sunnuntai 6. syyskuuta 2015

Soten IT-miljardi-investoinnit rehtiin kilpailutukseen, päivitys 16.9.2015


Debatti: Entä jos IT-mammutti pysäytettäisiin? (1)
Apotin hankintaprosessi puhuttaa vielä -CGI avaa pelin. Odotin, milloin CGI avaa julkisesti sanaisen arkkunsa asiassa. (2) 6.9.2015 HS:n mielipidepalstalla tuli ennakoimani reaktio. CGI tuo esille hankintalaindäädännön ongelmat. Kun hinta ja laatu määrittelevät hankintaratkaisun, on jompi kumpi määräävä tekijä. Yleensä kritisoidaan hankintapäätöstä siitä, että hinta se lopulta määrää hankinnan. Niin näin helposti käy, jos loppusuoralla olevat kandidaatit saavat samat laatupisteet. Neuvottelumenettely johtaa helposti siihen, että loppusuoran kandidaatit tulevat laadun osalta hyvin lähelle toisiaan. Apottihankkeessa erot syntyivät hinnan ja laadun yhteisvaikutuksesta (CGI:n mukaan 2,5 pisteen ero).  Nyt vain oli niin, että kalliimpi voitti. Ulkopuolisen on vaikea arvioida, miten pisteytys on tapahtunut. Onko ollut vedätystä pisteissä suuntaan jos toiseen. Julkinen keskustelu ja markkinatuomioistuimeen valittamiset kielivät siitä, että jotain ongelmia on saattanut olla ilmassa. (3)

Hankintalainsäädäntö - oppia Apotista. Valtiolla hankintalainsäädännön noudattamista vahditaan monelta taholta. Tilaaja on monen tahon puristuksessa. Markkinatuomioistuin voi olla noutajana. Mutta myös Valtiontalouden tarkastusvirasto voi puuttua asiaan. On tarkkaan tasapainoiltava ja pyrittävä rakentamaan mahdollisimman aito kilpailutilanne. Jatkossa pitäisi läpivalaista tämä Apotti-tapauskin, jotta suuret sosiaali- ja terveydenhuollon IT-investoinnit saisivat rehdin kilpailun mahdollisuudet. Pitäisi myös voida asettaa valtion taholta tiettyjä ennakkoehtoja, joilla mahdollistetaan erisuuruisten yritysten mahdollisuudet olla aidosti mukana kilpailussa. Pitäisi myös turvata avoimuus vaatimalla tietyt perusstandardit (määritykset, luokitukset, palveluväylä jne). Ja sitten vielä kannattaisin sitä, että ennakkoon tehtäisiin tasapuoliset, puolueettomat markkinakatsaukset kansallisesti ja kansainvälisesti.

1-2 miljardin sote-IT- investoinnit: Apotti, Una (Kiila) ja muut
HS:n analyysissä avataan IT-miljardit. Vuonna 2012 Sitran Accenturelta tilaamassa selvityksessä arvioitiin, että koko Suomen potilastietojärjestelmien uudistus maksaisi 1,2–1,8 miljardia euroa kymmenen vuoden kuluessa. Olin vähän itsekin yllättynyt, että arvio osu niin tarkasti kohdalleen”, Kivelä sanoo. Hän huomauttaa Apotista tulleen tuolloin arvioitua kattavampi, sillä saman järjestelmän piiriin lisättiin perus- ja erikoissairaanhoidon lisäksi myös sosiaalitoimi.
Toinen suuri potilastietojärjestelmien kehittämiseen tähtäävä projekti eli Kiila-hanke jatkaa Una-nimellä. Mukana ovat muut yliopistolliset sairaalat Apottia kehittävää HUS:ia lukuun ottamatta.
”Oli arvattavissa, että yksi järjestelmä koko maahan on mahdoton, jos kuunteli ääniä maakunnista”, Kivelä sanoo. (4)
Kaipasin toukokuussa 2015 tekemässäni blogijutussa yhteistyötä kansallisesti. (5) Kiila ja yliopistosairaaloiden  ns. G4 olivat vielä toukokuussa erillisiä hankkeita. Una on yhdistelmä näistä. Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit lienevät yhteishankkeiden ulkopuolella. Kaikkien kehittäjäyhteisöjen agendoilta voitaisiin poimia esille seuraavia painoalueita: sähköinen asiointi, toiminnanohjausjärjestelmän periaatteet, ydintoiminnot ja tukipalvelut, tiedolla johtaminen.

Kansalliset määritykset ja linjaukset kattavaan käyttöön. Paljon on tehty määritystyötä ja linjauksia, jotka kannattaa systemaattisesti hyödyntää jatkossa. STM (Sote hyötykäyttöön-strategia ja kokonaisarkkitehtuurityö), Kuntaliitto (AKUSTI- ja VAKAVA-yhteistyö), THL (Kanta-Kansa -kehittäminen/ oper; koodistopalvelu) ja myös Apotti-toimisto ovat tuottaneet hyvää materiaalia kilpailutuksen pohjaksi (2000 sivua määrittelydokumentaatiota).

Päivitys 6.9.2015: Janne Pitkänen FB:n puolella kommentoi juttuani seuraavasti:
Janne Pitkänen Olli, N. 2,5 pisteen ero jäi kun hinta oli myös huomioitu. 65 miljoonaa ei siis olla maksamassa pieneksi jääneestä kokonaispiste-erosta vaan itse asiassa 59,00 vs. 49,76 laadullisesta piste-erosta. Seuraava ei siis pidä paikkansa: "...kandidaatit tulevat laadun osalta hyvin lähelle toisiaan. Näin kävi myös Apottihankkeessa. (CGI:n mukaan 2,5 pisteen ero)". Tässä vertailussa ensimmäiseksi tullut järjestelmä on siis arvioitu enemmän kuin 65 M€ arvokkaammaksi. Joskin voi sanoa, että myös toiseksi tulleen tarjouksen hinta on ollut aika hyvin laatuun nähden kohdallaan, koska kokonaisuutena tarjouskilpailu oli näinkin tasainen.
Ollin korjaus: "Apottihankkeessa erot syntyivät hinnan ja laadun yhteisvaikutuksesta (CGI:n mukaan 2,5 pisteen ero)."

Päivitys 7.9.2015: Pisteytys puhuttaa. Pisteytyksen oikeellisuutta, objektiivisuutta ja manipuloinnin mahdollisuuksia pohditaan FB:n keskusteluissa. Yleisesti tämä on asia, jota kannattaa jatkossa pohtia. Sekä hinta että laatu ovat haasteellisia vertailun kohteita.

Päivitys 8.9.2015: Apotti-pomo ihmettelee: CGI laskee väärin, "9,5 pistettä 65 miljoonalla" (TIVI-uutinen)
CGI:n tulkinta Apottipisteytyksestä  (ero 2,5 pistettä) sai Apotti-hankkeen vetäjän kommentoimaan asiaa. Todellinen ero hänen mielestään oli 9,5 pistettä. CGI kyllä voitti hintakilpailun osuuden, mutta hävisi laadussa.  Hinnan osuus oli 40% ja laadun 60%.  http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/apotti-pomo-ihmettelee-cgi-laskee-vaarin-9-5-pistetta-65-miljoonalla-3482466

Päivitys 11.9.2015: YLEn uutinen: Terveydenhuollon lähes 400 miljoonan euron remontti etenee – Hallintojohtaja: "Epärealistista olisi tehdä yksi järjestelmä"
Espoo UNA-leiriin. "Una-hankkeessa tavoitteena on alunperinkin tavoitteena pilkkoa järjestelmä osiin, jotta yhden ohjelmistotoimittajan rooli ei kasva liian suureksi. Sen sijaan tietojärjestelmää kootaan pienemmistä osista. Juuri tämän erilaisen lähestymistavan vuoksi Espoo on siirtynyt Apotista Una-leiriin." "Espoon mukaan näin  ei jouduta yhden toimittajan loukkuun. Apotin hankejohtaja Välimäki puolestaan toteaa: suurta riskiä ei ole, koska hinta on sovittua kiinteäksi. Hän uskoo ohjelmiston pysyvän myös ajantasaisena. Epic on toinen mukautettavimmista ohjelmistoista, johon pystytään itse tekemään lisäyksiä tai liittämään ulkopuolisia sovelluksia."
Lisäksi Apotin Välimäki toteaa, että Apotti on tuottavuusloikka.

http://yle.fi/uutiset/terveydenhuollon_lahes_400_miljoonan_euron_remontti_etenee__hallintojohtaja_eparealistista_olisi_tehda_yksi_jarjestelma/8293787


Päivitys 16.9.2015: Mikael af Hällström kommentoi LinkedInin puolella Apotti-Epic-päätöstä. Tanskanmaalla ja Ruotsissa on vain hyvää sanottavaa asiasta.
"On muuten mielenkiintoista todeta, että kun Tanskassa Själlannin saaren pari suurehkoa sairaanhoitopiiriä päätyivät vuonna 2013 kilpailutuksen perusteella EPIC:iin (ja ryhtyivät rakentamaan tätä: http://www.sundhedsplatform.dk, ensimmäinen käyttöönotto ensi keväänä) niin ainakaan melko kattavan skandinaaviskielisen hakuyrityksen perusteella Tanskassa ei olla käyty mitään tällaista ahdistavan negatiivista jankkauskeskustelua Epicistä eeppisen kokoluokan IT-Titanicina. Päinvastoin, kaikki löytämäni jutut kertovat vain siitä miten innostuneena sairaanhoitohenkilökunta on mukana kehittämässä itselleen uutta hienoa työvälinettä.
Yhteisessä naapurimaassamme Ruotsissa aiheesta todetaan hieman piilo-skeptisesti mm. seuraavaa:
"Epic ställer stora krav på arbetsprocesserna
En intressant reflektion kring just Epic är hur leverantören ställer stora krav på genomlysta och standardiserade arbetsprocesser. Annars kan inte samverkan ske kring patienten mellan olika yrkesgrupper och kliniker. Annars kan inte heller beslutsstöden ge de kvalitetsförbättringar man hoppas på.
Erfarenheterna från Sverige är att vi som läkare har haft svårt att enas om gemensamma arbetssätt annat än om alla andra börjar arbeta som vi gör på den egna kliniken (i den mån vi lyckats enas på kliniken).
Säkert beror det både på bristande tid och engagemang för översyn av arbetssätt vid införande av nya journalsystem, men säkert också på att vi som läkare inte kan se, och tro på, att arbetet med att förändra det egna arbetssättet kommer att belönas med vinster genom det nya journalsystemet.
Det är möjligt att Epic kan göra det troligt att vinsterna med det blir så stora att de danska läkarna kommer vara motiverade att förändra och standardisera sina arbetssätt. Eller så blir det inte så."
Lähde: http://www.sjukhuslakaren.se/apropa-journalsystem-nu-ar-goda-rad-dyra/


Päivitys 16.9.2015: Una etenee ja Apotin määritykset aukeavat julkiseen käyttöön. http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/una-hankkeeseen-mukaan-14-sairaanhoitopiiria-mita-paattaa-espoo-3483385


Viitteet

(1) TIVIn uutinen "Entä jos IT-mammutti pysäytettäisiin?
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/mihin-apotti-mammutti-voi-kompastua-kriitikot-vaittelivat-apotti-johtajan-kanssa-3482005?utm_content=buffer6901b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

(2) CGIn kommentti:  CGI:n ratkaisu oli hyvin tasavahva Epicin kanssa
Mielipide
Matti Häkkinen
"Una-hanketta käsitelleestä jutusta (HS Kotimaa 4. 9.) välittyi käsitys, että Apotti-hanketoimiston suosittelema Epic olisi osoittautunut joka osa-alueella CGI:n tarjoamaa ratkaisua paremmaksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Tarjousten piste-eroksi jäi vain 2,5 pistettä (asteikolla 0–100) huolimatta siitä, että hankkeessa on tehty toistuvia myönnytyksiä Epicin eduksi. Tästä pienestä piste-erosta hanketoimisto suosittelee maksamaan 65 miljoonaa euroa ylimääräistä.
Hankintaesityksen aineistosta käy ilmi, että CGI:n ratkaisu oli hyvin tasavahva Epicin kanssa. Selvästi paremmat pisteet CGI sai muun muassa osa-alueilla, jotka liittyivät kansalaisille tarkoitettuun asiointiportaaliin, ja yleisesti siitä, miten tarjottu järjestelmä kokonaisuudessaan vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin. CGI:n ratkaisu sisälsi noin 20 prosenttia enemmän toiminnallisuuksia.
Monilla osa-alueilla vertailua ei tehty tasapuolisesti. Esimerkiksi sosiaalitoimeen tarkoitetulla alueella CGI sai ensimmäisessä arvioinnissa selkeästi Epiciä paremmat pisteet. Tämän jälkeen hanketoimisto poikkesi alkuperäisestä suunnitelmastaan.
Sen sijaan että hankinnassa olisi pidetty tiukasti kiinni tavoitteesta hankkia toimivaksi todettu valmisratkaisu, Epicille annettiin lupa tarjota tuotekehitysprojektia. Lisäksi tiukkoja vaatimuksia, joita Epic ei pystynyt täyttämään, liudennettiin radikaalisti.
Hanketoimisto päätti myös luopua Epicille epäedullisten asiakasreferenssikäyntien sekä lähdekoodiarviointien suorittamisesta.
Toiselle arviointikierrokselle valikoiduilla alueilla CGI:lle subjektiivisin perustein annetut pisteet pudotettiin yllättäen merkittävää pienemmiksi. Arviointien välissä järjestelmään ei ollut tullut muutoksia.
Tapahtumarikkaan Apotti-hankkeen kohtalo on nyt Husin, Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen päättäjien käsissä. Paitsi CGI:n edustajana myös Apottia rahoittavana veronmaksajana ihmettelen, että näin suuressa julkisessa hankinnassa 65 miljoonan euron säästöllä sekä sadoilla suomalaisilla työpaikoilla ja niiden tuottamilla verokertymillä ei olisi merkitystä."
Matti Häkkinen
johtaja, CGI Suomi Oy

http://www.hs.fi/mielipide/a1441418454773
- Pettynyt CGI Apotista: "Työpaikat valuvat Yhdysvaltoihin":
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/pettynyt-cgi-apotista-tyopaikat-valuvat-yhdysvaltoihin-3329012

Una avaa yli miljardin euron pelin 
-Vanhoilla potilastietojärjestelmillä sinnittely voi maksaa vielä enemmän kuin uusien hankkiminen
"Kannattiko Apotti tilata juuri Epiciltä, vaikka kilpailija CGI tarjosi vastaavaa "uuden sukupolven" järjestelmää 65 miljoonaa euroa halvemmalla?
Kyllä kannatti, vakuuttavat Apotin hankejohtaja Hannu Välimäki ja kehitysjohtaja Antti Iivanainen. Muun muassa eri ammattilaisryhmien tekemissä käytettävyysarvioinneissa Epic osoittautui joka osa-alueella CGI:tä paremmaksi. Tärkeää oli myös järjestelmän mukautettavuus, sillä hallituksen sote-uudistus on edelleen kesken."
http://www.hs.fi/kotimaa/a1441254356635

(3) Apottia olen seurannut ja pohtinut myös hankintaprosessia: 
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/12/apotin-kandidaatit-selville-5122013.html
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/04/apotti-ristiaallokossa-ja_12.html

(4) Sitran Kivelä Apotista ja sote-IT-hankkeista:
- http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/apotin-kasvaneet-kulut-eivat-yllata-sitran-kivelaa-nain-digitalisaatio-mullistaa-soten-3482095
- http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/nain-paljon-suomalaiset-koodaisivat-apotin-hinnalla-3328945 
- Miten tietokoneohjelma voi maksaa 384 miljoonaa? Apotti-terveyssysteemin hankejohtaja vastaa:  http://nyt.fi/a1305978494550

(5) Kansallista yhteistyötä kaipaamassa: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/05/sote-it-tarvitsee-uutta-yhteistyota-g19.html
Alkuvuodesta 2015 kulkivat erillään vielä Kiila ja G4, mutta viimeisimmän tiedon mukaan ne on yhdistetty UNA-hankkeeksi, jonka vetäjänä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Jaakko Pihlajamäen blogikirjoituksesta on tämä ote:
"Keväällä päädyttiin siihen, että Kiila ja G4 yhdistävät voimansa ja näin syntyi tällä viikolla julkistettu UNA, jonka hanketoimisto on siis täällä meillä.
UNAssa ovat mukana Kiila-sairaanhoitopiirit, G4:n yliopistolliset piirit sekä Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Vaasa; yhteensä siis 14 sairaanhoitopiiriä. Kaupunkeina mukana ovat Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere ja Turku. UNA-alueiden väestömäärä on yli kolme miljoonaa, joten UNAsta tulee valtakunnan ykkösjärjestelmä.  STM ja THL ovat yhteistyökumppaneina, samaten Kuntaliiton AKUSTI. Kolme kuntaomisteista yhtiötä - Hyvis ICT oy, Istekki oy ja Medbit oy - ovat hankkeessa mukana. Hankkeessa on tarkoitus edetä siis nopeasti: toukokuussa 2016 pitäisi määrittelyjen olla valmiina ja päästään tekemään ensimmäiset kilpailutukset."
http://www.epshp.fi/1/yleisesittely/johtajan_blogi/una.6949.blog


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti