maanantai 28. marraskuuta 2016

Herätys vaasalaiset - pitääkö mainos paikkaansa?, päivitys 29.12.2016

Herätys Vaasalaiset. Googlasin itseni THL:n sivuille ja löysin sieltä tuoreimmat tiedot sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tuottavuudesta. Ne perustuvat valitettavasti vuoden 2014 tietoihin. Sairaanhoitopiirien tuottavuusvertailussa Vaasan sairaanhoitopiiri on kolmanneksi viimeisenä suhdeluvulla 90, kun parhaan piirin suhdeluku on 119. Ero on melkoinen. Keskussairaaloiden vertailussa Vaasan keskussairaala on sijoittunut 16 joukossa 10-sijalle. Molemmat mittarit näyttävät siis aivan muuta kuin tämä HS:n hintava (40 te) etusivun mainos.

Ymmärrän vaasalaisten huolet. Sairaalaa on ylläpidetty ja uusittu tunteella. On saatu aikaan välillä jopa sellaisia palveluita, jotka on "virallisen" työnjaon mukaan mandatoitu yliopistosairaaloille. Ymmärrän myös tuon huolen päivystyssairaalan roolin muuttumisesta. Erikoissairaanhoidossa päivystystoiminta on korkean laadun, osaamisen ja vaativan hoidon edellytys. Nythän valtiovalta on jakamassa maakunnat kolmeen kategoriaan. Se ei tietystikään miellytä kaikkia maakuntia.

Sitä en ymmärrä, miksi julkisilla varoilla herätellään valtiovaltaa. Tällainen rahankäyttö ei maistu kansalaisen, veronmaksajan kannalta mitenkään hyvältä. Toisaalta nyt keksitään jatkuvasti muitakin keinoja, millä turvataan entiset palvelut mahdollisimman läheltä. Tätähän on ulkoistaminen pitkillä sopimuksilla yli uudistuksen toimeenpanon. Erilaiset rakentamishankkeet ovat myös tätä turvaamispolitiikkaa. Sitä tosin yritetään suitsia valtiovallan keinoin.

Ymmärrän jotenkin tuon ruotsinkielen aseman turvaamisen. Vaasan rannikkoseudulla on edelleen potilaiden joukossa ummikkoruotsinkielisiä. Ja toisaalta tiedämme, että on paljon suomenkielisia, jotka eivät puhu, eivätkä ymmärrä ruotsinkieltä - osa suorastaan vihaa tuota toista kotimaista. Toisaalta on ylikorostusta, jos tuon kieliasian varjolla pitää säilyttää jotain instituutiota.


Päivitys 29.11.2016: Auvo Rauhala Vaasasta kommentoi twitterissä huomiotani viittaamalla Unto Häkkisen tuoreisiin ennakkotietoihin, joita hän esitteli taannoin marraskuun puolivälissä aiheeseen liittyvässä seminaarissa Finlandia-talolla. Itse en ollut paikalla tuossa seminaarissa. Kävin nopeasti nyt aamulla luvut läpi. Ne kuvaavat hiukan toisella tapaa sairaalan ja sairaanhoitopiirien keskinäistä toimintaa mennen yksittäisiin toimenpiteisiin. Oletettavasti näiden yksittäisten toimenpiteiden osalta voidaan löytää vastaus tuohon väittämään, että Vaasan keskussairaala on 2-3 parhaimman sairaalan joukossa joissakin toimenpiteissä.Vaihtelut ovat suuria ja varsin pysyviä sairaaloiden kesken, on Unton päätelmä. Pirjo Häkkinen puolestaan esittelee tuoreita tuottavuuslukuja, joissa keskussairaaloiden tuottavuutta kuvaava vuoden 2015 graafi osoittaa, että Vaasan keskussairaalan tuottavuus on ollut 85 (alhaisin), kun korkein on ollut 113 (Päijät-Häme). Niin tilastoihin vetoaminen tällaisessa mainoksessa on mielestäni edelleen hankalaa. @NylanderOlli @MerjaNiilola Vilkaisepas Olli myös Unton esittämiä tuoreimpia vaikuttavuustilastoja!  
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/sairaaloiden-toiminta-ja-tuottavuus/tuottavuus-ja-vaikuttavuusseminaari

Päivitys 29.11.2016; Kim Berg kommentoi Twitterissä: 
@NylanderOlli Pohjanmaalla on faktisesti mm. maan korkein viennin arvo €/maakunnan asukas.Lähde: Sairaaloiden tuottavuus 2014, Tilastoraportti 3/2016, 7.3.2016.
Suomen virallinen tilasto, Terveys 2016. THL.

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/erikoissairaanhoidon-palvelut/sairaaloiden-tuottavuus

Ote lehdistötiedotetekstistä:
"Tuottavimmat sairaanhoitopiirien sairaalat vuonna 2014 olivat Pohjois-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä (ei sisällä psykiatrista erikoissairaanhoitoa). Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kunnat saivat maan keskitasoon verrattuna potentiaalista säästöä noin 8,8 miljoonaa euroa tehokkaasti tuotettujen palvelujen käytöstä, vaikka alueen väestö sai palveluja muuta maata huomattavasti enemmän. 
Tuottamattomimmat sairaanhoitopiirien sairaalat olivat Etelä-Pohjanmaalla ja Itä-Savossa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin väestö käytti muuhun maahan verrattuna korkeimmilla kustannuksilla tuotettuja palveluja, minkä lisäksi väestö käytti muuta maata runsaammin erikoissairaanhoidon palveluja. Näistä syistä alueen kuntien laskennalliset kustannukset olivat noin 15 miljoona euroa suuremmat kuin maassa keskimäärin."

Päivitys 29.12.2016: HS/politiikka/29.12.2016: Vaasan päivystys sai liikkeelle myös presidentin, joka lakia hyväksyessään liitti mukaan harvinaisen lausuman: ”Erityinen merkitys sillä on sairaalle. Kielellisen oikeuden takaaminen on laillisuus – ei tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Eduskunnan säätämä laki, joka toistaa perustuslain vaatimuksen, sisältää siis ehdottoman velvollisuuden turvata kielelliset oikeudet”, Niinistö korostaa lausumassa.Niinistön mukaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on lisännyt lakiin sen, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eli käytännössä Seinäjoen keskussairaalan on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä. Valiokunta ei kuitenkaan ole tarkoin kuvannut, miten tämä tapahtuu. Niinistön mukaan on selvää, että tämän täytyy vastata perustuslain vaatimuksia. ”Lain soveltamisesta on tarkoitus säätää asetuksilla, jolloin sekä asetusten antaja että niiden täytäntöönpanijat ovat virkavastuussa siitä, että kielelliset oikeudet käytännössä myös toteutuvat. Tässä tapauksessa se käsitykseni mukaan merkitsee, että päivystyspalveluja voidaan siirtää Vaasasta Seinäjoelle vain, jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä, että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä”, Niinistö kirjoittaa lausumassa." http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005025384.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti