keskiviikko 26. joulukuuta 2012

Ollin tuumailut - saldo 2012, päivitetty 30.12.12.

Yllä EU -todellisuutta espanjalaisittain: perhekuva (epätoivoisuus)


Päivitys 30.12.12.
Innostuin blogikirjoittelusta vuosi sitten. Nyt on takana 87 juttua. Katselujen määrä on yli 6600. Tulos on hyvä ottaen huomioon juttujen luonne. Madridin kirjeystäväni lähetti minulla taannoin kirjeen, johon hän oli liittänyt mukaan puhuttelevan pilapiirroksen EU:n rahoituskriisistä. Niin kysymys on perhekuvasta ja epätoivoisesta (desesperada) sellaisesta.

Tässä on koottuna aihealueittaisia havaintojani blogikirjoitusten tiimoilta(suluissa juttujen määrä):

Potilas (26+8/Ollin omat kokemukset), asiakas (19), kansalainen (18)
- ei ratkaisevia toteutuneita uudistuksia asiakkaan näkövinkkelistä
+ ikäihmisten laki positiivinen uudistus, vaikka jääkin varsin yleisluontoiseksi eikä ole varmuutta vaikutuksista
- sote-uudistus ollut kansalaisen näkökulmasta melkoista sähläystä, poliittista irtopisteiden keruuta
+ hoitotakuu on toiminut varsin hyvin; omakin kokemus on tältä osin positiivinen
- edelleen vaikeuksia saada palveluja julkiselta sektorilta; myös palveluketjut tökkivät samoin kuin tiedon kulku palvelujen välillä
+ työterveyshuolto toimii suuressa mitassa

Ammattilainen (18), hoitoprosessi (25)
- lääkärivaje tuntuu melkein kaikkialla julkisessa terveydenhuollossa
- hoitojärjestelmä pirstaleinen
+ paras osio sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoito - miksi se halutaan uhrata soteuudistuksessa?

Oheinen Hesarin lehtileike 27.12.12. kuvaa kahta asiaa: poliittisen johdon ja asiantuntijoiden välistä juopaa sekä tuota kuntakoon sitomista 20000 asukkaaseen.
Sote-uudistus (25 + 6/ väestövastuu)
- sairaanhoitopiirien lakkauttaminen ei järkevä toimenpide
- kuntapohjainen malli outo juttu; 20000 asukkaan kuntapohjakin outo; sotetyöryhmäkin näyttää pohtivan tätä samaa asiaa, ks. oheinen Hesarin lehtileike 27.12.12.
- rahoitusuudistus ja rakenneuudistus erotettu toisistaan
+ terveyskeskuksille tehtävä jotain - sen tunnustavat kaikki
- ministeriryhmän kannanotto sekoitti tilannetta entisestään; http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5655136&name=DLFE-24916.pdf

Vanhustenhuolto (15)
- palvelujen saatavuus ja laatu vaihtelevat kovasti
- palvelujärjestelmä omaisen ja vanhuksen itsensä kannalta pirstaleinen
+ vanhuspalvelulaki kokoaa asiat yhteen;  http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1847332#fi
+/- jos saadaan kattavasti velvoittavaksi kaikissa kunnissa, edistystä saattaa tulla, mutta on muitakin mielipiteitä kuten "Vanhuspalvelulaissa kohtaavat hyvä tahto ja ankea todellisuus" http://ollinarkisto.wordpress.com/?attachment_id=27


Kitkaton Suomi, katso alaviite 1
Tietojärjestelmät (35 + 29/potilastietojärjestelmät)
+ JulkICT-strategian teko;  http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0110_julkictstrategia/index.jsp
- JulkICT-strategian toimeenpano ja hallintajärjestelmä
(vrt. Ruotsillakin oma strategia julkistettu 12.12. http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/63/22/5923ead4.pdf)
+ eArkisto ja eResepti etenevät http://www.kanta.fi/
- yhteentoimivuus eri tietojärjestelmien kesken arvailujen varassa - puuttuu perusinfraratkaisu (ks. myös Hesarista otettu lehtileike Ala-Pietilän tulevan "Kitkaton Suomi"-selvitysraportin sisällöstä, kohta1, infra; katso alaviite 1)
+ sosiaalihuollossa olisi rakenteelliset edellytykset vaikka koko maan kattavaan keskitettyyn ratkaisuun tai vaikkapa sosiaalihuollon "ekosysteemiin"
- sosiaalihuollossa puuttuvat rahat, usko ja halu uudistuksiin IT-järjestelmissä
- usko vielä keskitettyihin, megakokoisiin järjestelmiin
- niin ja hankintalainsäädäntö, sille on tehtävä jotain
- tietojärjestelmien käytettävyys kunniaan: Työterveyslaitoksen hallinnoimaa projektia Flow-IT kannattaa seurata http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/FlowIT/Documents/FlowIT_Esittely.pdf

Valtion ohjaus (7)
- ministeritason ohjaus hapuilevaa; ks. myös oheinen Hesarin lehtileike sote-työryhmästä 27.12.12.
- poliittinen ja ammatillinen ohjaus sekavaa; roolit kadoksissa
- ICT-asioissa puuttuu riittävä keskitetty ohjaus ja idea siitä, miten systemaattisesti saadaan aikaan yhteentoimivuutta ja toisaalta aitoa kilpailua.
- valtion ohjausta ei erityisemmin ole uudistettu, kun taas Ruotsissa aiotaan pistää uusiksi koko ylärakenne ("Gör det enklare!") http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/28/99/2eaebcbd.pdf

Muotiasiat ja -sanat 2012
- sosiaali- ja terveydenhuollossa: sote, lääkäripula, vanhuspalvelulaki, kuntauudistus
- ICT:ssä: strategia, yhteentoimivuus, kokonaisarkkitehtuuri (2), ekosysteemi (3), pilvipalvelut (4)
- ICT- sosiaali- ja terveydenhuolto: eArkisti, eResepti, KanTa, terveydenhuollon järjestelmien toimivuus, Apotti (HUS:n ja pääkaupunkisedun sosiaali- ja terveydenhuollon uusi tietojärjestelmähanke); sosiaalihuollon järjestelmien toimivuudesta tai uudistamisesta ei paljoa ole ollut puhetta (paitsi Apotin yhteydessä)

Viitteet:

(1) " Kitkaton Suomi": http://www.2030.fi/tilaisuudet/kitkaton-suomi-ict-tulevaisuusfoorumi 
http://www.hs.fi/talous/N%C3%A4in+kitkaton+Suomi+rakennetaan/a1356496607719

 (2) kokonaisarkkitehtuuri: toiminta-tieto-tietojärjestelmä-teknologia muodostavat arkkitehtoonisen kokonaisuuden; http://ollinarkisto.wordpress.com/?attachment_id=28),

(3) ekosysteemi on sanalaina luonnontieteen ja ympäristötieteen alueelta; muodiksi se tuli Nokian uuden strategian myötä (Windows -ekosysteemi); JulkICT-strategiakin omi sanan mielestäni kuitenkin virheellisesti strategian jalkauttamiskäyttöön; tässä eräs tulkinta IT-maailmaan ja liike-elämään: http://www.tietoviikko.fi/cio/blogit/ict_standard_forum/ekosysteemi+++juhlapuhetta+vai+arkipaivaa/a757589.; Viron X-Road ja Sitran alulle panema Taltioni ovat esimerkkejä ekosysteemeistä. Ohessa on hyvä blogikirjoitus siitä, mitä ekosysteemillä tarkoitetaan ICT-maailmassa. https://www.tietohallintomalli.fi/artikkeli/2012-04-13/5-nyrkkisaantoa-ekosysteemien-valintaan

(4) Pilvipalvelut. Käsite ”pilvi” on saanut alkunsa markkinoinnin dioista, joissa monimutkainen ja kaukainen tietoverkko kuvataan pilvenä. Kysymys on ulkoisesta tietotekniikan palvelusta, kuten tiedon varastoimisesta ulkoiseen palvelimeen tai kokonaisen tietojärjestelmän ulkoistamisesta. Pilvellä tarkoitetaan sitä, että loppukäyttäjä maksaa vain käytöstä tekemänsä sopimuksen perusteella. Palvelun tarjoaja hoitaa kaiken inhottavan tietoteknisen työn. Pilvellä tarkoitetaan myös sitä, että tiedot voivat sijaita useissa palvelimissa, palvelin verkossa ja jopa siten, että tietojen sijaintipaikka on  globaalissa verkossa. Oheisessa linkissä on hyvä kooste pilvipalveluista ja niideen hankinnasta otsikolla "Kauas pilvet karkaavat vai karkaavatko". https://www.tietohallintomalli.fi/artikkeli/2012-12-26/kauas-pilvet-karkaavat-vai-karkaavatko Oheisessa linkissä on pilvipalveluiden onnistumiset ja epäonnistumiset vuonna 2012. http://www.informationweek.com/cloud-computing/infrastructure/cloud-computing-best-and-worst-news-of-2/240144531?goback=.gde_115357_member_200041184.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti