lauantai 31. elokuuta 2013

Apotti kilpailutukseen - seuranta jatkuu

HUS-piirin ja pääkaupunkiseudun kuntien sote-tietojärjestelmän uudistaminen on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Oheinen  aikataulukuvio kertoo, miten tähän on päädytty ja kuinka edetään kohden finaalia eli vuotta 2018.Ohessa on poiminta Hilma-ilmoituksesta 30.8.2012: 

"Hankinnan kohteena on HUS:n, yllä mainittujen HYKS-sairaanhoitoalueen kuntien sekä mahdollisesti myöhemmin myös muiden HUS-alueen kuntien käyttöön tuleva ajanmukainen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan mm. saumattomat hoitoketjut sekä sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi."http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-016093/

 
Olen seurannut Siriuksen - Apotin vaiheita toukuusta 2012 alkaen, jolloin konkreettisesti sain terveydenhuollon atk-päivillä muiden satojen kuulijoiden tapaan ensikosketuksen aiheeseen. Ajauduin myös tuolloin seuraamaan hankkeen kohtaloita ja olen blogikirjoituksissani kommentoinut omalta osaltani monia hankkeen asioita. Viitteissä 1-8 on tuo blogihistoria löydettävissä.

Apotti-hankkeen nettisivuilla avataan tuota kilpailutusta seuraavasti:
Aikaa lokakuun alkuun saakka
Järjestelmätoimittajilla on nyt 2.10.2013 asti aikaa toimittaa osallistumishakemuksensa. Osallistuvien toimittajien joukosta valitaan maksimissaan kuusi varsinaisiin neuvotteluihin. Neuvotteluihin valittujen järjestelmätoimittajien joukon on tarkoitus olla selvillä marraskuun lopussa.
Valintakriteereinä käytetään toimitusvahvuuteen liittyvien minimivaatimusten lisäksi mm. ehdokkaiden kokemusta toiminnalliselta ja sisällölliseltä vastaavuudeltaan Apotin vaatimuksia vastaavista hankkeista sekä kokoluokaltaan Apotin vaatimuksia vastaavista hankkeista.
”Valmisteluvaiheen aikana osoitetun kiinnostuksen perusteella uskon osallistumishakemuksia tulevan kymmenkunta kappaletta joko yksittäisiltä järjestelmätoimittajilta tai useamman toimittajan yhteenliittymiltä”, kertoo Apotin hankejohtaja Hannu Välimäki.
Neuvotteluvaiheessa apuna satoja ammattilaisia
Varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen liittyy kiinteästi suunnittelu-, toiminnanmuutos-, testaus- ja arviointityö. Tässä hanketoimistoa tulee avustamaan useampia satoja Apotti-hankintarenkaan sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä tietotekniikan ammattilaisia.
http://www.hel.fi/hki/apotti/fi/Uutiset/Pyynto_osallistumishakemusten_jattamiseen_on_nyt_julkaistu

Neuvottelumenettely on kuvattu Hilma-aineistossa tarkkaan ja uskon, että taustana on ollut vahva hankintajuristien työpanos. Muistissa on varmaan edellisenä vuonna käyty kipakka julkinen keskustelu aiheesta. Neuvottelumenettelyssä haetaan yhden toimittajan tai tarjousyhteenliittymän kokonaisratkaisua haasteeseen. Valintakriteereinä ovat kokemukset samantyyppisten järjestelmien toimittamisesta - siis erityisesti ymmärtääkseni sote-kokemukset. Toinen vaikuttava tekijä on tällaisen "mega"-kokoluokan toimitusten toteutuskokemus. Tarkoitus on valita kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Näyttää siltä, että ei ole luovuttu moniliittisesta kokonaishankkeesta, jossa riippuvuus toimittajasta on pitkäaikainen - kymmenen vuotta ei riitä. Hankinta-asiakirjoissa nostetaan esille ylätason tavoitteet: 1. yhtenäiset toimintatavat, 2. kustannustehokas ja laadukas toiminta, 3. tiedolla johtaminen ja tiedon hödyntäminen, 4. asiakaslähtöinen toiminta, 5. tyytyväiset käyttäjät, 6. uudet innovatiiviset toimintatavat. Apotti on osa kokonaisuutta, jossa on tarkoitus uudistaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluja ja toimintatapoja. Hankinta-asiakirjoista käy ilmi luonnollisesti myös tarkemmat hankkeen tavoitteet ja halutun järjestelmän peruskuvaus. (9).

Tätä hanketta on syytä edelleen seurata. Kunhan saan lopulta käsiini tuon edellisessä blogikirjoituksessani esiin nostamani kirjan"Veikö moolok vallan?", ehkä saan lisää aineistoa tähän Apotti-hankkeeseen. Onko sielläkin  moolokin kita odottamassa vai hallittu toiminnan ja tietojärjestelmien muutos.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/


Viitteet: 

(1) Huhtikuussa 2013 nostin esiin sen, että Apottiakin pitää johtaa. Se on todella monitahoinen asia. Kaikki riippuu kaikesta - periaate pätee tähänkin. Esimerkiksi Espoo ja Kerava ovat irtautuneet hankkeesta, mutta ovat toki mukana siinä HUS:n kautta. (tästä päivitin blogia 21.8.13). Johtamisen vaatimuksen on nostanut esille myös Apottihanke itse - viimeksi elokuun lopun seminaarissa. (ks. Apotin ww-sivujen aineisto).
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/04/apottia-pitaa-johtaa.html

(2) Kesäkuun 2013 blogikirjoituksessa otin esiin käsitteen sote-erp. Apotti voidaan ymmärtää kaiken kattavana sote-erp:nä. Otin myös esiin ekosysteemi-ajattelun. Apotti lienee varsin suljettu ekosysteemi.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/06/ekosysteemi-vai-sote-erp.html

(3) Syyskuussa 2012 otin kantaa blogikirjoituksessani Apotin ympärillä olevista monista intressitahoista. Niin tämäkin vaikeuttaa hankkeen johtamista ja tulosten saavuttamista. Se on nähty myös kuntapoliittisissa kannanotoissa.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/09/apotin-ymparilla-monta-intressitahoa.html

(4) Syyskuussa 2012 avasin myös hankkeiden kustannusten syntymisen taustoja. Viitteenäni oli Apottihanke ja Tietokonelehden laaja artikkeli hankkeesta. Tuo artikkelikin on blogini linkkinä.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/09/mista-ne-ict-kustannukset-tulevat.html

(5) Syyskuussa 2012 pohdin myös Apotin tietä alkaen Siriuksesta. Viittasin tässä myös erilaisiin etenemistiemahdollisuuksiin, joista käytiin tuohon aikaan kovaa keskustelua erilaisilla some-palstoilla.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/09/tapaus-siriuksesta-apotti-ja-julkict.html

(6) Elokuussa 2012 otin esille myös Viron X-Road-mallin ja sen tuomismahdollisuudet sote-ICT-kenttäänkin. Myöhemmin JulkICT-toiminto VM:ssä on nostanut tämän ajattelutavan esille ja lähtenyt mallintamaan Suomen oloihin. Kytkennät sote-maailmaan ovat edelleen ohuet. Apottihanke ei suoranaisesti lähde tästä liikkeelle.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/08/lisaa-oppia-virosta-egovernment.html
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/08/voisiko-suomi-ottaa-mallia-virosta-ict.html

(7) Heinäkuussa 2012 otin esille Sirius-Apottihankkeeseen liittyvät kriittiset keskustelut kilpailutuksesta ja sen aitoudesta. Ehkä tämä julkinen varsin laaja ja repiväkin keskustelu ryhdisti Apotin valmistelukoneistoa. Nyt käsillä oleva kilpailutusasetelma näyttää hankintajuridiikan kannalta huolella valmistellulta prosessilta, jossa on valittu neuvottelumenettely hankintamalliksi.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/07/tietojarjestelmien-kilpailutus-hankala.html

(8) Toukokuussa 2012 Sirius (myöhemmin Apotti) -hanketta esiteltiin terveydenhuollon atk-päivillä. Tuohon aikaan hankkeen valmistelijat liputtivat voimakkaasti ulkomailta tuotavan mallin suuntaan. Tästäkin käytiin julkisesti melkoinen keskustelu, jossa epäiltiin kilpailutuksen aitoutta sekä pelättiin monoliittisen mammuttijärjestelmän syntymistä (ja myös tuhoa).  Sama mammuttipelko on edelleen ajankohtainen.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/05/tahtotilaa-etsimassa-atk-paivilla.html 

(9) Apotti neuvottelumenettelyssä.  Seuraavassa vielä ote hankinta-asiakirjasta:
"Apotti-hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Niiden palvelukokonaisuudet liittyvät toisiinsa entistä enemmän. Hankkeen yhtenä osana toteutetaan kansainvälisesti korkeatasoisen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja  käyttöönotto. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittaja on tarkoitus valita vuoden 2014 aikana. Hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän tavoitteena on kattaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisuudet. Nykyisin eri asiakas- ja potilastietojärjestelmien kirjo on HUS:n alueella erittäin laaja. Lähes kaikki kotimaisilla markkinoilla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat edustettuina kunnissa ja kuntayhtymissä...
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnalle on asetettu strategisina linjauksina:
1.Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus koostuu ydinjärjestelmäkokonaisuudesta ja sekä
sitä täydentävistä erityisjärjestelmistä, jotka integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tieto-
jen yhteiskäyttö ja avoimet rajapinnat varmistaen
2.Hankinta toteutetaan järjestelmähankintana ja erillisenä käyttöpalveluhankintana
3.Järjestelmähankinnassa haetaan päävastuullista toimittajaa tai toimittajayhteenliittymää, joka
vastaa mahdollisimman laajasta, yhtenäisestä järjestelmäkokonaisuudesta ja siihen liittyvistä
järjestelmäpalveluista
4.Järjestelmäkokonaisuus muodostuu markkinoilla olevista alan kehittyneistä tuotteista, jotka
ovat joustavasti konfiguroitavissa
5.Järjestelmäkokonaisuutta voidaan täydentää tarvittaessa erillishankinnoilla ja sillä voi olla usei-
ta toimittajia
6.Järjestelmähankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä
7.Hankittavien järjestelmien ja palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti
8. Tarjoaa uusien innovatiivisten palvelujen käytön, asiakkaan oman osallistumisen ja sähköisen
asioinnin. Asiakkaan vahvempi osallistuminen lisää tyytyväisyyttä ja voimaantumista vähen-
täen ulkopuolisen tuen tarvetta.
9. Toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan ja potilaan hoidon ja palvelutapahtuman
toteuttamisen koko prosessin ajan riippumatta siitä, missä organisaatiossa kukin prosessin
vaihe tapahtuu.
10. Tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien tehokkaan ja taloudellisen integraation mui-
den organisaatioiden ja heidän asiakkaidensa prosessien kanssa.
11.Toteuttaa sen, että kulloisessakin hoito- ja palvelutilanteessa asiakkaan ja potilaan ajantasai-
set tiedot ovat luotettavasti käytettävissä.
12.Tarjoaa hoito- ja palveluprosessin eri tapahtumien tuen, ohjauksen ja seurannan.
13.Tukee uusien hoito- ja palveluprosessien aktiivista kehittämistä ja edistää niiden laatua, asia-
kas- ja potilasturvallisuutta sekä kustannustehokkuutta.
14. Tukee ammattilaista päätöksenteossa ja ohjaa standardin mukaisiin ratkaisuihin vähentäen
toimintatapojen vaihtelua ja parantaen asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä hoitotuloksia.
15. Sisältää avoimet rajapinnat, joiden kautta kokonaisjärjestelmään voidaan liittää tulevaisuu-
den tarpeita palvelevia lisätoiminnallisuuksia tai vaihtaa yksittäisiä ratkaisun osia.
16. Sisältää tiedonsiirtorajapinnan muihin tarvittaviin, esimerkiksi hallinnollisiin järjestelmiin.
17. On käyttäjäystävällinen.
18. Toteuttaa sähköisesti modernin käyttöoikeushallinnan, tietoturvan ja -suojan sekä niihin liit-
tyvät sujuvat käytännöt (hoitoketjujen hallinta / roolien mukaiset käyttöoikeudet).
19. Mahdollistaa yhteisen järjestelmän hallinnan ja hyödyntämisen usean erillisen järjestelmän
sijasta.
20.Tukee vuoden 2011 alusta voimaan tulleen kotikuntalain muutoksen (1377/2010) ja tervey-
denhuoltolain (1326/2010) vuonna 2014 voimaan tulevan maanlaajuisen vapaan hakeutumi-
sen sujuvaa toteuttamista.
21. Tuottaa hallinnolle ja tutkimukselle tarpeellisia tietoja."


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti