sunnuntai 28. kesäkuuta 2015

Lean- ajattelusta shp:ssä tuottavuuden ja säästötarpeiden ratkaisijaksi?, päivitys 29.10.2015

Leanin peruskuviot edellisessä blogissani
Lean uutta terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa Lean-ajattelua ("hoikka, laiha ja vähärasvainen") on edistetty 1990-luvun  alkupuolelta saakka. Edellisessä blogikirjoituksessani jäin epäilemään tämän niukkuuden filosifian esiinmarssia soteympyröihin. Olen ollut osittain virheellisellä polulla. Lean-ajattelua on sovellettu maailmalla suurten sairaaloiden toimintojen kehittämiseen, erikoissairaanhoidon kehittämiseen erityisesti. Tämä käy ilmi, kun tutustuu Markku Mäkijärven oikein hyvään tutkielmaan "Lean-menetelmä suomalaisessa terveydenhuollossa - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa" (1). Satasivuinen MBA-tutkielma kuvaa Lean-ajattelun ja siihen liittyvät menetelmät. Lisäksi Mäkijärvi käy läpi terveydenhuollon sovelluksia maailmalta. Tiivistän Mäkijärven tutkielmaa tässä kirjoituksessani (sulkeissa on viittaus tutkielman sivuun). "Bottom up - tyyppinen lähestyminen eli Lean managementin soveltaminen terveydenhuollossa on uutta ja kiinnostavaa. Terveydenhuollossa sitä on maailmalla lisääntyvästi kokemuksia, mutta Suomessa toistaiseksi vähän." (s.9).

Tehoa terveydenhuoltoon.  Organisaatioilla on seuraavia syitä aloittaa Lean-toiminta: laatu ja uusintatoimenpiteet, potilastyytyväisyys, työvoimapula, kustannuspaineet, tarve kulttuurin muutokselle, henkilöstön tyytyväisyys, työvoimakustannukset, potilasturvallisuus, kasvupyrkimys, päivystyspotilaiden odotusaika, tulostavoitteet, työnantajaimago, leikkaussalien käyttöaste, korvaustason lasku, kotiutusviiveet, potilasvahingot. (s. 29). Hollantilaisen tutkimuksen mukaan Lean-toiminnan tuloksena sairaalat raportoivat noin 40%:n parannusta tehokkuudessa, läpimenoajoissa ja kustannusten säästöissä. (s.36). Eri tutkimusten mukaan Lean-menetelmällä on voitu sujuvoittaa prosesseja ja parantaa tuottavuutta 10%-50% lähtötilanteesta resursseja lisäämättä. (s.90).

Mäkijärvi 2013: s. 81: laatu, resurssit, tuottavuus
HUS:ssa on Lean-ajattelua sovellettu HUSLAB:iin, HUS-kuvantamiseen, Jorvin päivystykseen, Peijaksen sairaalan yhden osaston potilaiden kotiuttamistilanteeseen. Projektien kokemuksista tehtiin kysely, jonka mukaan tärkeimmät kehittämiskohteet liittyivät laadunhallintaan, resursseihin ja tuottavuuteen. Vastaajien mielestä menetelmää voidaan käyttää lähes kaikissa toiminnoissa. (s.81). Tutkimuksen päätelmiä ja yleistettävyyttä vaikeutti se, että kirjallisuudesta ei löytynyt vastaavia tutkimusraportteja muista suomalaisista sairaaloista. (s.89). HUS:n projekteissa todettiin noin 15-35% tuotannon lisäyksiä ilman merkittäviä lisäresurssointia. (s.90). Uusien toimintamallien vakiointi koettiin avainkysymykseksi. Kyselyjen perusteella löytyi selkeä tiekartta HUS:n koko organisaation Lean-hankkeelle. Oleellista on yhdistää ns. pullonkaulateoria ja Lean-menetelmä toisiinsa. Johdolla on keskeinen rooli. Tavoitteet kulkevat ylhäältä alas ja ideat sekä ratkaisut alhaalta ylös. (s.90-92). Mäkijärvi päättää raportin tosi toiveikkaasti: "Lean-sairaalan visio on huikea: puolet vähemmän virheitä, komplikaatioita, sairaalainfektioita, odotuksia, sairaalassaoloaikaa, henkilöstön vaihtuvuutta, kustannuksia, tilaa ja valituksia asiakkailta ja henkilöstöltä." (s.93). Niin onko soteuudistuksen tuottavuus- ja säästöhaaste ratkaistu!

Muut sairaanhoitopiirit vaihtelevasti Leanin parissa.  Kävin läpi muiden sairaanhoitopiirien nettisivuilta, miten Lean-ajattelu on kotiutunut SHP:n toimintojen kehittämiseen.
Päivitys 29.6.2015: kansanedustaja Martti Talja kommentoi Päijät-Hämeen shp:n Lean-toimia. Systemaattista työtä on tehty jo vuosia Päijät-Hämeessä ja tuloksiakin on tullut. Sairaanhoitopiirit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin tässä asiassa:
  • Lean ei agendalla (2): Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa,  Päijät-Häme, Keski-Pohjanmaa, Itä-Savo, Etelä-Savo, Länsi-Pohja (poistin  ja siirsin toiseen kategoriaan Ylen uutisen perusteella, ks. päivitys 22.9.2015)
  • Lean-ajattelu noteerattu ja sovellettu rajallisesti (3): Eksote (Armilan kuntoutuskeskus - ruokajakelu), Pohjois-Karjala (logistiikkahanke - padot pois materiaalivirroista), Pirkanmaa (huollon palvelut), Kanta-Häme (Jouko Isolauri/ johtajan blogi työajan kulumisesta), Kymenlaakso (Arja Narisen kolumni 2011), Pohjois-Savo (mainittu tuottavuusohjelman yhteydessä); Vaasa; Länsi-Pohja (ks. päivitys 22.9.2015)
  • Lean systemaattisemmin osana johtamista ja kehittämistä (4): HUS (tiekartta, raportoidut projektit, sairaalarakentamisen hankkeet), Varsinais-Suomi (sairaalarakentamisen hankkeet, laboratorio, osastojen töiden hukkajahti, leikkaus- ja potilashoidon prosessit, uudet hoitolinjat vanhat erikoisalarajat rikkoen), Satakunta (sairaalauudistus 2020), Lappi (johdon agendalla ja mm. hukkahaavikehittämishanke; Päijät-Häme (Martti Taljan kommentti: aktiivinen osa johtamista, erikseen palkattu Lean- konsultti, sairaansijoja vähennetty jne.)
Onko tuottavuushaasteet ja säästötarpeet ratkaistu Leanilla? Tämänkin katselmoinnin jälkeen jään edelleen miettimään muutamia ratkaisun avaimia:
- Lean ennen muuta organisaation sisäisen tehokkuuden johtamisjärjestelmä - sotessa asiakkaat ja potilaat liikkuvat (tai liikutellaan) organisaatioiden välillä ja organisaatioiden sisällä
- Lean vain rajallisesti asiakkaan/potilaan asialla: asiakas/potilas on Lean-ajattelussa enemmän kohde kuin aktiivinen toimija. Siksi parhaimmat tulokset tulevat kohteista, jossa voidaan toimintatavat standardoida pitkälle (hoitoon ohjaus, leikkaustoiminta, sairaanhoidolliset palvelut, materiaalihallinto)
- Tähän asti näissä suomalaisissa hankkeissa ei asiakkaan/potilaan palautettu, kehittämisehdotuksia ole otettu kehittämisen ytimeen.
- Lean ei vielä missään organisaatiossa ole systemaattinen osa johtamisjärjestelmää - viitteitä on tästä olemassa.
Mäkijärvi 2013, s.92: Pullonkaula ja Lean
- Lean ei ole organisaatioden välinen filosofia, ei myöskään valtion ohjauksen filosofia - kumpaankin voitaisiin ottaa oppia Leanista.
- Leania ei ole yhdistetty aidosti hoitotakuuseen paikallisella tasolla.

Tuottavuus- ja säästöhaasteet eivät vielä siis ratkea Lean-ajattelun avulla. Ehkä tätä Mäkijärven esiin tuomaan pullonkaulateorian ja Lean-menetelmän yhdistelmää pitäisi vielä hioi eteenpäin ja tehdä tiekartta tästäkin asiasta. (ks. oheinen kuva).Päivitys 1.7.2015: Vssph:sta kehittämispäällikkö Satu Suhonen lähetti pitkän kommentin: Lean-yhdistyksessä on terveydenhuollon jaosto. Satu on yhdistyksen toiminnassa mukana.  http://www.leanyhdistys.fi/  Hänen mielestänsä Lean on nyt pop kehittämistoiminnassa. Yhteistyötä on Sadun mukaan joidenkin shp:ien kesken (HUS, Varsinais-Suomi, Eksote). Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on monin tavoin kehitetty toimintoja Lean-menetelmillä. Aktiivista on myös monessa muussa sairaanhoitopiirissä, mutta nettisivut ovat vielä melkoisen jälkeen jääneitä informaatiokanavia tässä asiassa. Satu kertoi, että Vaasan shp:ssä on myös paljon aktiviteettia tällä rintamalla. Korjaankin nyt tuota luokitteluani siirtämällä Vaasan tuonne aktiiviluokkaan.

Päivitys 1.7.2015/ tuottavuuden mittaaminen. THL on vuosikausia tehnyt tuottavuusmittausta sairaanhoitopiireissä, terveyskeskuksissa. Viimeisin tieto THL:n sivuilta on vuodelta 2013. Ns. episodituottavuuden kärjessä sairaanhoitopiireistä on Pohjois-Karjala ja viimeisenä Vaasa. Yliopistosairaaloista HYKS ja TYKS olivat edellä muita vastaavia sairaaloita. Martti Talja viittasi omassa kommentissaan, että heidän Lean-työnsä tulee näkymään Päijät-Hämeen shp:n tuottavuusluvuissa - siis 2014 luvuissa. Näitä ei ole vielä julkaistu. Nuo 2013 luvut näkyvät oheisesta linkistä: https://sampo.thl.fi/sampo_prod/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=powerPlayService&m_encoding=UTF-8&BZ=1AAABf8452Lp42oVO22qDQBD9mRnzFmY3EZoHH7wFC23SVumrTM2mWdTdENd_f020SCmhc_cM58x4_X6Zp_FbnL2ERRag3FbWOGXcMB1tc1AX9CNck_FW4SpZFNnTAv3kzjZnfWFurD4oU56sdtZZ3Wpj2JSut87xV993k8CZq5o~1W_FSJnq1JaTEM_k8mx1XetGDZVHDS~J42W83_3SuHgcWvicBhO~_4~vRa~BkQgEEQlBAEDgE0iCqwP8PIC0ee9tp4cOKB9QrgilEig~UG5GQMwA~DFxi_swHrvlbN9mNnBy

Päivitys 22.9.2015: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä päivystystoiminnassa lähdetty Lean-mallilla kehittämään toimintoja. Ylen uutinen 22.9.2015 todistaa tämän.
http://yle.fi/uutiset/sairaalapaivystys_otti_mallia_autoteollisuudesta_hukkatyo_pois_ja_potilas_nopeammin_hoitoon/8311750

Päivitys 29.10.2015: Liini: Leanin byrokraattisia esteitä leikkaussalitoiminnan osalta pohdiskelee Lääkärilehdessä Heikki Laine:
"Lean ja leikkaussalitoiminta olisi siis mainio yhdistelmä, jos vain Leania voisi leikkaussalin merkittävimmässä resurssirohmussa eli salitoiminnassa toteuttaa. Yksityisellä puolella se onnistuu paremmin, julkisella puolella vain osittain tai ei lainkaan. Kun itse taannoin osallistuin Lean-koulutukseen, oli omasta talostamme mukana useita henkilöitä. Lumoutuneiden kuulijoiden joukossa oli niitäkin, joiden toimesta tehokkaan ja palkitsevan leikkaussalitoiminnan toteuttaminen on koko oman johtamisurani ajan systemaattisesti ja kerta toisensa jälkeen tyrmätty."
http://www.laakarilehti.fi/kommentti/index.html?opcode=show/news_id=16238/news_db=web_lehti2009/type=7/ref=rss

Viitteet

(1) Markku Mäkijärvi: Lean-menetelmä suomalaisessa terveydenhuollossa - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa, Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-tutkielma, Tampereen teknillinen yliopisto, syyskuu 2013 http://www.hus.fi/Haku/sivut/Results.aspx?k=lean


(2) Lean ei agendalla: Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Itä-Savo, Länsi-Pohja - sairaanhoitopiirien nettisivuilta ei "Lean"-hakuehdolla tuloksia.

(3) Lean noteerattu ja sovellettu rajallisesti:

- Eksote: http://www.eksote.fi/fi/eksote/tutkimus_kehittaminen/lean/sivut/default.aspx
- Pohjois-Karjala: http://www.pkssk.fi/haku?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch
- Pirkanmaa: http://www.pshp.fi/
- Kanta-Häme:http://www.khshp.fi/fi/johtajan-blogi/mihin-terveydenhuoltohenkiloston-tyoaika-kuluu
- Kymenlaakso: Carean henkilöstölehdessä esillä, http://www.carea.fi/fi/Haku?search=lean
- Pohjois-Savo:  https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/hankkeet/tuottavuusohjelma?redirect=https%3A%2%2Fwww.psshp.fi%2Fetusivu%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dlean%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F
- Vaasa: Satu Suhosen kommentin mukaan Lean-ajattelu on agendalla myös Vaasan shp:ssä

(4) Lean systemaattisemmin osana johtamista ja kehittämistä:
- HUS: Markku Mäkijärven tutkielma sekä runsaasti hankekuvauksia, http://www.hus.fi/Haku/sivut/Results.aspx?k=lean
- Varsinais-Suomi: http://www.vsshp.fi/fi/haku/Sivut/results.aspx?k=lean-ajattelu
- Satakunta: http://www.satshp.fi/haku/Sivut/results.aspx?k=lean
- Lappi: http://www.lshp.fi/Default.aspx
- Päivitys/Päijät-Häme / Martti Taljan viesti 29.6.2015:
"Hei Olli, emme ole turhaa lärpättäneet tekemisestämme. Muutaman vuoden olemme toyeuttaneet aktiivisesti Lean'a itse. Olemme kouluttaneet aktiivisesti 5 vuoden ajan Lahden amk' kursseilla. Meillä on ollu käytössä osa-aikainen lean konsultti. Katsopa Olli vuoden 2013 tuottavuuslukuja suhteessa vuoteen 2012. Vuosi 2014 tulee olemaan vielä parempi. Panimme 60 ss kiinni spmatiikasta ja avasimme 27 ss päivystysosastoksi. Kulut olivat 2014 pienemmät kuin 2013 tuotannon kasvaessa."
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti