sunnuntai 18. maaliskuuta 2012

Lääkärin ja potilaan kohtaaminen - ei niin helppo asia

 Lääkärin ja potilaan kohtaaminen - ei niin helppo asia, päivitys 30.3.2012, jälkikommentti


Pirkko Salokekkilä on tutkinut lääkärin ja potilaan kohtaamista väitöskirjan arvoisesti. Kannattaa siteerata Salokekkilän päätelmiä: (http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0624-3/urn_isbn_978-952-61-0624-3.pdf ;):

"Keskeisin tulos tutkimuksesta on, että osaava lääkäri antaa kasvot järjestelmälle ja vaikuttaa
potilaan käsitykseen koko terveydenhuoltojärjestelmästä tehden siitä luotettavamman
ja hyväksyttävämmän. Onnistuneeseen kohtaamiseen kuuluivat mm. käsitteet hoidon
jatkuvuus, lääkärin ammattitaito, lääkärin huolenpito, tiedon antaminen potilaalle, potilaan
vakavasti ottaminen, luottamus ja kunnioitus lääkäriä kohtaan sekä koettu hyöty yhdessä
hoitoon liittyvän tyytyväisyyden kanssa. Epäonnistuneeseen kohtaamiseen kuuluvia käsitteitä
olivat pettymyksen tunne, vihaisuus ja katkeruus liittyneenä välinpitämättömyyden
kokemiseen.
Loppupäätelmä on, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt potilaina olivat lopputulosorientoituneita.
He halusivat hyötyä käynnistään, kun he vihdoin olivat päättäneet mennä
lääkäriin. Toisaalta pettymys hoidonantajaan heijastui negatiivisena suhtautumisena koko
terveydenhuoltojärjestelmään. Jos potilas ei kokenut, että käynnistä oli hänelle jotain hyötyä,
potilas saattoi arvioida vastaanoton turhaksi. Nämä sisällön analyysin tulokset ovat linjassa
Bayesin menetelmällä saadun mallinnuksen tuloksiin. Malli ennusti tuloksen 72 % todennäköisyydellä.
Tämän tutkimuksen viesti poliitikoille ja päättäjille on, että tarvitaan innovatiivista
ja käyttäjäystävällistä lähestymistapaa, jossa on mukana vahva moraalinen ja eettinen
ulottuvuus, kun rakennetaan seuraavien vuosikymmenten terveydenhuoltojärjestelmää."Johtamisen asiantuntijat puhuvat näkökulmien kuilusta asiantuntijan ja asiakkaan välillä. Asiantuntijan tyytyväisyys syntyy osaamisesta ja ongelmanratkaisusta. Asiakkaan tyytyväisyys syntyy odotusten ylittämisestä, arvon tuotosta, kuuntelemisesta ja informoimisesta. Asiantuntijan pitää rakentaa yhteistyön silta heti kohtaamisen alussa. "Alussa on totuuden hetki." "Kuuntele, eläydy, ymmärrä!. Puhu asiakkaan kieltä! Informoi!." (Pitkänen 2010, 28-29). Nämä suositukset ovat johtamista koskevasta teoksesta "Johtamisen suurenmoinen keveys".

Oppia voitaisiin siis sosiaali- ja terveydenhuollossa ottaa yleisistä johtamisopeista sekä asiakkuuksia  ja asiantuntijoiden johtamista koskevista teorioista, tutkimuksista ja kokemuksista. Minun mielestäni me potilaat, asiakkaat olemme asiantuntijoita tunteissamme, odotuksissamme, kun taas ammattilaiset ovat osaajia tunteiden ja ongelmien taustojen selvittämisessä sekä ongelmien ratkomisessa. Miksi tämä juttu ei naksahda kohdalleen. Syitä on monia. Kuuluukohan riittävästi peruskoulutukseen nämä asiat, en tiedä? Ehkä oleellisempi kysymys on ihmisten luonteenpiirteissä, joissa ääripäinä ovat sulkeutuneisuus ja avoimuus. Vai onko kyse ammattilaisen vallankäytöstä. Suojeleeko hän epävarmuuttaan käytöksellään ja informaatiolla, joka menee monesti potilaan ymmärryksen yli. Joku sopii asiakastyöhön paremmin kuin toinen.
 
Lähteet:
Salokekkilä, Pirkko: Encounters in the Health Care – The Voice of the Patient. University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences, 2011 Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences Number 88. 2011. 106 p.
Pitkänen, Raimo: Johtamisen suurenmoinen keveys. Esimiehenä asiantuntija- ja palveluorganisaatiossa, Infor oy, Vantaa 2010 

Jälkikommentti: Moni ongelma johtuu puutteellisesta informaatiosta, rauhallisesta keskusteluhetkestä lääkärin/ hoitajan ja potilaan ja/tai omaisen kesken. Näiden blogikirjoitusten lomassa on tullut esille juuri tämä seikka. Ehkä lääkärin tai hoitajan on vaikea kertoa negatiivisesta asiasta. Se vain pitäisi osata tehdä. Emme me potilaat muuta voi toivoa. Toinen asia on tuo koukerokieli. Miksi ei voi selkeällä suomen kielellä kertoa, mistä on kyse. Tämäkin ongelma näyttää toistuvan kovin usein.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti