maanantai 5. kesäkuuta 2017

Tiedolla johtaminen on jäävuoren huippu, päivitys 14.6.2017

Tiedolla johtaminen on vain jäävuoren huippu. Tämä vertauksen opin, kun kuuntelin viime perjantaina VM:n ja HAUS:n digitalisaation työpajassa Poliisin edustajan alustusta. Mallinsin asian oman "Tietojohtamisen " kirjani perusteella kokonaisuuden. (1) Näinä SOTE-uudistuksen aikoina on mielestäni ehdottoman tärkeätä rakentaa tietojohtamisen kokonaisuus kalliolle eikä suolle. Ei auta, että ideoidaan pelkästään erilaisia indikaattoreita/mittareita. Ei auta, että kehitetään ja rakennetaan tietojärjestelmiä. Veden alla olevan infrastuktuurin on palveltava veden päällä olevaa tietojohtamista. Ylempi kuva on äärimmäinen yksinkertaistus, jonka luulisi toimivan kaikissa organisaatioissa. Aina ei näin ole. Itse asiassa SOTE-uudistuksen akilleen kantapää on tämän yhteyden vaillinaisuus. Alempaan kuvaan on tuotu arkkitehtuurikuvana, miten ihannetapauksessa tietojohtaminen toimisi. Kun vuorovaikutus eri osapuolten kesken toimii jatkuvasti, taataan myös jatkuvasti paremmat johtamisen edellytykset, tiedon kattavuuden paraneminen ja tiedon laadun kehittyminen.

Kokosin 2.5. 2017 digiseminaarin opit vielä muutamaan "pallukkaan" tuon jäävuori-innostukseni jatkeeksi. (2):
  • Jäävuorivertaus: käyttäjälle näkyy jäävuoren huippu digisovelluksina ja erilaisina päätelaitteina. Veden alla on sitten se oleellinen infrastuktuuri, joka mahdollistaa käyttäjälle digipalvelut. 
  • Kaksi toisiaan tukevaa toimintoa: 1) asiakkaalle (niin ulkoiselle kuin sisäisellekin) tarjottavat sähköiset palvelut; 2) organisaation oma sisäinen operatiivinen toiminta; kumpikin osio vaatii toiminnallista uudelleenajattelua ja sen mukaisia digitaalisia ratkaisuja; kumpikin on toisistaan riiippuvaisia
  • Digitalisaation toteuttaminen vaatii neljää menettelytapaa: 1) kokeilukulttuuria, 2) palvelumuotoilua ja siihen liittyvää viestintää, 3) muutosherkkyyttä, 4) teknologiaa mahdollistajana
  • Digitaalisten palvelujen toimivuudella on riskinsä, jotka on pyrittävä ennakoimaan mahdollisimman hyvin. Virheet, häiriöt, heikentävät palvelun uskottavuutta ja käytettävyyttä.
  • Digitalisaation toteuttamisen uhkana on siiloutunut nykytoiminta. Siilot on purettava ottamalla ohjenuoraksi asiakkaan ongelmien ratkaiseminen yhdellä kertaa. 
  • Lisäarvoa tuottava arvoketju on digitalisaation avaintavoite, joka vaatii yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta sekä selkeätä toimintojen ja prosessien omistajuutta.
Päivitys 6.6.2017: Kari Nukala kommentoi FB:n puolella seuraavasti: Perusteltua tuumailua!
Mitä tarkoitan, kun sanon, että "johtamiseni perustuu tietoon"? Se tarkoittaa tiimiytymistä ja johtamistarpeiden palastelemista ongelmakeskeisesti. Niinpä ja käsitystä tai arvausta siitä, mitä tieto kussakuin ongelmassa tarkoittaa! Minä en tykkää käsitteestä "tiedolla johtaminen"! Ei tuo uutta , ei lisäarvoa!

Ollin kommentti: Mielestäni tämä käsite (tiedolla johtaminen) tuo kyllä lisäarvoa, kun käytetään kolmea käsitettä. Tietojohtaminen on tiedon johtamista ja tiedolla johtamista. Tuo jäävuorivertaus kuvaa käsitteen kaksijakoisuuden. Silti voidaan edetä viittoittamaasi ongelmakeskeistä linjaa eteenpäin. Se on yksi tapa hyödyntää olemassa olevaa tietoa. Tietovarantojen pitää palvella mahdollisimman monipuolisesti erilaisia johtamistarpeita. Muuten kerätään aina erikseen eri tarpeita varten tietoa ja se on tehotonta puuhaa. Sellaista puuhaa on paljon esimerkiksi sotemaailmassa tällä hetkellä. 

Päivitys 14.6.2017: Otto Tiusanen kommentoi FB:n puolella seuraavasti:
Johtoryhmä saa käsiteltäväkseen, nähtäväkseen vain pienen osan kaikesta tiedosta? Se voi kyllä tehdä tutkimuksia mitä "alla" voisi olla. Mutta ei koskaan nähdä sitä alaosaa kokonaan. Johtoryhmän toiminta myös vaikuttaa alaosan toimintaan ja tietovarantoon. Ja alatason toiminta vaikuttaa johtoryhmään. Ne ovat toisiinsa nähden dynaamisessa vuorovaikutussuhteessa.
Ollin kommentti: Peukutin tätä.


Viitteet

(1) Olli Nylander: Tietojohtaminen ja tapaus SOTE, Norderstadt 2017

(2) VM/HAUS-seminaarisarjan info:
Tervetuloa mukaan Julkisen hallinnon digiosaamisten kehittäminen -seminaarisarjaan!
Mitä sinun tulee tietää ja ymmärtää digitalisaatiosta, jotta voisit tunnistaa sen mukanaan tuomat mahdollisuudet oman työsi ja organisaatiosi kannalta? Tämä seminaarisarja on sinulle, joka tiedät digistä jotakin, mutta haluat ymmärtää vielä enemmän päästäksesi diginatiivien vauhtiin mukaan! Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy toteuttavat yhteistyössä seminaarisarjan, jossa perehdytään julkishallinnon vaatimiin osaamisiin digitalisaatioon liittyen - osaamista tarvitsevat kaikki julkishallinnossa työskentelevät.  Osaamisen syvyys ja laajuus aihealueittain vaihtelevat työtehtävien mukaan, mutta kukaan ei voi jättää omaa digiloikkaansa tekemättä.  Seminaarisarja käsittelee digitalisaation trendejä neljän eri teeman kautta, jotka ovat
  • Asiakkuus ja keskeiset muutosvoimat 30.3.2017 klo 12-15
  • Tiedonhallinnan uudet mahdollisuudet 28.4.2017 klo 9-12
  • Keinoäly uudistajana 5.5.2017 klo 12.30 - 15.30
  • Palveluprosessit digitaalisessa hallinnossa 2.6.2017 klo 9-12
Seminaaritilaisuuksissa kutakin teemaa konkretisoidaan käytännön esimerkein ja tarjotaan osallistujille välineitä siihen, miten digitalisaation mahdollisuudet voi tunnistaa omassa työssä ja organisaatiossa.  Lisäksi pyritään löytämään keinoja siihen, miten muutoksia voi lähteä konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan. Seminaarit ovat puolenpäivän pituisia tilaisuuksia, jotka sisältävät aiheeseen johdattelevia asiantuntija-alustuksia ja työpajatyöskentelyä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti