sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Arjen asiantuntijoille apua vanhustenhuollossa

Vanhustenhuollon arjen asiantuntijat pitäisi nostaa esiin palvelujen kehittämisessä. Kansalaisen ja omaisen näkökulmasta vanhustenhuolto näyttää hiukan toisenlaiselta kuin ammattilaisen tai poliitikon vinkkelistä. On paljon ikäihmisiä, jotka kykenevät edelleen toimimaan aktiivisina kansalaisina. Erot samanikäisten kesken ovat todella suuret. Ensimmäiset haasteet tulevat, kun toinen avioparista on avun tarpeessa tai yksinäinen ikäihminen on avuntarpeessa. Odotukset omaisten suhteen luonnollisesti kasvavat. Mitä ilmeisimmin suuri osa ikäihmisten hoito- ja hoidon järjestämistarpeista koituu omaisten kontolle. Tätä kirjoittaessani minulle ei ole käytettävissä tilastolukuja, mutta autenttisia havaintoja löytyy viljalti lähiympäristöstä. Tilanteiden kärjistyessä omaisten jaksaminen on kovilla, jopa äärimmillään. Tähän liittyy vielä vastuun kannon etiikka. Ei mielellään lähdetä apua hakemaan ulkopuolelta.

Omaisille julkiset ja yksityiset vanhustenhuollon palvelut ovat tuntematon, harmaa mysteeri. Tiedetään, että kunnan pitäisi hoitaa ja järjestää vanhusten palvelut, mutta milloin tämä "velvoite" oikein realisoituu. Onko oikeus saada kotiin palveluja, onko oikeus saada palveluasumisen tai laitoshoidon palveluja. Tästä ei omaisilla tunnu olevan selkeää käsitystä. Kun tähän harmaaseen tiedon puutteeseen lisätään vielä epätietoisuus siitä, kuka tai mikä taho kunnassa voisi olla ensipiste, epätoivo lisääntyy. Samoin epätoivo lisääntyy, kun tietämys tarjolla olevista palveluista on olematon. Ja vielä haasteita tuottaa se, miten ikäihminen itse tai läheinen kykenee arvioimaan hoidon, hoivan tai lääketieteellisen avun tarpeen.

Tuleva vanhuspalvelulaki ratkaisee kaiken. Vai ratkaiseeko se vain vanhuspalveluiden ympärillä jälleen velloneen poliittisen keskustelun? Luulen, että lain hyvää tarkoittavat tavoitteet rauhoittavat poliitikkojen mielen, mutta arjen haasteet eivät siitä ratkea. Niin nämä arjen haasteet tietysti liittyvät myös soteuudistukseen ja kuntauudistukseen. Ja vielä arjen haasteet liittyvät välineellisesti vanhustehuoltoa koskeviin tietojärjestelmiin ja tiedonhallintaan. Haaste asioiden saattamiseksi kaikissa kunnissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa on mittava. Pitäisi voida vaikuttaa tähän kaikkeen eli satoihin kuntiin ja tuhansiin palvelujen tuottajiin.

Ehdottaisin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifioinnin (auditoinnin) rinnalle kuntien vanhustenhuollon palvelujärjestelmien sertifiointia. Jos kunta ei saa puhtaita papereita, laitetaan uhkasakot päälle tai vastaavanlaista kiristystä. Tämä sertifiointi ei ole kuitenkaan helppoa ilman riittävää vertailukelpoista tietoa. Tarvitaan palvelujen läpivalaisua varten vanhustenhuollon tietojärjestelmien uudistus. Järjestelmästä ei tietenkään pidä tehdä yhtä tarkoitusta palvelevaa vaan monikäyttöinen. Tietojärjestelmän pitää palvella kansalaista, ammattilaista ja sertifiointiviranomaista sekä valvontaviranomaista. Tietysti sen pitää palvella myös kuntaa palvelujen järjestämisessä. Yhteydet terveydenhuollon tietojärjestelmiin pitää tietysti taata, jotta voidaan helposti rakentaa eri tasoilla kokonaiskuva tilanteesta. Yksinkertainen alku tässä tietojärjestelmien kehittämisessä olisi kolme tietoa: 1) mistä kunnassa saa ensikäden tiedon, mitä omaisen tai itse vanhuksen pitäisi tehdä hoidon tarpeen syntyessä (monia tarinoita vastuun siirrosta olen kuullut); 2) millä periaateilla palveluja tarjotaan vanhuksille, 3) mistä apua voi saada. Kaikki nämä vaatimukset on toteutettavissa nykyaikaisin välinein.

Ainoa jotenkin kattava tietolähde vanhusten palveluille taitaa olla tämä ns. topirekisteri. Se auttoi jollain tapaa minua aikanaan, kun olin mukana etsimässä äidilleni palveluita. (http://www.stakes.info/vanhainfo/topi/ ). Suunnitteilla ja osittaisessa toteutuksessakin oli aikanaan ns. palveluvaaka. Se taisi kuitenkin tehdä mahalaskun.(http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/hankesivu?id=22204).Viimeisin hanke palveluiden luetteloinnissa on käsittääkseni ns. SADE -hankkeena kehitettävä palveluhakemisto, johon asetan nyt toiveeni. ( http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/cf641b52-3d41-4c57-8b2f-ae722ea2764f).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti