninä on selvitysmiehiä ja muita tuttuja virkamiehiä eri puolilta Suomea. Toimikausi on 4.4.2013 - 30.6.2013. Tehtävänä on laatia järjestämislaki, joka sisältää kuntauudistuksen säännökset sekä vastuukuntamallin määrittelyn ja säännökset palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta.
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6556944&name=DLFE-26228.pdf

27.3.2013: Karttapeli pyörii nyt selvästi sen ympärillä, mitkä ovat keskeiset vastuukunnat. Näyttää siltä, että edelleen sote-uudistuksella yritetään edistää kuntauudistusta. Sen sijaan sosiaali- ja terverydenhuollon omimmat haasteet ja hyvät puolet jäävät syrjään uudistuskeskustelussa. Onkohan edes kuultu riittävästi kaikkia relevantteja asiantuntijatahoja? Siltä hiukan tuntuu...

Hallituksen kunta- ja karttapeli sai uuden käänteen. Selvitysmiehet pakotettiin ensin rakentamaan uutta sotejärjestelmää kaksitasoiseksi järjestelmäksi. Väestöpohja haluttiin minimissään 20000 asukkaaseen ja sairaanhoitopiirit haluttiin lakkauttaa. Selvitysmiehet tekivät melkein työtä käskettyä. Paitsi he linjasivat alueiden minimikooksi 50000 asukasta (34 sotealuetta). Hallitus tekikin uuden ratkaisun, jossa viisi erva-aluetta säilytettiin, mutta 34 sotealueen sijasta päätettiinkin mennä 20 sotealueeseen. Edelleen linjattiin, että sairaanhoitopiirit lakkautetaan, mutta lähdettiin vastuukunta-ajattelusta liikkeelle.

Päivitykset 25.-26.2013/ ministerien karttaselitykset 20-35:
 • Ministeri Carl Haglundin mukaan hallituksen linjaus ei tarkoita 20 sotealuetta vaan 25-35 sotealuetta. 
 • Puolestaan ministeri Jutta Urpilainen totesi, että hallituksen linjauksessa sotealueiden määrä on pikemminkin lähempänä 20 kuin 30:tä.Tämä vahvistaa vain tekemiäni jatkopäätelmiä. 
 •  "Minä olen sanonut, että sote-alueissa mennään kohti 20:ta. Niiden määrä tulee olemaan lähempänä 20:tä kuin 34:ää. Se riippuu siitä, miten kunnat ryhtyvät yhdistymään", Maria Guzenina-Richardson (sd) sanoo. Ministerin mukaan sote-alueiden määrä ei vastaa asiantuntijoiden ehdotusta, koska hallitus haluaa jättää pienehköille eli 20 000 asukkaan kunnille vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluista. Siksi hallitus haluaa "tiivistää" muualta eli sote-alueiden määrästä: "Emme halua, että erikoissairaanhoito pirstaloituu liikaa."http://www.hs.fi/kotimaa/Asiantuntijat+riepottelevat+sote-uudistusta/a1364193024786


Selvitysmiesten malli 2013
Loppuratkaisu on todella hämmentävä. Sen hämmennyksen esittivät omalla tavallaan THL:n pääjohtaja Pekka Puska sekä pari selvitysmiestäkin Helsingin Sanomissa 23.3.2013. Yhdyn tässä hämmenyksen tilassa oleviin asiantuntijoihin. Lopputuloksena olisi tästä hallituksen linjauksesta seuraavaa: 1. erva-aluet säilyisivät, 2. sairaanhoitopiirit lakkautettaisiin, 3. kansanterveystyön kuntaliitot lakkautettaisiin, 4. vastuukunnat nimittäisiin näiden lakkautettavien organisaatioiden jälkeläisiksi, 5. jopa 20000 asukkaan sotealuekin olisi mahdollinen vastuutaso. Lopputulos olisi nykyjärjestelmään verrattuna kaikella tapaa huonompi. Palvelujen organisointi ja vastuut tulisivat nykyistä paljon epämääräisemmiksi. Suuri hallintouudistus olisi kallis. Kaikki toiminnan kehittäminen jouduttaisiin käytännössä jäädyttämään uudistuksen ajaksi. Perusongelmat eivät häviäisi mihinkään - kuten terveyskeskusten rapautuminen tai vanhustenhuolln ongelmat. Sen sijaan uhkana olisi erikoissairaanhoidon taloudellisuuden ja tehokkuuden laskeminen. Nythän pohjoismaisessa vertailussa Suomen erikoissairaanhoidon tehokkuus on selvästi paras. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/terveys_ja_sosiaalitalous/optimi/2011/pohjoismaat

Uusi aloitus ja komitea pystyyn. "Kaikki perustuu huonoon kommunikaatioon asiantuntijoiden ja ministerien välillä" - toteaa selvitysmies Aki Linden Hesarissa 23.3.13. Mielestäni Akin toteamus on lievä. Ei  ole kyse huonosta kommunikaatiosta, vaan epäluottamuksesta ja virheellisestä valmistelutavasta. Mielestäni uudistusta tällaiselta pohjalta ei saa missään tapauksessa tehdä. Nyt on kaivettava esille vanha komitealaitosmalli. Komitealaitokseen vihkiytymättömien ministerien ja poliitikkojen kannattaa nyt tutustua vanhaan komitealaitosmalliin ja hakea sen parhaat puolet esille. (ks., Ollintuumailut aikaisempi blogikirjoitus tästä). Parlamentaarinen komitea on tähän viisas ratkaisu, koska uudistuksen vaikutukset ovat pitkät ja ulottuvat pitkälle nykyhallituksen aikakauden ulkopuolelle. http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/03/sote-uudistus-komiteaan.htm


Päivitys 26.3.2013- 30.3.1013: asiantuntijoilta tiukkaa kritiikkiä
 • Lääkäriliitoltakin usko seka asiantuntijoiden että myös hallituksen linjauksiin pettää.http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=13257/news_db=web_lehti2009/type=1/ref=rss
 • Myös THL esitti jo kriittisiä arvioita selvitysmiestenkin ehdotukseen.http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=33144  
 • Jussi Huttunen toivoo aikalisää.Ote lehdistötiedotteesta:
  Huttusen mukaan hallituksen linjaukset vaikuttavat kiireessä sorvatuilta. "Niitä on hyvin vaikea tulkita, mutta ne näyttävät vievän järjestelmää taaksepäin niin, että erikoissairaanhoito pirstoutuu, mutta toisaalta perusterveydenhuollon ongelmia ei korjata." Huttunen suosittelee hallitukselle mieluummin kunnon aikalisää kuin torstaisten linjausten toteuttamista. "Kyllä me nykyjärjestelmän kanssa elämme. Mieluummin se kuin taaksepäin meneminen, joka olisi katastrofi."
  http://www.hs.fi/kotimaa/Selvitysty%C3%B6ryhm%C3%A4n+asiantuntija+Hallitus+vie+j%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4+taaksep%C3%A4in/a1364192912235 
 • kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee haluaa myös hallitukselta tarkennuksia sote - alueiden määrään - muuten on vaikea jatkaa virkamiesvalmistelua..http://yle.fi/uutiset/sote-uudistus_on_levallaan_mutta_aikataulusta_pidetaan_kiinni/6555783
 • Professori Juhani Lehto tekee samat johtopäätökset kuin Olli 27.3.13 Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. "Sote -uudistus voitaisiin viedä nyt komiteaan". Selvitysmiesten raportti saa Lehdolta kovan kritiikin - mm. vastuukunta-ajattelu. Myös aikaisempien pohdintojen syrjäyttäminen oudoksuttaa Lehtoa - kuten vaikkapa maakuntamalli. http://ollinarkisto.wordpress.com/?attachment_id=31
 • Sairaanhoitopiirien johtajat antoiva hallitukselle arvosanaksi 5: Seuraavassa on muutama ote kommenteista: "Kaikkein kehnoiten hoidettu uudistus, mikä tullut vastaan." (Jouko Isolauri/ Keski-Suomi); "Asia pitäisi ratkaista pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten palvelujen turvaamisen näkökulmasta. "Tässä mielessä hallitus on lähtenyt liikaa politikoimaan alue-, kieli-, puolue-, yms., ja varsinainen asia on hukkunut." (Pentti Itkonen/ Etelä-Karjala); "Asiantuntijuus ja politiikka ovat valitettavasti olleet nyt aika pahasti ristiriidassa. "Viisautta olisi ollut kuunnella asiantuntijuutta ja toimia sen ehdotusten mukaan." (Jaakko Pihlajamäki/ Etelä-Pohjanmaa)
  "Kaiken huippuna selvitysmiesten ylikävely saman tien. Vaikka olivat käyttäneet sen tekoon paljon aikaa ja vaivaa ja selvittelyä." (Seppo Karhu/ Kanta-Häme); "Koskaan aikaisemmin ei ilmeisesti ole tärkeää yhteiskunnallista uudistusta tehtäessä yhtä perusteellisesti sivuutettu asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemyksiä, kuin tässä prosessissa." (Jouni Mutanen/ Päijät-Häme); "Sote-palvelurakennetyö tapahtui aiemmasta poiketen suoran poliittisen ohjauksen tukemana. Tulevaa hallinnon kehittämistä ajatellen on syytä arvioida valmistelutapaa." (Hannu Leskinen/ Pohjois-Pohjanmaa); "Tämä oli farssi." (Aki Linden/ HUS) . http://yle.fi/uutiset/sairaanhoitopiirien_johtajilta_taystyrmays_sote-uudistukselle/6559472#galleria489
Virkamiesten, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja poliitikkojen välinen työnjako ja vastuut pitäisi nyt selvittää. Sote -valmistelu on ollut tehotonta ja tempoilevaa. Asiantuntijat on vuoroin pyydetty apuun ja vuoroin ajettu nurkkaan. Koko kuvio pitäisi läpivalaista.Hallituksen kehysriihipäätöksen lehdistötiedote sote-uudistuksen osalta:
 http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1853012#fi

Peruslähtökohta noudattaa aiempia hallituslinjauksia
Kehysriihi 21.3.:


 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne, jossa uuden laajan perustason tehtävien järjestämis- ja rahoitusvastuu on kunnilla. Tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut.
 • Sote-uudistusta viedään eteenpäin yhdessä kuntauudistuksen kanssa. Sote-palvelut järjestetään kuntapohjaisesti.
 • Laajan perustason sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään pääsääntöisesti vastuukuntamallilla.

Sote-uudistuksen jatkovalmistelun perusteet:

Alle 20 000 asukkaan kunta

 •  Kunnalla on rahoitusvastuu asukkaidensa sote-palveluista, mutta ei itsenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta.
 •  Kunnan tulee kuulua pääsääntöisesti vastuukuntamallilla hallinnoituun sote-alueeseen, joka pystyy järjestämään laajan perustason palvelut.
Vähintään noin 20 000-50 000 asukkaan kunta

 •  Kunnille säädetään sote-järjestämislaissa oikeus järjestää perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
 • Muiden sote-palvelujensa saatavuuden turvaamiseksi kunnan on kuuluttava toiminnalliseen kokonaisuuteen, pääsääntöisesti vastuukuntamallilla hallinnoitavaan sote-alueeseen.  
 • Laajan perustason sote-palvelut, kuten erikoissairaanhoito ja vaativat sosiaalipalvelut (tai osa palveluista) järjestetään sote-integraatio varmistaen.
 • Ns. peruserikoissairaanhoidon palveluita järjestetään siten, kun se on kunnan perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ja koon kannalta tarkoituksenmukaista. Nykyisiä aluesairaaloita hyödynnetään palvelutuotannossa. 
 • Vähintään noin 50 000 asukkaan kunnat voivat järjestää laajan perustason palveluita.
Viisi erityisvastuualuetta huolehtii vaativista sote-palveluista

 •  Vaativia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita varten muodostetaan viisi erityisvastuualuetta (erva).
 • Ervat koordinoivat koko perustason sote-palveluiden järjestämistä, eri sairaaloiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden keskinäistä työnjakoa ja yhteistyötä niin, että se tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaista toimintaa ja erityisosaamista. 
 • Ervat vastaavat vaativan keskitettävän erikoissairaanhoidon palveluiden sekä keskitettävien sosiaalihuollon palveluiden koordinoinnista ja ohjauksesta. 
 • Ervat vastaavat myös tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen koordinoinnista. 
 • Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta ohjauksesta ja koordinaatiosta.
 • Sote-uudistuksen alkuvaiheessa nykyiset sairaanhoitopiirit voivat jäsenkuntien niin halutessa jatkaa nykyisen kaltaisina kuntayhtyminä, mutta vuoteen 2017 mennessä nykyiset sairaanhoitopiirit hallinnollisina organisaatioina puretaan.
Alueelliset poikkeukset päätetään erikseen

 • Metropolialueen sote-palveluiden järjestäminen ratkaistaan erikseen.
 • Muista alueellisista poikkeuksista päätetään osana järjestämislakia. 
 • Kielelliset oikeudet turvataan järjestämislain valmistelun yhteydessä.
Selvitysmiesraportin lähteet:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511574&name=DLFE-26005.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=7027177&name=DLFE-26010.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=7027177&name=DLFE-26007.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=7027177&name=DLFE-26008.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=7027177&name=DLFE-26009.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=7027177&name=DLFE-26011.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=7027177&name=DLFE-26006.pdf

lauantai 16. maaliskuuta 2013

Tiedolla johtaminen koukuttaa vai koukuttaako? - päivitykset 18.3., ja 26.3.2013

Maailma2013, Lihava maailma
Tiedolla johtamisen pitäisi periaatteessa koukuttaa, kun elämme tietoyhteiskunnassa. Olin tällä viikolla TIVIn seminaarissa puhujana ja kuuntelijana.Eräässä alustuksessa tuli esille mielestäni yllättävä tutkimustieto tiedolla johtamisen alueelta. Harvard Business Review:n tutkimuksessa vuodelta 2012 todetaan, että päättäjistä 19% luottaa intuitioon, 38% on informaatioskeptikkoja ja 43%  luottaa analyyttiseen tietoon. http://hbr.org/2012/04/good-data-wont-guarantee-good-decisions/ar/1

Samaan aikaan kehitämme johtamisen avuksi tietojärjestelmiä ja niihin pohjautuvia raportointijärjestelmiä. Teknologia mahdollistaa inhimillisesti ottaen lähes "kaiken". Kuitenkin datan-informaation-tiedon hyödyntäminen riippuu viime kädessä käyttäjän asenteista, uskosta, motivaatiosta. Oheinen kuva "lihavuuden koukuttamisesta" kuvaa omalta osaltaan tilannetta. Periaatteessa tietoa on, mittaaminenkin on lasten leikkiä, mutta tiedon vaikutukset ovat dramaattisen huonot..(http://yle.fi/uutiset/laske_uusi_painoindeksisi_taalta/6476582). Mitä enemmän tunnemme lihavuuden syntymekanismeista, riskeistä ja seurannaisvaikutuksista, sitä enemmän kuitenkin lihavuus lisääntyy maailmassa. Kyse on "monidimensionaalisesta" kokonaisuudesta ja asenteista. http://ollinarkisto.wordpress.com/?attachment_id=30

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta on erittäin tietointensiivistä. Periaatteessa pyritään perustamaan päätökset aina dataan, informaatioon ja niistä johdettuun tietoon. Mitä täsmällisemmin kyetään kuvaamaan ongelma, sitä paremmin on mahdollista rakentaa tiedolla johtamisen tai päättämisen menettelytapoja. Mm. terveyden edistäminen (kuten lihavuuden torjuminen), Sote-uudistus ja vanhuspalvelujen uudistaminen ovat osoittautuneet vaikeiksi määritellä täsmällisesti. Taustalla on monimutkaiset syys- ja seuraussuhteet, ihmisten erilaiset asenteet ja arvot. Tuollaisissa tapauksissa luotetaan mieluummin intuitioon kuin tietoon.

Ilmiöiden muuttaminen määrälliseen muotoon on haaste. Tietovarantojen on taivuttava tähän. Niiden pitää olla laadukkaita - siis oikeata ja ajantasaista. Tiedot pitää osata myös tarjoilla houkuttelevassa muodossa. Tiedon pitää "koukuttaa". Markkinoilla olevat raportointijärjestelmät (BI-tuotteet) tarjoavat mitä moninaisimmat mahdollisuudet. On vain löydettävä symbioosi raportointijärjestelmän rakentajien ja käyttäjien välille. Jos väline on käyttäjän kannalta liian vaikeakäyttöinen, sisältää liikaa informaatiota, liikaa valinnanmahdollisuuksia, ajautuu käyttäjä helposti intuition varaan. Toisaalta informaatioskeptikko vierastaa liiallista yksinkertaistamista, koska silloin hän ei pääse itse selvittämään taustoja. Informaatioon luottavien osalta puolestaan tiedon tuottajalla on suuri vastuu, koska tällaiset uskovaiset luottavat sokeasti saamaansa tietoon.

Niin tiedolla johtamisen mahdollisuudet monipuolistuvat, kun edistetään systemaattisesti avoimen datan mahdollisuuksia. Tämä puolestaan kytkeytyy yhteen nyt paljon puhetta aiheuttavaan big data -ajatteluun. Tiedolla johtamisessa päästään tuolloin käsiksi ennakoivaan ajatteluun, riskien tunnistamiseen ja minimoimiseen. Taustalla vaanii myös orwellimainen iso veli-valvoon ajattelu. Uhkana on, että tiedolla johtaminen koukuttaa liikaa. 

Hyvät toteutustavat esille. Pitäisi saada aikaan verkosto, jossa levitettäisiin hyviä datan-informaation julkistamisesimerkkejä niin tavallisille kansalaisille, kuin poliitikoille ja päättäjille. Olen ollut vuoden päivät jäsenenä Tietoasiantuntijat ry:ssä. Tämä yhdistys voisi olla yksi edistävä taho verkostoitumiselle. http://www.tietoasiantuntijat.fi/fi/cfmldocs/index.cfm

Päivitys 18.3.2013: Aiheeseen liittyy myös oheinen kolumni, jossa korostetaan sitä, että BI ei ole aina systemaattinen osa liiketoimintastrategiaa.
http://www.tietoviikko.fi/cio/article887698.ece

Päivitys 26.3.2013: Hannu Ritvanen ja Jaana Sinisalo ovat julkaisseet terveydenhuoltoon liittyen kirjan "Tiedolla johtaminen toimialan murroksessa" Palaan tähän kirjaan myöhemmin. http://www.bod.fi/index.php?id=1257&objk_id=864368. Seuraavassa on ote kirjan tiedotteesta:
"Kirjassa kuvataan tiedollisia työkaluja, jotta voidaan löytää vastaus kansalaisen tarpeesta johdetun toiminnan kehittämisen keskeisiin kysymyksiin:
- Miten tunnistetaan ja kyetään kuvaamaan ne kansalaisten tarpeet ja näihin liittyvät, yhteiskuntamme lain ja arvoperustan mukaiset palvelut, jotka järjestelmän tulee tuottaa?
- Miten tarpeiden ja palvelujen tasapaino ja mahdolliset vinoumien aiheuttajat kyetään tunnistamaan ja kuvaamaan?
- Mihin julkisista varoista rahoitettavien vähimmäispalveluiden tulisi perustua?"

sunnuntai 10. maaliskuuta 2013

"Vanhukset ylös sängyistään" - vaatii Erkki Vauramo, päivitys 4.7.2017

Erkki Vauramo ja Lena KarjaluotoPäivitys 4.7.2017: Erkki Vauramo (83v.) jatkaa aktiivisesti vanhusten nostamista ylös sängyistään. 3.7.2017 YLEn aamutelevisiossa Erkki julisti ilosanomaa seuraavasti:  Vanhukset punttisalille – tutkijan ehdotus voisi säästää lähes miljardin
Aalto-yliopiston professorin mukaan Suomessa makaa laitoshoidossa jopa 15 000 vanhusta, jotka voisivat palata kotiin, mikäli heitä kuntoutettaisiin.
Terveydenhuollon kuluista voisi säästää jopa 700–900 miljoonaa euroa, mikäli vanhukset kuntoutettaisiin paremmin. Näin arvioi sosiaali- ja terveydenhuoltoa tutkinut.
Vauramo väittää, että Suomessa on 12 000–15 000 laitoshoitopaikkaa "liikaa". Tuo määrä laitoshoidossa makaavista vanhuksista on sellaisia, jotka voisi kuntouttaa sängystä ylös takaisin itsenäiseen elämään, mikäli hoitohenkilökunnalla olisi tähän resursseja: osaamista, tietämystä ja aikaa, sekä hoitokeskuksissa paremmin tiloja ja välineitä.
– Iso osa ikäihmisistä voisi asua pidempään kotona, jos heitä kuntoutettaisiin paremmin. Se olisi myös heille itselleen tavaton elämänlaadun parannus, professori Erkki Vauramo sanoo.
Vauramon mukaan Suomessa on vanhentuneita hoitokäytäntöjä eikä ymmärrystä kuntoutuksen mahdollisuuksista ole tarpeeksi. Myös tilojen ja välineiden puute on yksi osa ongelmaa.
Vanhuksia jätetään liian usein sänkyyn makaamaan, josta koituu paitsi inhimillistä elämänlaadun laskua ja vältettävissä olevia, turhia hoitokuluja yhteiskunnalle, sillä pitkään jatkunut laitoshoito käy hyvin kalliiksi. https://yle.fi/uutiset/3-9702048

Päivitys 5.7.2017: Jouni Laurila linkitti FB:n puolella kv-tilaston, jossa Suomi komeili kärkimaiden joukossa pitkäaikaishoidon sairaansijoissa. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Long-term_care_beds_in_hospitals,_2008_and_2014_(per_100_000_inhabitants).png

Erkki Vauramo Länsiväylä-lehdessä 2-3.3.2013

Vanhukset ylös sängyistään - on Erkki Vauramon motto vanhustenhuollon uudistukseen. Erityisesti terveyskeskusten vuodeosastoilla hoito on passivoivaa. Senioritutkija Vauramo on vuosikausia yrittänyt monin tavoin herätellä päättäjiä muuttamaan vanhusten huollon laitosvaltaisuutta. Viime aikoina Erkki (79-vuotias senioriotutkija) on vaikuttanut Aalto-yliopiston Sotera-instituutissa. Fyysikkokoulutus on ryydittänyt aina Erkkiä numeroiden pariin vahva näkökulma mielessään. Erkki on aina ollut rohkea, arkailematon numeroiden murskaaja.

Nyt Erkki on mukana Sotera - instituutin monitieteisessä tutkimus-ja kehittämishankkeessa. Hankkeen loppuraportissa vertaillaan Suomea numeroin muihin maihin ja eritellään vanhustenhuollon tilaa. Loppuraportissa myös kuvataan numeroin, kuvin, miten vanhustenhuoltoa voitaisiin muuttaa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Vanhusten rakennukset ovat liian ahtaita ja sijaitsevat asutuskeskusten laidalla. Ahtaus pakottaa pakkolepoon, syrjäinen sijainti katkaisee kontaktit ja lisää masennusta ja hoitotarvetta. Uusi konsepti edellyttää palveluasuntoja keskustassa, tilaa nousta ylös ja ylläpitää kuntoa."   http://www.sotera.fi/pdf/Loppuraportti_small.pdf

Länsiväylä-lehden nettiosuudessa kommentoitiin Vauramon teesejä monin tavoin. Eräässä kommentissa verrattiin vanhustenhuoltolaitoksia häkkikanaloihin. Toisaalta kritisoitiin Vauramon tutkimusryhmän ajatusta kuntoutuksesta epärealistisena, joka johtaa kotihoitoon sängyn pohjalla. Eräissä kommenteissa todettiin, että turha makuuttaminen johtaa muihin sairauksiin (veritulppa). Toisaalta todettiin, että turhaa makuuttamista ei ole havaittu sairaalaosastoilla. (Ks. yhteenvetoa keskustelusta Länsiväylä 6.3.2013).

Keskusteluissa on aina yksinkertaistamisen vaarat olemassa. Yksi kokemus suuntaan jos toiseen saattaa vaikuttaa koko ajatteluun.  Sänkyihin hoitamisessa on taustalla monia asioita. Tässä muutama mieleen tullut:
 • terveyskeskukset suunniteltu alun perin sairaalahoidon ajatustavalla; tilat, henkilöstö ja hoitamisen alkuperäinen tapa ei ole perustu pysyvään asumiseen ja hoivaan; perustuu siihen, että vanhus on vain tilapäisesti terveyskeskussairaalassa
 • vanhustenhuollon kokonaisuus monella paikkakunnalla johtaa siihen, että on kova tarve sijoittaa vanhus pysyvästi laitoshoitoon - tosin henkilö itse ja monesti myös omaiset ovat toista mieltä
 • laitoksissa on yleisesti ottaen liian vähän käsipareja - ei koeta mahdolliseksi aktivoivaa sängystä ylös nostettavaa hoitoa
 • monesti vanhukset itsekin ovat passivoituneita, masentuneita ja vastustavat näin aktiivista hoitoa
 • palvelukodit, vuodeosastot saattavat poiketa toisistaan merkittävästi hoitoajattelultaan; samalla henkilökuntamäärällä saatetaan saada aikaan merkittävästi toisistaan poikkeavaa hoitoa.

Vanhuspalvelulaki tulee voimaan tänä vuonna. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980). Se sisältää runsaasti hienoja periaatteita, joita kaikki tahot pitävät hyvinä. Lain hyvä ja samalla haastava piirre on ihanteellisuus ja samalla epätarkkuus. Kun periaatteet ovat epätarkasti ja vaikeasti mitattavasti määriteltyjä, myös toteutus, seuranta ja valvonta ovat vaikeuksissa.

Kaikesta huolimatta suosittelen Vauramon työryhmän ehdotuksiin perehtymistä. Raportti sisältää ajatuksia palvelujärjestelmän kehittämisestä sekä mm. tilaratkaisuista.


lauantai 2. maaliskuuta 2013

Sote-uudistus komiteaan? -päivitys 8.3.2013

"Vanha komitealaitos on hyvä keino tehdä isoja kehittämishankkeita käytännössä ilmaiseksi. Pieni palkkio maksettiin iltaistumisesta." - VTV:n (Valtion talouden tarkastusvirasto) ylijohtaja Vesa Jaakkola Helsingin Sanomissa 2.3.2013.

Komitealaitos oli voimissaan 60-70- ja 80-luvuilla. Suuria uudistuksia vietiin läpi komiteavetoisesti. Itse muistan merkittävimmät komiteat koulunuudistuksen ajoilta - peruskoulukomitea ja keskiasteen uudistuskomitea. Näiden komiteoiden aikaansaannokset viitoittivat Suomen koulutusjärjestelmää sellaiseksi, josta Pisa-tutkimukset ovat kertoneet viime vuosien aikana hyviä tuloksia. Komiteat viitoittivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia vastaavana aikana. Sieltä on peräisin mm. kansanterveyslaki.(1) Päinvastaisia esimerkkejä komiteoiden vaikutuksista tai vaikuttamattomuudesta löytyy myös koulutusjärjestelmien uudistamisesta (kuten Ylioppilastulvakomitea 30-luvulta tai lukiokomitea 70-luvulta). Ei juuri ylioppilastulvaa saatu kuriin. Olisiko se ollut edes toivottavaa. Epäilen. Sosiaali- ja terveydenhuollosta SATA-komitea on esimerkki epäonnistuneesta työstä.(http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-6827.pdf ) Mitään muuta ei saatu aikaan kuin komitean loppuraportti ja yhden jäsenen pamfletti asiasta (Osmo Soininvaaran teos Sata-komiteasta, ks. oheinen kuvakaappaus).

Muutosta voidaan ajaa monella tapaa: komitea, selvitysmies, työryhmä, projekti, virkamiestyö. Oikea tekemisen tapa edistää asiaa, väärä johtaa harhapoluille. Yleinen hokema on ollut: haudataan asia työryhmään, komiteaan. Muotia on ollut myös käyttää selvitysmiehiä. Tämäkin on oikeaan paikkaan oivallinen väline, mutta äärimmillään tuottaa monologisen ehdotuksen ongelmaan. Näin monet selvitysmiestenkin esitykset on mapitettu yläkaappiin. Työryhmä on menettelytapana kaikkein epämääräisin. Yleistä on, että työryhmän työ vesittyy, viivästyy ja lopulta voi päätyä eripuraan. Projekteista on runsaasti jopa kaskuja, miten ne voivat epäonnistua. VTV on löytänyt viljalti erityisesti IT-projekteja, jotka heidän asettamien kriteerien pohjalta ovat epäonnistuneita. Sosiaali- ja terveydenhuollon IT-projektien tarkastuksesta tein blogikirjoituksen 16.1.2012.(http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/sosiaali-ja-terveydenhuollon-it.html).  Projekti voi epäonnnistua kolmella tavalla: aikataulu viivästyy, tavoitteita ei saavuteta, käytettävissä olevat resurssit ylitetään rutkasti. Niin virkamiestyö on edullisin vaihtoehto ratkaista ongelmia. Pitää olla vain hyvä virkamies, jolla on kaikki muutoksen tekijän ominaisuudet hanskassa. Konsulttikin on paikallaan, kun tehtävä rajataan oikein. On vain aina muistettava, että muutamalla konsulttipäivällä palkataan jo kuukaudeksi yksi virkamies.

Systematiikkaa sote -uudistukseen. Olen seurannut Sote-uudistusta ennen muuta julkisen sanan kautta. Tunnen kyllä runsaasti keskeisiä vaikuttajia, mutta en ole heiltä lähtenyt kyselemään asioista. Olen huomannut, että Helsingin Sanomilla on omat agenttinsa myös tässä Sotesopassa. Tuntuvat tietävän aina etukäteen, missä mennään. 27.2.13 Hesari tiesi, että Suomeen olisi tulossa 35 sotealuetta. 1.3.13 Hesari tiesi, että ministerit siirsivät kansliapäällikön aloitteesta sote-linjausta. Merkille pantavaa tässä soteuudistuksessa on se, että muutosta on viety eteenpäin vailla systematiikkaa. Ei ole komiteaa, projektia, selvitysmiestä. On epämääräisiä työryhmiä, joiden tehtävää ja aikataulua rukataan jatkuvasti. On sekaisin poliitiikkaa, virkamiestyötä, tutkimustyötä. Tilannetta on hankaloittanut ainakin se, että kolme ministeriä on häärinyt asian kimpussa. Myös avainvirkamiehet ovat vaihtuneet. Tämä kuva tulee siis seuraamalla tilannetta julkisen sanan kautta ja myös julkaistujen kannanottojen, raporttien, tiedotteiden kautta.

Komitea pystyyn. Sote-uudistus ja kuntauudistus ovat isoja, Suomen mitassa jopa megatason uudistushankkeita. Tällainen sekainen valmistelu johtaa nykyistä sekaisempaan toteutukseen, josta ei ole mitään takeita paremmasta tulevaisuudesta. Ottaisin  tässä nyt aikalisän ja pistäisin pystyyn komitean vaikkapa parlamentaarisen sellaisen. Komitea pistäisi vielä tutkimuslaitokset työhön selvittämään keskeisten asioiden taustat. Paljon tutkimus- ja selvitystyötä on jo tehty, mutta homma pitäisi pistää yhtenäiseen muottiin. Vaihtoehdot pitäisi aidosti kuvata ja rakentaa näin poliittisille päättäjille aidot vaihtoehdot. Komiteat yleensä myös selvittelevät, miten muualla maailmassa asioita on viety eteenpäin. Tämäkin systemaattinen analyysi olisi paikallaan. Kannattaisi myös kuulla emeritus-henkilöitä, jotka ovat olleet mukana tekemässä nykyistä järjestelmää. Jotain viitteitä vertailuista muihin maihin on ollut, mutta ei systemaattista analyysiä. Ja lopuksi VTV:kin olisi tyytyväinen, kun uudistustyötä tehtäisiin tehokkaasti valtion omaa osaamispotentiaalia hyödyntäen.

(1) Kansanterveyslain syntyhistoria on tiivistetysti kuvattu esimerkiksi Allan Tiitan tekemässä historiateoksessa "Collegium Medicum - Lääkintöhallitus 1878 - 1991", Jyväskylä 2009, ss. 374-387

Päivitys 8.3.2013: Kysyin kommentia VTV:n yljohtaja Jaakkolalta blogini sovelluksesta komitealaitokseen. Jaakkola oli kovasti samoilla linjoilla, että sote-uudistus kannattaisi pistää komiteaan mietittäväksi.  TV-uutisissa puolestaan epäiltiin vahvasti, miten voitaisiin sovittaa yhteen soteuudistus ja kuntauudistus. Niin vaikealta se näyttää. Jään nyt odottelemaan, mitä selvitysmiesten kaarti saa aikaan. Näillä näkymin julkistus on 19.3.2013 ellei oteta jälleen jatkoaikaa.