keskiviikko 1. tammikuuta 2014

Sote-sotku vuoden 2013 ykkösjuttu - tuumailujen saldoa

Sote-soppa ja kuntakeitto Suomi-Areenalla kesällä
Sotesotku ( tai -soppa) on kyllä tässä Ollin tuumailujen aihekokonaisuudessa ehdoton ykkösuutinen vuodelta 2013. Peruspalveluministeri ei haluaisi käyttää sanoja "soppa" tai "sotku". Hän lupasi tilalle positiivisempia ilmaisuja. Tätä sotea olen seurannut varsin tarkkaan nämä kaksi vuotta. Eräs lukijani on ehdottanut, että tekisin tästä kokonaisuudesta pamfletin - katsotaan, riittaakö energia.

Sisältöjen saldo 2012/2013. Viime vuonna jaoin vuoden 2012 juttujen tilinpäätöksen seuraaviin osiin: potilas/asiakas/kansalainen, ammattilainen ja hoitoprosessi, sote-uudistus, vanhustenhuolto, ICT-asiat, valtion ohjaus.(http://ollintuumailut.blogspot.fi/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50 ). Vertailen tässä vuosia 2012 ja 2013 keskenään. Lähtökohtana ovat vuoden 2012 havaintoni, jotka on kopioitu vuoden 2012 päätösblogikirjoituksestani.

1. Potilas, asiakas, kansalainen 
2012-havainnot
- ei ratkaisevia toteutuneita uudistuksia asiakkaan näkövinkkelistä
+ ikäihmisten laki positiivinen uudistus, vaikka jääkin varsin yleisluontoiseksi eikä ole varmuutta vaikutuksista
- sote-uudistus ollut kansalaisen näkökulmasta melkoista sähläystä, poliittista irtopisteiden keruuta
Koivuniemi-Sutinen 2011
+ hoitotakuu on toiminut varsin hyvin; omakin kokemus on tältä osin positiivinen
- edelleen vaikeuksia saada palveluja julkiselta sektorilta; myös palveluketjut tökkivät samoin kuin tiedon kulku palvelujen välillä
+ työterveyshuolto toimii suuressa mitassa
2013-havainnot: muutokset vs. 2012 olemattomat
+ potilaiden valinnanvapaus lisääntyy v. 2014 alusta
+/- ereseptin käyttöpakko laajenee yksityiselle sektorille; ongelmia reseptinkirjoitusohjelmistoissa; myös potilaiden kannalta alkujäykkyyttä varsinkin reseptien uusinnassa
+ asiakasnäkökulman systematiikka olisi tarpeen: Koivuniemi-Sutisen (2011) "pärjääjien" luokittelu auttaisi asiaa (ks. oheinen kuva ja blogikirjoitus: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/03/ei-potilas-vaan-asiakas.html)

2. Ammattilainen, hoitoprosessi 
2012-havainnot
- lääkärivaje tuntuu melkein kaikkialla julkisessa terveydenhuollossa
- hoitojärjestelmä pirstaleinen
+ paras osio sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoito - miksi se halutaan uhrata soteuudistuksessa?
2013-havainnot:
+ sairaanhoitopiirejäkin on puolustettu, muuten edellisen vuoden huomiot edelleen käypiä
- ereseptin ympärillä on ammattilaisilla esiintynyt ongelmia - ohjelmistot tökkivät
- vanhustenhuollon haasteet puhuttavat (uusi laki taustana)

3. Sote - uudistus 
2012-havainnot
- sairaanhoitopiirien lakkauttaminen ei järkevä toimenpide
- kuntapohjainen malli outo juttu; 20000 asukkaan kuntapohjakin outo; sotetyöryhmäkin näyttää pohtivan tätä samaa asiaa
- rahoitusuudistus ja rakenneuudistus erotettu toisistaan
+ terveyskeskuksille tehtävä jotain - sen tunnustavat kaikki
- ministeriryhmän kannanotto sekoitti tilannetta entisestään; http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5655136&name=DLFE-24916.pdf
2013-havainnot:
THL:n ehdotus soteuudistukseen
+ uusia ehdotuksia ja ratkaisumalleja nostettu esille: asiantuntijat, THL ja oppositiopuolueet; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/10/sote-uudistuksen-uudet-kaanteet-tarina.html
+ rahoitusuudistuskin herätetään henkiin
+ hallituksen esitysluonnos järjestämislaiksi julkistettu; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/12/jarjestamislakiehdotus-orpon-ryhman.html
- uudistuksen etenemisellä vielä paljon sekavia piirteitä kuten hallintorakenne ja vastuukuntamalli

Erkki Vauramo
4. Vanhustenhuolto 
2012-havainnot:
 - palvelujen saatavuus ja laatu vaihtelevat kovasti
- palvelujärjestelmä omaisen ja vanhuksen itsensä kannalta pirstaleinen
+ vanhuspalvelulaki kokoaa asiat yhteen;  http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1847332#fi
+/- jos saadaan kattavasti velvoittavaksi kaikissa kunnissa, edistystä saattaa tulla, mutta on muitakin mielipiteitä kuten "Vanhuspalvelulaissa kohtaavat hyvä tahto ja ankea todellisuus" http://ollinarkisto.wordpress.com/?attachment_id=27
2013-havainnot:
+vanhuspalvelulaki hyväksytty ja otettu käyttöön
+ lain mukainen seuranta aloitettu sekä luotu pohjaa valvontatoimille: THL:n seurantatutkimus
- hallituksen rakennepoliittinen asiakirja: vanhustenhuollon kustannuksia leikataan - leikkaustapa vielä avoin; laitoshoito lienee leikkausten keskeinen kohde;  http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/12/soteuudistukselle-korjaussarja.html ; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/03/vanhukset-ylos-sangyistaan.html


5. ICT- asiat
2012-havainnot:
+ JulkICT-strategian teko;  http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0110_julkictstrategia/index.jsp
- JulkICT-strategian toimeenpano ja hallintajärjestelmä
+ eArkisto ja eResepti etenevät http://www.kanta.fi/
- yhteentoimivuus eri tietojärjestelmien kesken arvailujen varassa - puuttuu perusinfraratkaisu
+ sosiaalihuollossa olisi rakenteelliset edellytykset vaikka koko maan kattavaan keskitettyyn ratkaisuun tai vaikkapa sosiaalihuollon "ekosysteemiin"
- sosiaalihuollossa puuttuvat rahat, usko ja halu uudistuksiin IT-järjestelmissä
- usko vielä keskitettyihin, megakokoisiin järjestelmiin
- niin ja hankintalainsäädäntö, sille on tehtävä jotain
- tietojärjestelmien käytettävyys kunniaan: Työterveyslaitoksen hallinnoimaa projektia Flow-IT kannattaa seurata http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/FlowIT/Documents/FlowIT_Esittely.pdf
2013-havainnot:
+ Tori-lainsäädäntö meni läpi: vuoden 2014 alusta perustetaan perustietotekniikkaan Valtori; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/08/torista-uusi-vtkk-valtion.html
+ Viron X-Road- malli otetaan käyttöön Suomessa: perusratkaisu saadaan maksuttu, mutta sovellukset tulevat maksamaan kyllä; aikataulu vielä epäselvä; kansallisen palveluväylän yhteydet rajallisempiin jo osittain käytössä oleviin palveluväyliin epäselvää; ww.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20130516Kansal/name.jsp
+/- valtion ICT-organisointia jatketaan: VM:n julkICT-toiminnon ja Valtorin väliin vielä uusi toimeenpanovirasto - aikataulu, tehtävät ja laajuus vielä auki
- Apottihanke kilpailutusvaiheessa: jyrääkö vuonna 2012 ennakoitu järjestelmätoimittajaratkaisu, on vuonna 2014 selvillä; monoliittiratkaisu häämöttää edelleen;  http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/12/apotin-kandidaatit-selville-5122013.html; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/08/apotti-kilpailutukseen-seuranta-jatkuu.html
+/- digitaalinen vallankumous sote-alalle olisi yksi systemaattinen tie tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/10/digitaalinen-vallankumous-sote-alalle.html

Hallitus esittelemässä rakennepoliittista ohjelmaa
6. Valtion ohjaus 
2012-havainnot:
- ministeritason ohjaus hapuilevaa
- poliittinen ja ammatillinen ohjaus sekavaa; roolit kadoksissa
- ICT-asioissa puuttuu riittävä keskitetty ohjaus ja idea siitä, miten systemaattisesti saadaan aikaan yhteentoimivuutta ja toisaalta aitoa kilpailua.
- valtion ohjausta ei erityisemmin ole uudistettu, kun taas Ruotsissa aiotaan pistää uusiksi koko ylärakenne ("Gör det enklare!") http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/28/99/2eaebcbd.pdf
2013-havainnot:
- hapuilevuus ja sekavuus jatkuu, roolit edelleen kadoksissa
+ ICT-asioissa terävöidytty, mutta ei ehkä riittävästi
- järjestämislakiehdotuksen ohjauskannanotoissa ei mitään raikasta uutta, vaan lisää erilaisia toimikuntia ja työryhmiä; näillä ei saada otetta uudistukseen
+/- Ruotsin radikaali uudistus ei toteutunut muuta kuin uuden valvontaviranomaisen osalta - kattaa sote-kentän niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti -- oppia kannattaisi ottaa

7. Muotiasiat ja -sanat 
2012-havainnot:
- sosiaali- ja terveydenhuollossa: sote, lääkäripula, vanhuspalvelulaki, kuntauudistus
- ICT:ssä: strategia, yhteentoimivuus, kokonaisarkkitehtuuri (2), ekosysteemi (3), pilvipalvelut (4)
- ICT- sosiaali- ja terveydenhuolto: eArkisti, eResepti, KanTa, terveydenhuollon järjestelmien toimivuus, Apotti (HUS:n ja pääkaupunkisedun sosiaali- ja terveydenhuollon uusi tietojärjestelmähanke); sosiaalihuollon järjestelmien toimivuudesta tai uudistamisesta ei paljoa ole ollut puhetta (paitsi Apotin yhteydessä)
2013-havainnot:
+/- "sote" YLEn äänestyksessä lähes kärjessä suosituimpien sanojen joukossa - ykköstilan vei "pöhinä", joka sopii hyvin käytettäväksi myös sote-yhteyksissä;  http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/12/sote-poliittista-pohinaa-ollaanko.html
+ ICT:ssä "kansallinen palveluväylä" uusi termi ja asia, jonka kotimaa on Viro (X-Road)
- ICT-hankkeet edelleen julkisuuden myllyssä: toiminnan muutoksen ja ICT:n rooli mahdollistajana pitäisi nostaa esille - nyt vanhan toimintatavan vaalijat ovat äänessä; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/08/tietojarjestelmat-vaikeita-toteuttaa.html
- Apotti etenee ennakoidusti: Apotin tietojärjestelmäarkkitehturistä on tuore blogikirjoitus Apotin omilla sivuilla (Jari Renko) .http://apotti.wordpress.com/2013/12/27/teknologia-%E2%80%92-hyva-renki-mutta-huono-isanta/

Selkeän ajattelun taitoBlogikirjoitusten saldo. Innostuin blogikirjoittelusta vuoden 2012 alussa. Nyt on takana 137 juttua, joista 87 on vuodelta 2012 ja 50 vuodelta 2013. Katselujen määrä on tähän asti 18800, josta vuonna 2012 katselijoiden määrä oli 6600. Yhtä juttua on lukenut (tai katsellut) keskimäärin vähän yli 200 henkilöä. Tulos on hyvä ottaen huomioon juttujen luonne. Kirjoituksia on sisällöltään monenlaisia: vähemmistössä henkilökohtaiset kokemukset, enemmistössä sotepohdintoja, ICT-juttuja, vanhustenhuollon juttuja, kirja-arvioita, johtamiseen liittyviä juttuja. Jotkut ovat päivityksiä ajankohtaiseen tilanteeseen. Näköjään olen ottanut tehtäväkseni seurata ainakin seuraavia asioita: sote-uudistus, ICT-uudistukset (erityisesti Apotti-hanke), vanhustenhuollon uudistukset, tiedolla johtamiseen liittyvät tutkimukset ja selvitykset. Olen tehnyt myös osan jutuistani kirja-arvioina. Suosittelen Himasen ja Dobellin teoksia uusien ajatusten avaajina:  http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/07/dobellin-viisaudet-52-valtettavaa.html; http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/06/ajatusharhatko-uudistusten-jarruna.htmlhttp://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/11/himasen-raporttia-kannattaa-lukea.html Osa jutuista on ns. kestosuosikkeja, joita luetaan edelleenkin. Yksi kiinnostava kestosuosikki on juttu hoitovirheistä.(http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/03/hoitovirheita-sattuu-aina-hoitovirhe-on.html).  Sitä on luettu myös näinä hiljaisina joulun pyhinä. Kansainväliset ja kansalliset tilastovertailutkin ovat osuneet arviointihaarukkaani. Suomi on näissä yleensä kärkimaa muiden pohjoismaiden kanssa. http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/10/vanhusvertailu-help-age-ruotsi-1-suomi.html

Vinkkejä otetaan vastaan. Otan mielelläni vastaan vinkkejä aihealueistani. Osoite on Olli.Nylander1@gmail.com. LinkedInistä löytyvät taustani. Samoin ne löytyvät oheisesta blogijutustani:  http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/alku-2-olli-nylander-tuumailee.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti