maanantai 6. maaliskuuta 2017

SOTE-palvelujen tuottajien vertailu ontuu vielä pahastihttp://yle.fi/uutiset/3-9411174
Tunniste: tilasto-indikaattorit, kansalainen ks. bloggaajan taustat http://ollintuumailut.blogspot.fi/2016/10/ollin-tuumailuilla-100000-katselijan.html

Palvelujen tuottajien vertailu on ollut tarpeen jo vuosikausia. Julkisen sektorin palvelujen tuottajien ja yksityisen sektorin palvelujen tuottajien vertailu ei ole mahdollista yhdestä tietolähteestä. Vertailun pitäisi antaa ainakin seuraavat tiedot: nimi, osoite, palveluala, palvelun hinta, palveluun hakeutumisen tie ja keskimääräinen odotusaika sekä palvelutyytyväisyyden mittaus. Jos valinnanvapaus toteutuu nykyisten luonnosten pohjalta, hinnalla ei ole sitten kansalaisen kannalta perusvalinnassa merkitystä. Kyllä nuo muut perustiedot pitää olla selvillä.

YLEn hoitotutkalla voidaan saada karttapohjaisesti hoitopaikka ja keskeiset palvelut. Kelastosta saadaan yksityisten palvelujen hinnat ja jatkossa myös toimipisteet. Palveluvaaka antaa osasta palveluja nimen, palvelun ja asiakasarvion (0-5). Lääkärihinta.fi antaa lääkärien osalta erikoisaloittain palvelupaikan osoitteen ja hinnan. Mikään näistä palveluista ei ole kattava. Ikäihmisten palveluasumistiedot ovat hajallaan eikä niitä ole kattavasti saatavissa muuta kuin joiden erilliselvityksien tietojen avulla. Yllä oleva kuva näyttää hoitotutkan etenemispolun. Koko maan kuvasta selviää palvelupisteiden sijainnit ja määrät. Tästä voidaan edetä haulla tarkempaan analyysiin (esim. pääkaupunkiseutu – Espoo). Ja lopuksi on mahdollista etsiä kartalta yksi palvelupiste (esim. Tapiolan sosiaali- ja terveyskeskus). Hoitotutkan tiedot eivät ole kattavia.

https://www.palveluvaaka.fi/
Palveluvaaka. Jo Paula Risikon aikanaan ollessa peruspalveluministerinä, pistettiin hänen päätöksellä käyntiin ns. palveluvaakahanke. Tämänkin nettipalvelun hyödyt ja mahdollisuudet ovat kuivuneet kokoon perustietojen puutteellisuuteen. "Tervetuloa kokeilemaan palveluvaaka.fi-verkkopalvelua. Tiedot palveluista ja palvelupisteistä eivät ole vielä kattavia. Tietoja kootaan parhaillaan yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien toimijoiden kanssa." https://www.palveluvaaka.fi/ Palveluvaaka puolestaan tarjoaa kuntahaulla ja palveluhaulla listauksen palvelujen tuottajista. Yritin hakea yleislääkäripalveluita. Hakutulos oli nolla. Hain hakuehdolla ”lääkäri”. Sain joukon hammaslääkäreitä haaviin, joista osassa oli tehtä arvio (3,5, 5). 

http://laakarihinta.fi/
Lääkärihinta.fi – palvelun avulla hain yleislääkärin palveluluita hakuehdolla Espoo. Tulokseksi sain joukon yksityisiä palvelujen tuottajia, joiden tietoihin liittyi myös tuo hinta. http://laakarihinta.fi/


Kelasto. Kelan tehtävänä on hoitaa yksityisten palvelujen korvaukset eli sairauskorvaukset ”valtion kassasta”. Ne ovat keskimäärin 17 % kaikista kustannuksista. Näin Kelalla on olemassa kattavat tiedot yksityisistä sairaanhoitopalvelujen tuottajista. Tein
Kelasto
haun Kelan ”Kelasto”-tietokantaan ”yleislääkäri”, aluejakona maakunnat. Alla olevasta taulukosta näkyy tulos, joka vastaa lääkärihinta.fi:n tulosta.

Valtakunnallinen sote-palvelurekisteri puuttuu. Keskeinen tietolähde on THL:n toimipaikkarekisteri, jonka isäksi tunnustaudun. Loimme sen silloisessa Stakesissa 1990-luvun puolessa välissä. Sen jälkeen on yritetty monin tavoin saada aikaan systemaattinen, kattava, ajantasainen sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten ja yksityisten palveluiden rekisteri. Se on ollut käsittämättömän hankala urakka. Jos tätä ei nyt saada kuntoon soteuudistuksen alkuun, valuu uudistukselta moni perusta pois.  Vuoden 2016 lopulla on käynnistetty uuden rekisterin suunnittelu Valviran Valverirekisterin (yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut-rekisteri) perustalta. (http://www.valvira.fi/valvira/rekisterit/yksityiset_palvelujen_antajat) Tätäkin tietä olen esittänyt vuosikausia, mutta ei ole onnistunut. Lopultakin kuitenkin soteuudistuksen lainsäädäntöpaketissa on sisällytetty soterekisteri lakisääteiseksi kattaen niin julkiset, järjestöjen ylläpitämät ja yksityiset palvelujen tuottajat. 

hoitopaikanvalinta.fi
Hoitopaikanvalinta.fi kuuluu tähän nettipalvelujen kokonaisuuteen. Palvelu auttaa kansalaista hoitopaikan valinnassa ja sen vaihtamisessa. Palvelussa ei ole palvelujen tuottajia, vaan ainoastaan ohjeita hoitopaikan valintaan ja vaihtoon niin Suomessa kuin ulkomailla.


Palveluketjut ja hoidon jatkuvuus. Periaatteessa hoidon ja palvelun jatkuvuus littyy siihen, minkälaisesta asiakkuudesta on kyse. Suuri erotteleva tekijä on henkilön yleinen toimintakyky eli miten hän pärjää yleensä elämässä. Tästä voidaan johtaa kolmenlaista avun tarvetta: 1. tilapäinen, 2. pysyvä, 3. äkillinen. Äkillinen palvelun tarve liittyy päivistyspalveluihin ja niiden nopeaan saatavuuteen. (erilaiset päivystyspisteet täydestä palvelusta osittaiseen palveluun). Pysyvä palvelun tarve liittyy toimintakyvyn pysyvään heikkenemiseen – hoivan tarve. Yksittäinen henkilö voi kuulua periaatteessa kaikkiin kolmeen ryhmään - moniongelmaiset/monisairaat. Kaikkia ryhmiä ja ongelmia varten ei ole luotu tiedonhallinnan välineistöä. Itse asiassa vain tilapäiseen tarpeeseen on olemassa sekä perus- että erikoissairaanhoidon kriteerit, mittarit, seuranta ja valvonta lakisääteisenä toimintana. THL on tietojen keruun vastuutaho ja Valvira sekä aluehallintovirastot vastaaavat valvotatoimenpiteistä.  Lainsäädäntö on muutosvaiheessa

Palvelujen kustannukset ja hinta. Periaatteessa palvelujen kustannukset rakentuvat toimintolaskennan avulla. Toimintolaskenta, eli Activity Based Costing (ABC) tai Cost Accounting on menetelmä, jolla jyvitetään organisaation kiinteitä kuluja tuotteille. Jyvitys tapahtuu ensin toiminnoittain ja sitten tuotetasolle. Menetelmää on sovellettu myös julkiseen sotepalveluun. Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa on tuotteistettu palveluita asiakasryhmittäin DRG-luokitteluilla.   Toimintolaskennan tulos vasta kertoo tuotantokustannukset. Tämän jälkeen on arvioitava, miten hinnoittelu tehdään. Yksityisellä sektorilla siihen kuuluu voittomarginaali. Julkisella sektorilla tätä hinnoittelun osaa ei periaatteessa voi käyttää. Tuotteistus puolestaan johtaa standardoitumiseen ja näin mahdollisuuteen asiakkaille verrata tuotteiden hintaa ja laatua keskenään. Tässä kirjoituksessa esimerkkinä ollut yleislääkärin hinta 20 minuutin käynnistä näyttää olevan eri puolilla lähellä toisiaan (52 -64 e). Kilpailulainsäädäntö ei salli hinnoittelun standardointia. Asiakkaan kannalta olisi tarpeen hinnoittelun avoimuus eli pitäisi tietää, mitä palveluun kuuluu. Esimerkiksi palveluasumisen hinnoittelu on ”villiä”, koska palvelun sisältö vaihtelee. Ikäihmisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen liittyy tietyt mitoitusperusteet henkilöstön määrän osalta. Silti hinnoittelu on kirjavaa. 

Monikäyttöiset tietokannat – nettipalvelut. Tarjolla olevat tuotteet ovat titosisällöltään puutteellisia eivätkä ne anna mahdollisuuksia monenlaiseen tiedonhakuun. Tiedonhakijoita ovat seuraavat: kansalainen (asiakas/potilas, omainen), toinen kilpaileva palvelujen tuottaja (vertaisarviointi), palvelujen järjestäjä (kilpailutus, sopimukset, seuranta), valvontaviranomainen. Oleellista on, että ns. masterrekisteri syntyy osana luvan myöntämistä tai palvelujen tuottajan rekisteröintiä. Tämän jälkeen rekisterin pitää olla avointa tietoa, jonka päälle voidaan rakentaa erilaisia palveluita. 

Viite: Sain idean tämän kirjoituksen tekemiselle Kelan järjestämästä seminaarista 2.3.2017:
"Mistä yksityislääkäripalvelujen hintaerot johtuvat?"
Seminaarin videotallenne ja esitykset löytyvät verkosta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti