keskiviikko 27. toukokuuta 2015

Uuden hallituksen soteuudistus - toivottavasti ei uusi "harjoitus", päivitys 12.6.2015

Näytä kuva Twitterissä
Hallitusohjelman pääkuva
Hallituksen soteuudistus perustuu siis maakuntamalliin, jossa enimmillään on 19 sote-aluetta. Maakunnille valitaan vaaleilla valtuustot, mutta verotusoikeus puuttuu. Kuitenkin mennään yksikanavaiseen rahoitukseen ja edistetään valinnanvapautta. No tämä on sitten kompromissi, jossa Kepu sai maakuntapohjaisuuden ilman verotusoikeutta ja Kokoomus sai valinnanvapauden ajatuksen oven rakoon. Samalla ajatellaan, että tämä uudistus edistää julkisen talouden säästöjä jopa 2030 mennessä ilmeisesti noin 3 miljardin euron edestä 10 miljardin kokonaiskakusta. Lisäksi edistetään sairaaloiden työnjakoa keskittämällä erikoissairaanhoitoa erityisvastuualueille. http://vnk.fi/etusivu

Muutama nopea kommentti:
- vaaleilla valittu maakuntahallinto ja rahoituksen tuleminen kuntien ja/tai valtion kautta on ongelmallinen kokonaisuus (1)
- enimmillään 19 sote-aluetta vastaa pitkälle nykyistä sairaanhoitopiirijakoa, jossa osa sairaanhoitopiireistä on täyden väestövastuun ja myös palvelujen tarjonnan kannalta alimittaisia -- ilmeisesti 5 alueeseen ei kuitenkaan tässä päädytä
- julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja valinnanvapaus ovat hankala yhtälö, kun valinnanvapaudella tarkoitetaan myös yksityisten toimijoiden mukaan ottoa  --- pitäisi olla integraatio yli kaikkien palvelujen tuottajien
- valinnanvapautta ei voi toteuttaa kuin rajallisesti niin alueellisesti kuin palveluittain - suurissa kaupunkikeskuksissa on tähän jotain mahdollisuuksia lähinnä perusterveydenhuollossa (2)
- valinnanvapaus sisältää monia uhkatekijöitä (kuten osaoptimointia), joita ei ole käsitelty hallitusohjelmassa (2)
- valinnanvapaus edellyttää aitoa vertailumahdollisuutta niin laadun kuin hinnankin osalta (2)
- rakenneuudistus ei sinänsä tuo miljardisäästöjä ellei palvelurakennetta karsita esim. lakkauttamalla sairaaloita tai edelleen vähentämällä laitoshoitoa - henkilöstö on sotessa edelleen keskeisin voimavara mutta myös kuluerä. (3)

Niin Tiina Merikannon tavoin täytyy todeta, että nyt se uusi kierros vasta alkaa. Toivottavasti tämä ei ole uusi "harjoitus". Tuo sana vilahteli välillä Sipilän puheissa. (4) Innovaatiot ovat myös hallitusohjelman taustakauraa. Antti Hautamäki esittää, että muodostettaisiin alueellisia ekosysteemejä. Olisikohan ideaa muodostaa kunkin sote-maakunta-alueen ympärille alueellinen sote-ekosysteemin. Näin valjastettaisiin mukaan yritykset ja kolmas sektori sekä myös oppilaitokset aina korkeakouluja myöden alueen sotepalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. (5)

Päivitys 29.5.2015:
- Erkki Saarisen kommentti FB:ssa:  Erkki Saarinen Hyvä ettei ehdoteta verotusoikeutta sotealueille. Jos niin olisi, rationalisointa ei tapahtuisi ja kokonaisverorasitus nousisi. Julkinen sektori ei koskaan rationalisoi itseään vapaaehtoisesti.
- THL: sote-alueita on liikaahttp://yle.fi/uutiset/thl_hallitusohjelmasta_sote-alueita_on_liikaa/8024027

Päivitys 2.6.2015: VM:n laskelma hallitusohjelman leikkausten kohteista. Työssäkäyvät voittajia. Lapsiperheisiin ja työttömiin kohdistuu eniten leikkauksia.


Grafiikkaa

http://yle.fi/uutiset/vmelakelaisiin_lapsiperheisiin_ja_tyottomiin_kohdistuu_eniten_leikkauksia/8033766 

Päivitys 2.6.2015: Mika Pantzarin kirjoitus hallituksen leikkauspolitiikasta- toinen näkemys.
Ote Pantzarin kirjoituksesta: ..."Kansainvälisesti tarkastellen Suomi ui vastavirtaan, sillä taantumassa toteutetun leikkauspolitiikan tuhoisat seuraukset on tunnustettu laajalti. The Guardian julkaisi talousnobelisti Paul Krugmanin artikkelin leikkauspolitiikan epäonnistumisesta huhtikuussa 2015. Krugman ihmettelee, miksi Iso-Britanniassa yhä takerrutaan leikkauspolitiikkaan, jota ei pidetä enää vastuullisena ja vakavasti otettavana vaihtoehtona juuri missään muualla maailmassa – paitsi myös Suomessa. IMF myönsi jo vuonna 2012 aliarvioineensa vakavasti leikkausten negatiiviset vaikutukset talouteen."
http://minimahti.net/2015/06/02/taloustutkija-pantzar-hallituksen-tilannekuva-ja-reseptit-ovat-vaaria-leikkaukset-hyydyttavat-talouden-ja-kiristysyritys-uhkaa-yhteiskuntarauhaa/Päivitys 6.6.2015: Hoivayrittäjille povataan jättipottia hallitusohjelman normipurun ja valinnanvapauden esiinnoston avulla. http://www.talouselama.fi/uutiset/hallitusohjelma+on+jattipotti+yksityisille+hoivayhtioille++herkkupalana+palvelusetelit/a2308236

Päivitys 6.6.2015: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkistanut selvityksen "Potilaan valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa, osa 1: sääntelykehikko kansallisessa ja rajat ylittävässä terveydenhuollossa " (Helena Tuorila toukokuu 2015): http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2015/kkv-selvityksia-3-2015-potilaan-valinnanvapaus-julkisessa-terveydenhuollossa-osa-1.pdf

Päivitys 12.6.2015: Vihreä Lanka/ eduskunnan tietopalvelu: Uudet luvut hallitusohjelmasta: Lapsiköyhyys kasvaa, vanhusköyhyys kasvaa, gini-kerroin kasvaa:
Perusporvarihallituksen ohjelma kasvattaa tuloeroja Suomessa. Tuloeroja mittaava niin sanottu gini-kerroin kasvaa vuoteen 2019 mennessä 0,35 prosenttiyksikköä. Suomen gini-kerroin oli vuonna 2013 27,6. "Muutos on merkittävä, mutta ei dramaattinen", sanoo eduskunnan tietopalvelun tutkija Olli Kärkkäinen.
Grafiikka hallitusohjelman voittajista ja häviäjistä
http://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/uudet-luvut-hallitusohjelmasta-lapsik%C3%B6yhyys-kasvaa-vanhusk%C3%B6yhyys-kasvaa-gini-kerroin

Viitteet

(1) Yksikanavaista rahoitusuudistusta pohdin taannoin blogissani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/03/soten-rahoitusuudistus-monta-nakokulmaa.html

(2) Valinnanvapautta olen käsitellyt mm. tässä blogikirjoituksessani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/11/valinnanvapaus-vai-valinnanpakko.html

(3) Laitospaikkojen merkitys leikkauksissa tulee esille hiljakkoin THL:n julkistamassa laitospaikkaselvityksessä, jota kommentoin blogikirjoituksessani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/05/laitospaikkoja-vahentamalla-soten.html

(4) Oman hyvän kommentin on julkistanut YLEn "sotetoimittaja" Tiina Merikanto: "Jos joku ajattelee, että nyt tämä vihdoin loppuu, hän erehtyy. Vasta se nyt toivottavasti alkaa."
http://yle.fi/uutiset/nakokulma_sote-ratkaisu_syntyi__paastaanko_vihdoin_riitelysta_tekemiseen/8020542

(5) Antti Hautamäen blogikirjoitus: http://www.anthauta.blogspot.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti