sunnuntai 31. tammikuuta 2016

Tarastin ontuva ja repivä digiloikka, päivitys 2.2.2016

Lauri Tarasti ja Anu Vehviläinen
YLEn kuva: Lauri Tarasti ja  ministeri  Anu Vehviläinen
Sotkua pukkaa taas sote-uudistukseen. Hallituksen nimittämä selvitysmies sai rajoitetun tehtävän jakaa alueellisia tehtäviä uusiksi koskematta soteen ja valtion keskushallintoon. Kun ministeri Lauri Tarasti vielä tarkensi fokusta siihen, että uusia virastoja ei perusteta, ontuva digiloikka oli valmis. Digitalisaatio on kaikkien huulilla ja tiedetään, että toimintaa muutetaan digitalisaation apuna käyttäen. Rohkeimmat toteavat, että kyse on oleellisesta muutoksesta, joka ei ole aikaisemmin tullut edes mieleen. Tarasti sai kiireellisen aikataulun tehtävälleen ja runsaasti apuja eri ministeriöiltä. (1)

Ontuva digiloikka. Tarastin noin 50 sivun ehdotus sisältää paljon aineistoa varsinaisen soten ulkopuolelta. ELYt Tarasti on valmis pistämään lihoiksi jakamalla tehtävät jäljelle jäävien virastojen ja uuden maakuntahallinnon kesken. Mutta aluehallintovirastot (AVIt) Tarasti jättää rauhaan. Ne ovat hänen mielestään monialaisen hallintokulttuurin ilmentymä. Tarasti liimaa mukaan ministeriöiden papereista digitalisaatioasioita. Sen sijaan hän ei näe mitään erityistä toiminnallista tarvetta puuttua aluehallintoon tältä kanalta. Jo valtion hallinnossakin on nähty digitalisaation pakot ja mahdollisuudet. Kannetun postin palvelut vähenevät dramaattisesti digitalisaation myötä. Kelan etuuskäsittelyssä on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana dramaattinen digitalisaatio. Aluepisteitä pidetään pystyssä mm. käsittelemällä pohjoisessa etelän asioita eli jakamalla työtä toimipisteiden kesken uusin perustein. Jo nyt soten lupakäsittely voitaisiin keskittää valtaosin sähköiseen moodiin, jolloin alueellisilla toimipisteillä on rajallinen rooli. Yrityksen toimivat yhä kattavammin (ei nyt vielä kaikilta osin globaalisti), mutta kuitenkin kansallisesti. Kansalaiset itse haluavat yhä enemmän toimia sähköisten välineiden avulla. Myös erilaiset valitukset, kantelut ovat usein luonteeltaan kansallisia, ainakin lakiperusta on sitä. Osa kanteluista voitaisiin korvata suorilla yhteydenotoilla palvelujen tuottajille. Kansalaisten ja yritysten yhdenvertainen kohtelu ontuu, kun johtava teema on alue eikä asia. Jo nyt aluehallintovirastojen tehtävistä merkittävä osa on luonteeltaan valtakunnallisia, joita sitten jaetaan virastojen kesken joko sovussa tai kilpaillen. Aluehallintovirastojen kesken on oleelllinen eriarvoisuus niiden koossa ja väestöpohjassa. Myös virastojen resurssit poikkeavat toisistaan. (Tarasti ehdottaa yhdelle virastoista rooliksi "päävirasto".) Soten kannalta merkittävän lisäongelman muodostaa lupa- ja valvontatehtävien jakaantuminen keskusvirastojen ja aluehallinnon kesken.

”Keskittyisin nimenomaan soten laittamiseen kuntoon”, sanoo Paula Risikko.
Paula Risikko huolissaan (YLEn kuva)
Repivä digiloikka. Tarastin digiloikka on repivä kolmella tapaa. Se repii erilleen keskushallinnon virastot ja aluehallinnon - huono juttu. Se repii erilleen sote-uudistuksen ja kaiken muun aluehallintouudistuksen - huono juttu. Se repii erilleen hallituksen ja lainvalmistelijoiden aikeet ja mahdollisuudet saada aikaan lopultakin soteuudistuksen. Siksi on minunkin yhdyttävä kokoomuslaisen Paula Risikon huoleen siitä, että jälleen käy sotelle ohraisesti - jääkö sote maakuntauudistuksen varjoon tai massiivisen kiireellä tehtävän kokonaisuudistuksen varjoon. (2)

Rajoitettu uudistus tarpeen. Nyt pitäisi tehdä sotelähtöinen uudistus, jossa IT:stä lainatuin termein olisi avoimet rajapinnat liittää muita tehtäviä myöhemmin mukaan kokonaisuuteen. Haasteet tiedetään tässäkin asiassa: rahoitusuudistus, valinnanvapaus ja vielä ne maakuntien määrät. Mitä ilmeisimmin olisi nyt ensin ratkaistava maakuntien ja rahoitusuudistuksen välinen suhde sekä maakuntien järkevä määrä. Tuo kolmas tekijä - valinnanvapaus - on edelleen arvaamaton kolmas tekijä, kun vielä pitäisi varmistaa kustannusten pysyminen aisoissa ja palvelujen saanti yhdenvertaisesti. Jos nämä yhtälöt saadaan ratkaistua, voidaan myöhemmin palata soten ulkopuolisiin alueellisiin/maakunnallisiin haasteisiin. Tarastin raportista ottaisin kyllä käsittelyyn soten lupa- ja valvontatehtävät. (ks. myös päivitys 2.2.2016). STM:n ehdotus yhdestä lupa- ja valvontavirastosta olisi ratkaisu tähän. Sille voitaisiin rajallisesti luoda vanhoja aluetoimipisteitä hyödyntäen alueellista toimintaa, kunhan toimintojen tehokkuus, kattavuus ja yhdenvertaisuus ratkaistaan ensin hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia. Sotemaailma on kaikilla mittareilla suurin haaste - myös digitalisaation osalta. Jos tuo uudistus jotenkin halutaan saada maaliin, on nyt kiireellä tehtävä rajauksia ja sote-ehtoisia ratkaisuja. Monelta osin pidetään Suomea digitalisaation kärkikaartiin kuuluvana. Kuitenkin nyt huoli on hajanaisessa tiedonhallinnassa, jota STM:n virkamiehet urakalla pyrkivät saamaan hallintaan. Työsarka on mittava - sen tietävät erittäin hyvin valmisteluun osallistuvat virkamiehet ja muut asiantuntijat.Tiedonhallinnan uudistus palvelee valtion ohjausta, valvontaa ja suunnittelua sekä maakuntien vastaavia tehtäviä.

Päivitys 31.1.2016: Tarasti jätti tarkastelunsa ulkopuolelle kysymyksen rahoituksesta ja esim. maakuntaverosta. Tämäkin näyttää olevan edelleen suuri haaste. Pääministerillä ei ollut pääministerin haastettalutunnilla mitään uutta. Kokoomuslaiset poliitikot haastavat asiassa, joten onko tässä seuraava repivä kuvio myös soten kannalta. http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/sote_kok-Maakuntavero-45969

Päivitys 2.2.2016: Lupa-asioiden käsittely on hyvä esimerkki nykyisestä tilanteesta ja ristivedosta, miten asiat pitäisi jatkossa hoitaa. (Teksti on kopioitu M-Brain Mediaseurannasta) 

"Aluehallintovirastojen esityksen mukaan ministeriöiden tulisi käynnistää EU-direktiivien ja lainsäädännön soveltamisen arviointi säätelyn keventämiseksi. Virastojen juuri valmistuneessa raportissa arvioidaan kriittisesti myös avien omia toimintatapoja. Virastot katsovat, että lupa- ja valvontajärjestelmässä on liikaa toimijoita ja tasoja, mikä tekee kokonaisuuden asiakkaalle epäselväksi. Avien alueellinen lupa ja Valviran valtakunnallinen lupa asettavat erikokoiset toimijat eriarvoiseen asemaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Virastojen mukaan Valviran tehtäväksi voitaisiinkin rajata valtakunnalliset valvontaohjelmat, kansainväliset asiat, erityisosaamisen, ammatin harjoittamisen valvonnan sekä avien toiminnan tarpeellisen koordinoinnin. Luvitusta ja operatiivista valvontaa toteutettaisiin sen sijaan aluehallintovirastoissa."
Media:  Aamuset, Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti, Verkkouutiset
Viitteet

(1) Lauri Tarasti: Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen lukuunottamatta soteuudistusta, 2016
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-esittaa-suuria-muutoksia-aluehallintoon

(2) Paula Risikko huolissaan soteuudistuksesta:
http://www.hs.fi/kotimaa/a1453967634858?jako=a1e3aaf0df250c86cf4f305bdc77f836&ref=fb-share
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/kokoomus-ja-keskusta-ajautumassa-taas-ilmiriitaan-pelastetaan-edes-sote/?shared=308489-75972a83-4 Ei kommentteja:

Lähetä kommentti