sunnuntai 30. elokuuta 2015

Soteuudistus tarvitsee systemaattista tiedolla johtamista, päivitys 4.9.2015


Johdon tarpeet ohjaavat tiedolla johtamista. Tiedolla johtamisen on lähdettävä liikkeelle johdon tarpeista, motivaatiosta hyödyntää tietoa päätöksenteon. Näyttää siltä, että yleinen ongelma on tiedolla johtamisen juuttuminen IT:n ja analyytikkojen maailmaan. Johtamisessa tyydytään vaatimattomampiin apuvälineisiin. Tai toisaalta johtaminen vaatii innovatiivisuutta. Silloin johtamisen perustaminen vain systemaattiseen olemassa olevaan tietoon saattaa olla pahimmillaan rajoite.  TIVIn tilaisuus Information Management Summit kokosi alan ihmisiä pohtimaan mm. tätä ongelmaa. (1)

Kypsyysmalli. Tuukka Sarkki (2) esitteli ns. kypsyysmallin, jonka avulla voidaan paikantaa organisaation tiedolla johtamisen tila. Kypsyysmallin alin taso on nimetty:  "hallitsemattomat olosuhteet". Tietoa kerätään ajankohtaisiin tarpeisiin eri tasoilla. Pääasiallinen väline on Excel. Tämä taitaa olla varsin yleinen tilanne monessa organisaatiossa. Seuraava taso on nimeltään "hallittu tekninen ympäristö". Tämä taso merkinnee sitä, että tiedon johtaminen teknisenä suorituksena on organisaatiolla hallinnassa. Tieto kulkee datalähteistä datan prosessointiin informaatioksi sekä sen tarjontaan tiedoksi. Tietoa ei kuitenkaan käytetä systemaattisesti osana johtamista. Kolmas taso on nimeltään "hallittu prosessi". Tällä tasolla on jo systematisoitu tieto kokonaisuudeksi eri tietolähteistä, jolloin tiedon siiloutuneisuudesta on päästy eroon. Korkeinta tasoa kutsutaan "hallitutuksi tiedolla johtamiseksi". Siinä on jo rakennettu dynaaminen tiedolla johtamisen ympäristö, jossa kehittäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa johdon ja tiedon hallinnasta vastaavien kanssa. Tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen yhdentyvät.  Tämä nyt taisi olla minun upea tulkita Tuukka Sarkin esittämästä kypsyysmallista.

Analytiikan portaat. Jussi Varjus (3) esitteli analytiikan portaat käyttämällä hyväksi Gartnerin mallia (2012). Alin taso on kuvaileva taso, jossa vastataan seuraavaan kysymykseen: "Mitä tapahtui?". Seuraava taso on diagnostisen analytiikan taso: "Miksi se tapahtui?". Kolmatta tasoa kutsutaan ennusteanalytiikan tasoksi, jossa kysymys asetellaan seuraavasti: " Mitä tulee tapahtumaan?". Niin ja korkein taso on ohjaavan analytiikan taso, jossa vastataan kysymykseen "Miten saamme sen tapahtumaan?". Jussilla on varsin kriittinen näkemys, missä ollaan analytiikan portaissa. Suurelta osin ollaan kuvailevalla tasolla, jolloin myös organisaation analytiikkaosaamista käytetään tavallaan väärin. Tämä johtuu ennen muuta johtamiskulttuurista. Tyydytään tiedolla johtamiseen kuvailevana seurantana, raportointina. Ei nousta näitä portaita ylös. Toinen vaihtoehto on, että portaita noustaan analyytikkojen johdolla. Silloin analyysit jäävät ulkokohtaisiksi eivätkä realisoidu päätöksenteossa. On myös vaara, että uskotaan aivan liikaa analytiikkaan, jolloin siitä tuleekin päätöksentekoa ohjaava ja määräävä tekijä.

Tuomas Pöysti sote- ja aluehallintouudistusten projektijohtajaksi
Tuomas Pöysti, tuleva projektijohtaja
Soteuudistus "hallitsemattomien olosuhteiden tasolla". Voidaan todeta tiivistetysti, että edellisen hallituskauden johtamista voidaan kuvata "hallitsemattomien olosuhteiden" johtamiseksi. Tietoa käytettiin hyväksi soteuudistuksen valmistelussa, mutta hyödyntäminen oli siiloutunutta ja hallitsematonta. Tieto ja johtaminen eivät kohdanneet. Lopputulos oli mahalasku. Uusi hallitus pyrkii mitä ilmeisimmin nousemaan portaikossa ylospäin. Vielä todisteita ei ole olemassa. Ehkä uusi projektijohtaja Tuomas Pöysti systematisoi tämän johtamisprosessin, kun on päässyt itse tekemään etenemispolunkin. (4)

Soteuudistus tarvitsee analytiikkaa. Analytiikan osalta on edellisen hallituksen aikana tehty runsaasti työtä. THL:n tutkijat tekivät runsaasti analyysejä - kuvailevia ja osittain myös diagnostisia analyysejä. Ongelmana analyyseissä oli, että niitä ei hyödynnetty systemaattisesti soteuudistuksen valmistelussa. Poliittinen ja tiedon hallinnan tasot erkaatuivat toisistaan. Uuden hallituksen aikana en ole vielä nähnyt ns. virallista uudistusta tukevaa analytiikkaa. THL:lle on mitä ilmeisimmin tämä rooli sälytetty, mutta poliittinen tahdonilmaisu taitaa vielä puuttua. Jospa uusi projektijohtaja sen tekee. Käsittelin edellisessä blogikirjoituksessani Kinnulan ja kumppanien tutkimushankkeita. Ne ovat analyysinä osittain kuvaavia, osittain jopa diagnostisia, ennustavia ja ohjaaviakin. Ongelma taas Kinnulan et. kumppanien tutkimuksessa on, että tilaus ei ole tullut poliittiselta tasolta. Kinnula ja kumppanit ovat arvioineet, mitä tietoa on tarpeen tuottaa. (5)

Päivitys 4.9.2015: VTV:  Rakennepoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotukset eivät perustuneet riittävään tietoon
"Rakennepoliittisten päätösten tulee perustua mahdollisimman hyvään tietoon kestävyysvajevaikutuksista, toimenpiteiden muista vaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tietoperusta oli näiltä osin vaillinainen."
https://www.vtv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/rakennepoliittisen_ohjelman_toimenpide-ehdotukset_eivat_perustuneet_riittavaan_tietoon.5870.news

Viitteet

(1) Tivi: Information Management Summit 2015: http://talentumevents.fi/ims/ohjelma-2/
- aineisto on saatavissa vain tapahtumaan osallistujille

(2) Tuukka Sarkki: Hallitulla Tiedolla Johtamisella kohti parempaa liiketoimintaa
• BI muutoksen mahdollistajana ja kasvun katalysaattorina
Tuukka Sarkki, Head of Technology and Offerings, eCraft

(3) Jussi Varjus: Analytiikka liiketoiminnan päätöksiä tukemassa – mitä se konkreettisesti on?
• Kuvailevasta analytiikasta operatiiviseen optimointiin
• Mitä analytiikalla voi saavuttaa?
• Analytiikan organisoinnista yrityksissä
Jussi Varjus, Senior Data Scientist, Varjus Consulting

(4) Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat Tuomas Pöysti sote- ja aluehallintouudistusten projektijohtajaksi
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuomas-poysti-sote-ja-aluehallintouudistusten-projektijohtajaksi?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=1271139

(5) Petra Kinnula, Teemu Malmi, Erkki Vauramo: Miten sote-uudistus toteutetaan?, KAKS- Kunnallisalan kehittämissäätiö, tutkimussarjan julkaisu nro 91, Sastamala 2015. 
http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_91_net.pdf

http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/08/se-on-keksitty-miten-sote-uudistus.html
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti