Länsi-Uudenmaan sairaanhoitopiiri ei ota käyttöönsä Apotti-potilastietojärjestelmää, vaan aikoo kilpailuttaa oman potilastietojärjestelmänsä. Syyksi kerrotaan, että kalleutensa lisäksi Apotti ”on työntekijöiden mielestä erityisen vaikea käyttää” (HS 12.9.). Samoin Itä-Uusimaa hylkäsi Apotin. On hienoa, että terveydenhuollon järjestelmien käyttäjäystävällisyyttä pidetään hankintojen kynnyskysymyksenä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kun Apotti-hankintaa käynnistettiin vuosia sitten, helppokäyttöisyys ilmoitettiin sen keskeiseksi tavoitteeksi ja kriteeriksi. Tässä kuitenkin epäonnistuttiin. Ja syykin on selvä: helppokäyttöisyyttä tavoiteltiin kilpailutuksessa samoin menetelmin kuin aina aiemminkin hankinnoissa. Jos käytännöt uusissa kilpailutuksissa pysyvät entisenlaisina, riskinä on, että myös uudet potilastietojärjestelmät osoittautuvat vaikeakäyttöisiksi. Perinteinen tapa on vertailla vaihtoehtojen käytettävyyttä ja antaa enemmän pisteitä paremmille vaihtoehdoille. Kilpailutuksen voittaa korkeimman kokonaispistemäärän saanut vaihtoehto. Kokonaispistemäärään vaikuttavat muutkin laatutekijät ja tietenkin hinta. Parhaimmat käytettävyyspisteet saanut vaihtoehto on vahvoilla vertailussa. Mutta voi käydä myös niin, että muilla osa-alueilla vahva mutta käytettävyydessä heikko vaihtoehto tulee valituksi. Yhteispistemäärä kun ratkaisee voittajan valinnan julkisessa kilpailutuksessa, sitovasti. Millainen muutos kilpailutukseen sitten tarvittaisiin? Oikea tapa olisi määrittää ”riittävän hyvä” käytettävyys minimivaatimukseksi ja jättää käytettävyys kokonaan pois vertailukriteereistä. Tällöin kaikki vertailuvaiheiseen päässeet vaihtoehdot olisivat käytettävyydeltään riittävän hyviä, ja siten myös voittava vaihtoehto olisi riittävän hyvä. Haasteena on määrittää, mikä on riittävän hyvä käytettävyys. Sellaista ei ole totuttu määrittämään, eikä sellaisen määrittäminen olekaan yksinkertaista. Mutta resurssien sijoittaminen tähän määrittelytyöhön on paljon hyödyllisempää kuin työläisiin ja raskaisiin vertailuihin, joista lopulta ei ole mitään hyötyä.