torstai 6. joulukuuta 2012

Osuuskuntamalli todellisuutta - Taltioni - omahoitotili tulossa 2013 alusta, päivitys 16.4.2014

Päivitys 16.4.2014: Hämeenlinnan omahoitomalli ja Taltioni yhteistyöhön: http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=14628/type=1
 http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Terveyspalvelut--liikelaitos/Kehittaminen/Paatoksentuki-asiakkaalle-hanke/
"Hämeenlinna pilotoi verkkopalvelua, jossa potilas voi tehdä terveydentilaansa koskevan oirearvion kotoa käsin silloin kun haluaa. Samalla hän saa käyttöönsä aikaisemmin lähinnä lääkärien käytössä olleen päätöksentuen.
Tällä hetkellä palvelu tarjoaa sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen, jossa potilas vastaa terveydentilaa koskeviin kysymyksiin muun muassa verenpaineesta ja ruokailutottumuksista.
Syksyllä palvelu laajenee kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät potilaan itse tekemät mittaukset, sairauskertomuksessa oleva tieto, älykäs päätöksentuki ja yksilöllinen terveysvalmennus. Potilas saa käyttöönsä lääketieteellistä tietämystä, joka on ollut vain lääkäreillä. Potilas voi itse arvioida ongelmansa syytä ja hoitovaihtoehtoja sekä saada analyysejä terveydentilastaan ja mittaustuloksistaan."

Kysyin Tuomas Teurilta, onko Hämeenlinnan mallilla ja Taltionilla tekemistä toistensa kanssa. Molemmat ovat lähtöisin Sitran kehityshankkeesta. Sain viestin  suoraan Tuomas Teurilta toiseen somemediaan. Hän vastasi näin: "Hyvä kysymys! Yhtäläisyyttä löytyy paljon. Taltioni on yksi keskeinen komponentti Hämeenlinnan kokonaisratkaisussa. Olemme siis toimittamassa alustaa ja terveystiliä hämeenlinnalaisille. Aiheesta tehtiin aiesopimus muutama viikko sitten. Odotamme suurella mielenkiinnolla yhteistyötä. "


Päivitys 9.1.2013: Taltioni on avattu. Oman tilin hyvinvointitilin perustaminen voi alkaa. http://www.taltioni.fi/fi

Jonna Vuokola kirjoitti jutun Taltionista Tietoviikon joulukuun 2012 numerossa. Osa jutusta perustui blogikirjoitukseeni ja siinä esitettyihin kommentteihini. Kommenttini ovat näissä blogikirjoituksissa omiani eivätkä perustu työrooliini. http://ollinarkisto.files.wordpress.com/2012/12/taltioni.pdf


Innostuin kahdesta asiasta edellisessä blogikirjoituksessani: osuuskunta ja X-Road. Olin 4.12.12 kuuntelemassa Sitrasta lähtöisin olevaa Taltioni - kehitystyötä. Vasta perustetun osuuskunnan toimitusjohtaja Tuomas Teuri esitteli konseptia. Ideana on rakentaa kansalaisen terveyden ja hyvinvoinnin tietojen tietovarasto. Suurena ideana on edistää ajattelua, jossa painopistettä siirretään sairauden hoidosta terveyden edistämiseen. Kun terveydenhuoltojärjestelmässä painopiste on varsinaisessa hoidossa, niin Taltioni-konseptissa painopiste on ennalta ehkäisyssä ja jatkohoidossa. Taustana on Teurin esityksen mukaan tutkimusten tulos, jossa ihmisen omilla valinnoilla on 40% vaikutus omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Perimä, ympäristö ja terveydenhuoltojärjestelmän palvelut selittävät lopun terveydestä ja hyvinvoinnista. Osuuskunta ja X-Roadin tapainen ajattelu yhdistyvät kolmannessa muotitermissä ekosysteemi. Jo kymmeniä yksityisiä ja julkisia toimijoita on osuuskunnan jäseninä. Osuuskunta luo perustan, jonka ympärille eri toimijat voivat rakentaa palveluita. Osuuskunta tulee myös vahtimaan (auditoimaan), että palvelut ovat sisällällisesti ja teknisesti toimivia ja järkeviä. Perusta on myös rakennettu niin, että yksilön tietoturva - siis omien tietojen yksityisyys säilyy. Palvelu avataan vuoden 2013 alussa. Teuri tavoittelee heti aluksi erilaisia hyviä palveluja, joita ei vielä tosin julkistettu. Onnea matkaan!

Ohessa on tiivistettynä Taltioni-konsepti poimittuna Sitran ja Taltionin omilta sivuilta. Noita juttuja kannattaa tutkailla, mutta kyllä Ollilla tuli mieleen joitain pulmia, haasteita ja ongelmia. 

"Taltioni pähkinänkuoressa (http://www.sitra.fi/uutiset/2012/terveydenhoitoon-uusi-omahoitoa-edistava-palveluinnovaatio-taltion)
  • Taltioni on tietokanta ja palvelualusta, johon jokaisella suomalaisella on mahdollisuus tallentaa, kerätä, tuottaa ja jakaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sähköistä tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää eri laitteilla ja käyttöliittymillä ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tietoturva on Taltionin tärkein ominaisuus. Kansalainen omistaa omat tietonsa ja päättää, ketkä henkilöt ja mitkä sovellukset voivat hänen tietojaan käyttää.
  • Yhteiskunnan kannalta keskeinen hyöty on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistyminen."

"Taltioni osuuskunta edistää sähköisiä omahoitoratkaisuja (http://www.taltioni.fi/fi/kumppanit/osuuskunta)

Taltioni osuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edistää avointa ja tasapuolista ekosysteemiä, jossa hyvinvointi- ja terveyspalveluita voivat kehittää niin suuret kuin pienetkin toimijat. Osuuskunta on voittoa tavoittelematon ja sen jäsenet noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja mahdollistavat ekosysteemin kehittymisen toinen toisiaan täydentäen.

Taltionin 29.3.2012 perustettu osuuskunta on lähtenyt konkreettisesti viemään ekosysteemin kehitystä liiketoimintasuunnitelman mukaan. Jäsenistön 45 organisaatiota edustavat laajasti ja monipuolisesti terveydenhuollon palvelunkehittäjiä, käyttäjäorganisaatioita ja ICT-toimijoita. Mukana on sekä julkisen että yksityisen sektorin tahoja."


Ollin pohdintoja

Tuomas Teuri totesi kysyttäessä, että alkuvaiheen tavoitteena on saada sivuille 100000 kansalaista avaamaan omaa Taltioni-tiliään. Tulee heti mieleen muutama haaste ja ongelma. Me miehet olemme aika huonoja huolehtimaan terveydestämme. Naisväki saa potkia meitä hoitoon, tarkastuksiin jne. Millä Taltioni-tilille saadaan meitä houkuteltua - toivottavasti niillä uusilla palveluilla. On myös todettu, että kouluttamattomat, heikosti toimeentulevat ja syrjäytyneet käyttävät vähemmän ehkäiseviä terveyspalveluita. Siis miten saada ne väestöryhmät käyttämään Taltioni-palvelua, joita tällainen palvelu eniten hyödyttäisi. Tämä aikaisempi juttuni kuvaa aiheen vaikeutta.  http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/potilaan-oma-vastuu-ei-kovin.html

Toinen huoleni liittyy Taltionin tilin tietojen oikeellisuuteen ja kattavuuteen. Kun tietojen vastuullinen ylläpitäjä on kansalainen itse, miten varmistetaan tietojen ajankohtaisuus ja oikeellisuus. Jos tiedot ovat harhaisia, myös päätelmät, suositukset jne ovat harhaisia. Tähän toiseen huoleeni liittyy myös se, että terveydenhuoltojärjestelmän tietojen omistajuus on kullakin hoitoyksiköllä. Miten saadaan yhteensovitettua kaksi omistajuutta - kansalaisen omat tiedot ja hoitoyhteisön tiedot. Monessa tapauksessa molempia tietoja tarvitaan ja mielellään mahdollisimman oikeina ja ajankohtaisina. Miten käytännössä kytketään yhteen valtakunnallisen eArkisto-potilasjärjestelmän tiedot ja Taltioni-tiedot. Kansalaisnäkymähän on tarkoitus avata tähän Kanta-järjestelmään. Samoin tulee mieleen eReseptikeskukseen tulevat tiedot ja niiden kytkeminen Taltionin kanssa. 

Päivitys 8.12.2012: Tuomas Teuri vastaa: 
 
Olit pohtinut joitakin haasteita. Kaikki mainitsemasi haasteet ovat erittäin olennaisia ja mekin olemme pohtineet niitä paljonkin.

Miten saada erilaiset ihmiset kiinnostumaan omaan terveyteen liittyvistä palveluista?
Minusta tässä kysymys siitä, että pitäisi saada mahdollisimman paljon erilaisia sovelluksia/palveluja. Silloin löytyisi monelle omaan elämäntilanteeseen liittyvä palvelu.  Alkuvaiheessa meillä tullee olemaan melko geneerisiä organisaatiokeskeisiä palveluja, joiden tuottajana on esim jokin kunta. Tällaiset palvelut tavoittelevat hyvin laajaa kohderyhmää ja sellainen palvelu kelpaa tietylle joukolle (esim 20% väestöstä). Itse uskon, että palvelujen käyttö saadaan huomattavasti laajemmaksi, kun Taltioniin saadaan enemmän tarvelähtöisiä palveluja. Tällaisesta voisi olla esimerkkinä vaikkapa  sovellus /palvelu vauvaperheelle (tällainen palvelu saattaisi vetää mukaan äidin ja vauvan lisäksi isän, sisarukset ja isovanhemmatkin). Toinen esimerkki tarvelähtöisistä palveluista voisi olla vaikkapa palvelu suunnattuna henkilöille joiden iäkkäät vanhemmat asuvat kotona, mutta tarvitsevat jo tukea. Sähköinen terveyspäiväkirja saattaisi auttaa sisaruksia huolehtimaan etäällä asuvista vanhemmistaan yhdessä terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Nämä vain parina esimerkkeinä. Eli Taltionin lähtökohtana on, että emme usko yhden sähköisen palvelun tuovan merkittävästi vaikuttavuutta – tarvitaan paljon palveluinnovaatioita – näiden summa luo todellista muutosta. Kaikkia tällaiset sähköiset palvelut eivät tule koskaan tavoittamaan, mutta innovaatioilla voidaan tähänkin vaikuttaa paljonkin. Esim tekstiviesti tai kotimittauksiin perustuva automaattisesti lähetty perinteinen kirje voivat olla hyviä käyttöliittymiä.  

Tietojen omistajuus ja rooli potilastietojärjestelmiin / arkistoihin
Nykylaki määrittelee, että yksilö omistaa kaikki hänen terveystietonsa, mutta käytännössä näihin ei ole pääsyä. Potilastiedon on myös säilyttävänä muuttumattomana ja onkin parempi, että niiden muokkausoikeus on vain terveydenhuollon ammattilaisilla. Järjestelmissä on kuitenkin paljon tietoa, jota yksilöt voisivat käyttää hyväkseen. Taltioni pyrkii olemaan tämän yksilön itsensä hyödyntämän tiedon aktiivinen lähde. Kaikki tieto, joka on tallennettu Taltioniin, on juridisesti samaa kuin mitä yksilöillä on esim. paperimuodossa piironginlaatikossaan. Eli Taltionissa oleva tieto voi olla sisällöltään potilastietoa, mutta käyttäjän kopio tiedoista. Tietolaatu on kuitenkin erittäin tärkeä asia ja siksi Taltionissa kaikki tieto tallennetaan metatiedoin. Metatiedoissa kerrotaan tiedon aika, lähde, mittalaite, jne. Näin terveydenhuolto voi arvioida tiedon luotettavuutta esim. sen perusteella, onko kyseessä käyttäjän itsensä syöttämä tieto, vai onko se tullut muuttumattomana toiselta terveydenhuollon toimijalta. Mitään tietoa Taltionista ei sellaisenaan voida siirtää potilastietojärjestelmiin, vaan terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava tiedot.
Olemme keskustelleet paljon eri viranomaisten kanssa ja esim KANTA arkiston osalta olemme yksimielisiä, että meillä ei ole päällekkäisyyttä, vaan tiedon erilaisen roolin takia tarvitaan molemmat ratkaisut. KANTAan rakennettavasta e-katselusta voi katsoa omia tietojaan. Jos yksilöitä halutaan kannustaa ottamaan enemmän vastuuta terveydestään, ei tällainen passiivinen katselumahdollisuus vielä riitä. Tieto pitäisi saada yksilölle omaan aktiviseen käyttöön. KANTAan yksilöitä ei kannata päästä syöttämään esim. omia kotimittauksia, ettei potilasarkistotieto ja omat havainnot sekoitu. Näin ollen Taltioni olisi hyvä paikka esim. e-Katselun kautta ”tulostaa sähköisesti” omat terveystiedot omaan käyttöön ja vaikkapa jakamaan ne lähimmäisilleen. Paperilla tämä tulostus on mahdollista, joten miksei sähköisestikin. Tätä mahdollisuutta neuvotellaan aktiivisesti viranomaisten kanssa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti